Điểm chuẩn Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2022

724

Cập nhật thông tin mới nhất về điểm chuẩn Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2022.

1. Điểm chuẩn Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2022

Điểm chuẩn Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2022 như sau:

Tên ngành/Nhóm ngành Điểm chuẩn 2022
Sư phạm mỹ thuật 31.63
Hội họa 30.63
Đồ họa 26.66
Điêu khắc 26.1
Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật 25.56
Thiết kế đồ họa 29.73

2. Điểm chuẩn các năm gần nhất

Điểm chuẩn Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam cập nhật các năm 2018, 2019, 2020 và 2021 như sau:

Tên ngành/Nhóm ngành Điểm chuẩn
2018 2019 2020 2021
Sư phạm mỹ thuật 26.25 28.5 25.75 /
Hội họa 26.25 29.95 29.25 /
Đồ họa 27 27.75 28 /
Điêu khắc 28 28 27.25 /
Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật 31.75 32.5 30 /
Thiết kế đồ họa 25.75 28.5 29.75 /

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây