Khối C: Danh sách 140 trường và 83 ngành khối C00

121529

C00 là khối đầu tiên thuộc các tổ hợp môn đầu tiên và cũng là tổ hợp môn được nhiều người lựa chọn nhất của khối C. Khối C00 là khối thuần khoa học xã hội với cả 3 môn đều thuộc nhóm khoa học xã hội.

Các môn thi khối C00 bao gồm: Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý.

1. Các trường khối C00

Khối C00 có gần 150 trường xét tuyển năm 2023. Danh sách những trường khối C00 được chia theo từng khu vực như sau:

a) Khu vực miền Bắc

b) Khu vực miền Trung & Tây Nguyên

c) Khu vực miền Nam

2. Các ngành khối C00

Vui lòng xem chi tiết các ngành tuyển sinh khối C00 năm 2023 trong thông tin tuyển sinh của từng trường để chính xác nhất.

Danh sách toàn bộ các ngành khối C00 năm 2023 bao gồm:

Quản trị kinh doanh Quan hệ quốc tế
Bất động sản Giáo dục đặc biệt
Marketing Truyền thông quốc tế
Luật Luật quốc tế
Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững Luật thương mại quốc tế
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Ngành Hoa Kỳ học
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Trung Quốc học
Quản lý đất đai Nhật Bản học
Quản trị khách sạn Hàn Quốc học
Quản trị nhân lực Quản trị sự kiện
Quản trị văn phòng Quản lý xây dựng
Kinh tế Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Chính trị học Triết học
Quản lý nhà nước Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật
Lưu trữ học Phát triển nông thôn
Quản lý văn hóa Hướng dẫn du lịch quốc tế
Thông tin – Thư viện Kinh doanh quốc tế
Ngôn ngữ Anh Kinh doanh thương mại
Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước Quảng cáo
Luật kinh tế Kinh tế quốc tế
Quản lý đô thị và công trình Công nghệ truyền thông
Ngôn ngữ Nga Ngôn ngữ Nhật
Ngôn ngữ Trung Quốc Quốc tế học
Quản lý tài nguyên và môi trường Quan hệ công chúng
Giáo dục tiểu học Biên phòng
Giáo dục mầm non Lịch sử
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống Báo chí
Việt Nam học Quản lý Giáo dục
Du lịch Văn học
Giáo dục chính trị Tâm lý học giáo dục
Sư phạm Lịch sử Công tác xã hội
Sư phạm Ngữ văn Xã hội học
Sư phạm Địa lý Công tác xã hội
Sư phạm Lịch sử – Địa lý Giới và phát triển
Tâm lý học Giáo dục công dân
Đông phương học Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học
Truyền thông đa phương tiện Địa lý học
Giáo dục thể chất Văn hóa học
Giáo dục học Kinh doanh xuất bản phẩm
Tâm lý học giáo dục Quản lý thông tin
Quản lý công Bảo tàng học
Văn hóa các dân tộc thiểu số

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây