Danh sách các khối thi đại học, cao đẳng mới nhất 2023

5209

Cập nhật danh sách các khối thi đại học, các mã tổ hợp xét tuyển theo từng nhóm khối thi để các bạn tra cứu các tổ hợp xét tuyển theo môn học.

Các khối thi đại học theo môn văn hóa

 #1 Khối A

Các tổ hợp xét tuyển khối A phù hợp để xét tuyển vào đa ngành nghề, đa lĩnh vực, đặc biệt là nhóm các ngành công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, máy tính và công nghệ thông tin, khoa học tự nhiên, kinh doanh và quản lý…

Các tổ hợp xét tuyển thuộc khối A bao gồm:

  #2 Khối B

Các tổ hợp xét tuyển khối B phù hợp để xét tuyển vào các ngành học thuộc lĩnh vực Y tế và chăm sóc sức khỏe, Khoa học sự sống, Khoa học tự nhiên, Nông lâm thủy sản, Sản xuất và chế biến…

Các tổ hợp xét tuyển thuộc khối B bao gồm:

  #3 Khối C

Các tổ hợp xét tuyển Khối C phù hợp xét tuyển vào các ngành nhóm Luật, Kinh doanh và Quản lý, Khoa học xã hội và hành vi, Báo chí – Thông tin – Truyền thông, Dịch vụ xã hội, Du lịch – khách sạn – thể thao và dịch vụ cá nhân…

Các tổ hợp xét tuyển thuộc khối C bao gồm:

  #4 Khối D

Các tổ hợp xét tuyển Khối D phù hợp xét tuyển vào tất cả các ngành học trên kết hợp yếu tố ngôn ngữ.

Các tổ hợp xét tuyển thuộc khối D bao gồm:

#5 Khối K

Các khối thi năng khiếu

  #6 Khối V

Những tổ hợp xét tuyển khối V sử dụng để xét tuyển vào những ngành học yêu cầu năng khiếu vẽ mỹ thuật, thường để xét tuyển vào các ngành lĩnh vực xây dựng, kiến trúc. Các tổ hợp xét tuyển thuộc khối V bao gồm:

  #7 Khối H

Những tổ hợp xét tuyển khối H sử dụng để xét tuyển vào những ngành học yêu cầu năng khiếu vẽ mỹ thuật tương tự khối V. Các tổ hợp xét tuyển thuộc khối H bao gồm:

  #8 Khối M

Những tổ hợp xét tuyển khối M sử dụng để xét tuyển vào những ngành học yêu cầu năng khiếu mầm non, thường được sử dụng để xét tuyển vào ngành Sư phạm Mầm non. Các tổ hợp xét tuyển thuộc khối M bao gồm:

  #9 Khối N

Những tổ hợp xét tuyển khối N sử dụng để xét tuyển vào những ngành học yêu cầu năng khiếu âm nhạc, thường được sử dụng để thi tuyển các ngành liên quan tới âm nhạc, sáng tác thơ ca như thanh nhạc, âm nhạc học, sư phạm âm nhạc, sáng tác văn học… Các tổ hợp xét tuyển thuộc khối N bao gồm:

  #10 Khối R

Những tổ hợp xét tuyển khối R sử dụng để xét tuyển vào những ngành học yêu cầu năng khiếu báo chí… Các tổ hợp xét tuyển thuộc khối R bao gồm:

 • Mã tổ hợp R00: Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu nghệ thuật
 • Mã tổ hợp R01: Ngữ văn, Địa lí, Năng khiếu nghệ thuật
 • Mã tổ hợp R02: Ngữ văn, Toán, Năng khiếu nghệ thuật
 • Mã tổ hợp R03: Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu nghệ thuật
 • Mã tổ hợp R04: Ngữ văn, Biểu diễn nghệ thuật, Năng khiếu văn hóa nghệ thuật
 • Mã tổ hợp R05: Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu báo chí
 • Mã tổ hợp R06: Ngữ văn, KHTN, Năng khiếu báo chí
 • Mã tổ hợp R07: Ngữ văn, Toán, Năng khiếu ảnh báo chí
 • Mã tổ hợp R08: Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu ảnh báo chí
 • Mã tổ hợp R09: Ngữ văn, KHTN, Năng khiếu ảnh báo chí
 • Mã tổ hợp R11: Ngữ văn, Toán, Năng khiếu quay phim truyền hình
 • Mã tổ hợp R12: Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu quay phim truyền hình
 • Mã tổ hợp R13: Ngữ văn, KHTN, Năng khiếu quay phim truyền hình
 • Mã tổ hợp R15: Ngữ văn, Toán, Năng khiếu báo chí
 • Mã tổ hợp R16: Ngữ văn, KHXH, Năng khiếu báo chí
 • Mã tổ hợp R17: Ngữ văn, KHXH, Năng khiếu ảnh báo chí
 • Mã tổ hợp R18: Ngữ văn, KHXH, Năng khiếu quay phim truyền hình
 • Mã tổ hợp R19: Ngữ văn, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anhh, Năng khiếu báo chí
 • Mã tổ hợp R20: Ngữ văn, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh, Năng khiếu ảnh báo chí
 • Mã tổ hợp R21: Ngữ văn, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh, NK quay phim truyền hình
 • Mã tổ hợp R22: Ngữ văn, Toán, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh
 • Mã tổ hợp R23: Ngữ văn, Lịch sử, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh
 • Mã tổ hợp R24: Ngữ văn, Toán, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh
 • Mã tổ hợp R25: Ngữ văn, KHTN, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh
 • Mã tổ hợp R26: Ngữ văn, KHXH, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh

  #11 Khối S

Những tổ hợp xét tuyển khối S sử dụng để xét tuyển vào những ngành học yêu cầu năng khiếu sân khấu, điện ảnh… Các tổ hợp xét tuyển thuộc khối S bao gồm:

  #12 Khối T

Những tổ hợp xét tuyển khối T sử dụng để xét tuyển vào những ngành học yêu cầu năng khiếu thể dục thể thao… Các tổ hợp xét tuyển thuộc khối T bao gồm:

Xem thêm: Danh sách các ngành đại học, cao đẳng năm 2023

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây