Ngành Quản trị kinh doanh

5350

Quản trị kinh doanh là một ngành đầy năng lượng và sáng tạo, nơi bạn có thể sử dụng tài năng và trí tưởng tượng của mình để xây dựng và quản lý các công ty trở thành các tập đoàn quốc tế, đồng thời đem đến sự phát triển và thành công cho xã hội

nganh quan tri kinh doanh

1. Thông tin chung về ngành

Ngành Quản trị kinh doanh (Business Administration) là một ngành học chuyên sâu về quản lý và kinh doanh. Ngành học này bao gồm các chủ đề như quản lý sản phẩm, quản lý nhân viên, quản lý tài chính, marketing, quản lý dự án,…

Sinh viên Quản trị kinh doanh sẽ được học các kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành nhà quản lý tài ba và giải quyết vấn đề kinh doanh hiệu quả. Họ sẽ có cơ hội làm việc trong các lĩnh vực như kinh doanh, quản lý, tài chính, marketing,…

Ngành Quản trị kinh doanh cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành nhà quản lý tài ba và giải quyết vấn đề kinh doanh hiệu quả.

Ngành Quản trị kinh doanh có mã ngành là 7340101.

2. Các trường có ngành quản trị kinh doanh

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Quản trị kinh doanh cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

a) Khu vực Hà Nội, các tỉnh khác miền Bắc

b) Khu vực Miền Trung và Tây Nguyên

c) Khu vực TPHCM, các tỉnh miền Nam

3. Các khối xét tuyển ngành quản trị kinh doanh

Các tổ hợp xét tuyển có thể được nhiều trường sử dụng để xét tuyển ngành quản trị kinh doanh cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

 • Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học
 • Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 • Tổ hợp D01: Văn, Toán, tiếng Anh
 • Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
 • Tổ hợp C01: Văn, Toán, Vật lí
 • Tổ hợp C00: Văn, Lịch sử, Địa lí
 • Tổ hợp C04: Văn, Toán, Địa lí
 • Tổ hợp A07: Toán, Lịch sử, Địa lí
 • Tổ hợp A09: Toán, Địa lí, Giáo dục công dân
 • Tổ hợp A16: Toán, Khoa học tự nhiên, Văn
 • Tổ hợp B00: Toán, Hóa học, Sinh học
 • Tổ hợp C02: Văn, Toán, Hóa học
 • Tổ hợp C03: Văn, Toán, Lịch sử
 • Tổ hợp C14: Văn, Toán, Giáo dục công dân
 • Tổ hợp C15: Văn, Toán, Khoa học xã hội
 • Tổ hợp C20: Văn, Địa lí, Giáo dục công dân
 • Tổ hợp D03: Văn, Toán, tiếng Pháp
 • Tổ hợp D10: Toán, Địa lí, Tiếng Anh
 • Tổ hợp D14: Văn, Lịch sử, Tiếng Anh
 • Tổ hợp D78: Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
 • Tổ hợp D84: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
 • Tổ hợp D90: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
 • Tổ hợp D96: Toán, Khoa học xã hội, Anh

4. Chương trình đào tạo ngành quản trị kinh doanh

Dưới đây là chương trình đào tạo ngành quản trị kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

STT Môn học Tín chỉ
I KHỐI KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG 44
Các học phần chung 20
1 Triết học Mác – Lênin 3
2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
5 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
6 Ngoại ngữ 9
7 Giáo dục thể chất 4
8 Giáo dục quốc phòng và an ninh 8
Các học phần của trường 12
9 Kinh tế vĩ mô 1 3
10 Kinh tế vi mô 1 3
11 Toán cho các nhà kinh tế 3
12 Pháp luật đại cương Fundamentals 3
Các học phần của ngành 12
13 Quản trị kinh doanh 1 3
14 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3
15 Kinh doanh quốc tế 3
16 Nguyên lý kế toán 3
II KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 85
Kiến thức cơ sở ngành 15
17 Đạo đức kinh doanh 3
18 Quản trị quá trình kinh doanh 3
19 Quản trị chiến lược 1 3
20 Quản trị tác nghiệp 1 3
21 Quản trị kinh doanh 2 3
Kiến thức ngành
Các học phần bắt buộc:
22 Quản trị tài chính 3
23 Quản trị nhân lực 3
24 Quản trị Marketing 3
25 Quản trị chất lượng 3
26 Khởi sự kinh doanh 3
27 Quản trị chiến lược 2 3
28 Quản trị hậu cần 3
29 Quản trị đa văn hóa 3
30 Quản trị chi phí kinh doanh 3
28-32 Các học phần tự chọn (tự chọn 5 học phần):
Quản trị doanh nghiệp
1 Kỹ năng quản trị
2 Quản trị doanh nghiệp
Quản trị điều hành
3 Quản trị văn phòng
4 Quản trị chuỗi cung ứng
Khởi nghiệp và Phát triển kinh doanh
5 Lập kế hoạch khởi nghiệp
6 Chiến lược và chính sách kinh doanh bền vững
Quản trị kinh doanh tổng hợp
7 Ra quyết định kinh doanh
Văn hóa doanh nghiệp và Kinh doanh bền vững
8 Văn hóa doanh nghiệp
9 Giao tiếp kinh doanh
Quản trị chất lượng và đổi mới
10 Quản trị chất lượng dịch vụ
11 Quản trị năng suất
33-38 Kiến thức chuyên sâu (tự chọn 6 học phần) 18
Quản trị doanh nghiệp
1 Quản trị công ty 3
2 Nghiên cứu kinh doanh 3
Quản trị điều hành
3 Quản trị điều hành dự án 3
4 Quản trị tác nghiệp 3
Khởi nghiệp và Phát triển kinh doanh
5 Tạo lập doanh nghiệp khởi nghiệp 3
6 Tái lập doanh nghiệp 3
Quản trị kinh doanh tổng hợp
7 Phương pháp tối ưu trong kinh doanh 3
8 Thay đổi và phát triển doanh nghiệp 3
Văn hóa doanh nghiệp và Kinh doanh bền vững
9 Đổi mới và sáng tạo 3
10 Tiếng Anh ngành Quản trị kinh doanh 3
Quản trị chất lượng và đổi mới
11 Tiêu chuẩn hóa 3
12 Thống kê chất lượng 3
39 Chuyên đề thực tập 10

5. Việc làm ngành quản trị kinh doanh sau khi ra trường

Ngành quản trị kinh doanh cung cấp cho sinh viên rất nhiều cơ hội việc làm tốt. Các vị trí có liên quan đến quản trị kinh doanh bao gồm:

 • Nhà quản lý dự án: Quản lý các dự án kinh doanh, bao gồm dự án kỹ thuật và dự án tài chính.
 • Nhà quản lý tài chính: Phân tích và quản lý các tài chính của công ty.
 • Nhà quản lý marketing: Quản lý và thực hiện chiến lược marketing cho công ty.
 • Nhà quản lý nhân sự: Quản lý nhân sự của công ty, bao gồm tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân viên.
 • Nhà quản lý chung: Quản lý hoạt động kinh doanh của công ty, bao gồm tài chính, marketing, nhân sự và quản lý dự án.

Để tìm được việc làm trong ngành quản trị kinh doanh, sinh viên cần có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế.

Ngoài ra, các kỹ năng mềm như giao tiếp, hợp tác, lãnh đạo cũng rất quan trọng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây