Tìm hiểu ngành Nuôi trồng thủy sản

0
190

Tổng hợp các thông tin quan trọng về ngành Nuôi trồng thủy sản bao gồm giới thiệu chung, các trường tuyển sinh, các khối thi, chương trình đào tạo ngành Nuôi trồng thủy sản và cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

ngành nuôi trồng thủy sản
Tìm hiểu ngành nghề Nuôi trồng thủy sản

1. Thông tin chung ngành Nuôi trồng thủy sản

Ngành Nuôi trồng thủy sản (Mã ngành: 7620301) là ngành học đào tạo cử nhân nuôi trồng và sản xuất động, thực vật sống dưới nước. Đây là một trong những lĩnh vực có tiềm năng phát triển rất lớn ở nước ta, đặc biệt là ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

Mục tiêu đào tạo:

 • Cung cấp cho sinh viên môi trường và các hoạt động giáo dục phù hợp cho phát triển đạo đức, sức khỏe, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, khả năng đạt được thành công trong nghề nghiệp lĩnh vực nuôi trồng thủy sản trình độ đại học.
 • Có khả năng vận dụng kiến thức được đào tạo trong chương trình học để phát hiện, giải quyết các vấn đề chuyên môn trong sản xuất giống nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng thủy sản thương phẩn, sản xuất thức ăn thủy sản, quản lý môi trường nuôi trồng thủy sản, phương pháp phòng chống bệnh trong nuôi trồng thủy sản, chuyển giao công nghệ sản xuất giống, các dịch vụ nuôi trồng thủy sản, tư vấn kỹ thuật về quy hoạch, thiết kế các cơ sở nuôi trồng thủy sản.

2. Các trường tuyển sinh ngành Nuôi trồng thủy sản

Các trường tuyển sinh ngành Nuôi trồng thủy sản năm 2022 như sau:

3. Điểm chuẩn ngành Nuôi trồng thủy sản

Điểm chuẩn ngành Nuôi trồng thủy sản năm 2021 của các trường đại học trên dao động trong khoảng 14.0 – 26.5 điểm tùy thuộc vào tổ hợp xét tuyển và phương thức tuyển sinh từng trường.

4. Các khối thi ngành Nuôi trồng thủy sản

Ngành Nuôi trồng thủy sản có thể xét tuyển theo các tổ hợp môn sau:

 • Tổ hợp xét tuyển A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 • Tổ hợp xét tuyển B00: Toán, Hóa học, Sinh học
 • Tổ hợp xét tuyển A00: Toán, Vật lý, Hóa học
 • Tổ hợp xét tuyển D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
 • Tổ hợp xét tuyển D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh
 • Tổ hợp xét tuyển D01: Văn, Toán, tiếng Anh
 • Tổ hợp xét tuyển B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh
 • Tổ hợp xét tuyển A02: Toán, Vật lí , Sinh học
 • Tổ hợp xét tuyển B03: Toán, Sinh học, Văn
 • Tổ hợp xét tuyển B04: Toán, Sinh học, GDCD
 • Tổ hợp xét tuyển D10: Toán, Địa lí, Tiếng Anh
 • Tổ hợp xét tuyển D90: Toán, KHTN, Tiếng Anh
 • Tổ hợp xét tuyển D96: Toán, KHXH, Anh

5. Chương trình đào tạo ngành Nuôi trồng thủy sản

Tham khảo chương trình đào tạo ngành Nuôi trồng thủy sản của trường Đại học Bạc Liêu như sau:

Phần Nội dung học phần
I KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
Học phần bắt buộc:
1 Triết học Mác – Lênin
2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh
5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
6 Pháp luật đại cương
7 Phương pháp nghiên cứu khoa học
8 Tin học căn bản
9 Tiếng Anh căn bản 1
10 Tiếng Anh căn bản 2
11 Tiếng Anh căn bản 3
12 Sinh học đại cương
13 TT. Sinh học đại cương
14 Giáo dục thể chất
15 Giáo dục quốc phòng
Học phần tự chọn:
16 Toán cao cấp
17 Vật lý đại cương
18 Hóa học đại cương
19 Xác suất thống kê
20 Tâm lý học đại cương
21 Kinh tế học đại cương
II KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
A) Kiến thức cơ sở ngành
Các học phần bắt buộc:
22 Sinh hóa đại cương
23 Động vật thủy sinh
24 Thực vật thủy sinh
25 Ngư loại học
26 Hình thái, phân loại GX và NT
27 Ngư nghiệp đại cương
28 Sinh lý động vật thủy sản
29 QLCL nước trong NTTS
30 Sinh thái thủy sinh
31 Vi sinh vật đại cương
32 Phương pháp bố trí TN và xử lý số liệu
33 TT giáo trình cơ sở thủy sản
Các học phần tự chọn:
34 Sinh học phân tử
35 Mô và phôi học động vật thủy sản
36 Phương pháp nghiên cứu sinh học cá
37 Dịch tễ học và quản lý dịch bệnh TH
38 Độc chất học thủy vực
B) Kiến thức ngành và chuyên ngành
Các học phần bắt buộc:
39 Tiếng Anh chuyên ngành nuôi trồng thủy sản
40 Di truyền và chọn giống thủy sản
41 Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản
42 Bệnh học thủy sản
43 Công trình và thiết bị trong nuôi trồng thủy sản
44 Kinh tế thủy sản
45 KT sản xuất giống và nuôi cá nước ngọt
46 KT sản xuất giống và nuôi giáp xác
47 Kỹ thuật nuôi thức ăn tự nhiên
48 TT giáo trình chuyên môn nước lợ
49 TT giáo trình chuyên môn nước ngọt
Các học phần tự chọn:
50 Khuyến ngư và giao tiếp
51 Kỹ thuật trồng rong biển
52 Kỹ thuật nuôi thủy đặc sản
53 KT Sản xuất giống và nuôi cá cảnh
54 XD, thẩm định và quản trị dự án
55 Quy hoạch và phát triển nghề cá
56 Thuốc và hóa chất trong nuôi trồng thủy sản
Kiến thức bổ trợ:
Các học phần bắt buộc:
57 KT SX giống và nuôi động vật thân mềm
58 KT sản xuất giống và nuôi cá biển
Các học phần tự chọn:
59 Luật thủy sản
60 Kỹ năng mềm
61 Bảo quản và vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản
62 Chăn nuôi đại cương
63 Thực tế chuyên môn nước mặn
64 Rèn nghề 1
65 Rèn nghề 2
66 Kỹ thuật xử lý nước thái
67 IoT trong quản lý môi trường
Thực tập nghề nghiệp và làm Khóa luận tốt nghiệp
68 Khóa luận tốt nghiệp – Nuôi trồng thủy sản
69 Tiểu luận tốt nghiệp – Nuôi trồng thủy sản
70 Tổng hợp kiến thức cơ sở ngành
71 Tổng hợp kiến thức chuyên ngành

6. Việc làm ngành Nuôi trồng thủy sản

Sinh viên tốt nghiệp ngành Nuôi trồng thủy sản có đủ kiến thức để đảm nhận các công việc phù hợp với ngành học như sau:

 • Làm việc tại các cơ quan quản lý thủy sản các cấp
 • Làm việc tại các cơ sở nghiên cứu nuôi trồng thủy sản
 • Học tập và đào tạo tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp
 • Làm việc tại các xưởng sản xuất, công ty kinh doanh thức ăn, thuốc và chế phẩm sinh học trong nuôi trồng thủy sản
 • Làm việc tại các nông trại sản xuất giống thủy sản
 • Và rất nhiều công việc khác…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây