Thứ Tư, 19 Tháng Một, 2022
- Advertisement -

CATEGORY

Thông tin tuyển sinh

Trường Đại học Lao Động – Xã Hội Cơ sở 2

I. Giới thiệu chung Tên trường: Đại học Lao Động - Xã Hội (Cơ sở 2 - TPHCM) Tên tiếng Anh: University of Labour...

Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ sở 2

I. Giới thiệu chung Tên gọi: Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Cơ sở TPHCM) Tên tiếng Anh: Posts and Telecommunications Institute...

Học viện Ngân Hàng Phân viện Phú Yên

I. Giới thiệu chung Tên gọi: Học viện Ngân Hàng (Phân viện Phú Yên) Tên tiếng Anh: Banking Academy (BA) Mã trường: NHP Loại...

Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội Phân hiệu Thanh Hóa

I. Giới thiệu chung Tên trường: Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội (Phân hiệu Thanh Hóa) Tên tiếng Anh: Hanoi University...

Trường Đại học Nông Lâm TPHCM Phân hiệu Gia Lai

I. Giới thiệu chung Tên trường: Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City University of Agriculture...

Trường Đại học Nông Lâm TPHCM Phân hiệu Ninh Thuận

I. Giới thiệu chung Tên trường: Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh (Phân hiệu Ninh Thuận) Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh...

Đại học Lâm nghiệp Phân hiệu Đồng Nai

I. Giới thiệu chung Tên trường: Đại học Lâm Nghiệp (Cơ sở 2) Tên tiếng Anh: Vietnam National University of Forestry at Dongnai (VNUFD) ...

Trường Đại học Giao Thông Vận Tải Phân hiệu TPHCM

I. Giới thiệu chung Tên trường: Đại học Giao Thông Vận Tải (Phân hiệu TPHCM) Tên tiếng Anh: University of Transport and Communications -...

Trường Đại học Thủy Lợi Cơ sở 2 (Phân hiệu miền Nam)

I. Giới thiệu chung Tên trường: Đại học Thủy Lợi (Phân hiệu miền Nam - Cơ sở 2) Tên tiếng Anh: ThuyLoi University Mã trường: TLS ...

Trường Đại học Nội Vụ Phân hiệu TPHCM

I. Giới thiệu chung Tên trường: Đại học Nội Vụ (Phân hiệu TPHCM - Cơ sở 2) Tên tiếng Anh:  Hanoi University Of Home...

Latest news

- Advertisement -