Tìm hiểu ngành Quản lý bệnh viện

1284

Tổng hợp các thông tin quan trọng về ngành Quản lý bệnh viện bao gồm giới thiệu chung, các trường tuyển sinh, các khối thi, chương trình đào tạo ngành Quản lý bệnh viện và cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

ngành quản lý bệnh viện
Tìm hiểu ngành Quản lý bệnh viện

1. Thông tin chung ngành Quản lý bệnh viện

Ngành Quản lý bệnh viện hay Quản trị bệnh viện (Mã ngành: 7720802) là một chuyên ngành đào tạo các chuyên gia để quản lý và điều hành hoạt động của bệnh viện, bao gồm các vấn đề về kinh doanh, quản lý nhân sự, chăm sóc sức khỏe, và các vấn đề liên quan đến chất lượng dịch vụ.

Ngành Quản lý bệnh viện có mục tiêu là đào tạo các cán bộ có phẩm chất đạo đức, chính trị rõ ràng, có khả năng làm việc và công tác hiệu quả trong lĩnh vực quản lý bệnh viện bao gồm xây dựng và tổ chức điều hành cơ sở kinh doanh, hệ thống bệnh viện, trình độ chuyên sâu trong quản lý cơ sở y tế, bệnh viện, có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn để trong tổ chức điều hành công việc có hệ thống tại bệnh viện, cơ sở y tế…

2. Các trường tuyển sinh ngành Quản lý bệnh viện

Hiện nay toàn bộ các trường đào tạo ngành Quản lý bệnh viện đều tập trung ở phía Nam nước ta. Vậy nên nếu các bạn muốn theo đuổi ngành học này thì chỉ có thể lựa chọn 1 trong các trường dưới đây.

Các trường tuyển sinh ngành Quản lý bệnh viện năm 2022 như sau:

3. Điểm chuẩn ngành Quản lý bệnh viện

Điểm chuẩn ngành Quản lý bệnh viện năm 2021 của các trường đại học trên dao động trong khoảng 14.0 – 24.2 điểm tùy thuộc vào tổ hợp xét tuyển và phương thức tuyển sinh từng trường.

4. Các khối thi ngành Quản lý bệnh viện

Ngành Quản lý bệnh viện có thể xét tuyển theo các tổ hợp môn sau:

  • Tổ hợp xét tuyển A00: Toán, Vật lí, Hóa học
  • Tổ hợp xét tuyển A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
  • Tổ hợp xét tuyển B00: Toán, Hóa học, Sinh học
  • Tổ hợp xét tuyển B03: Toán, Sinh học, Văn
  • Tổ hợp xét tuyển C01: Văn, Toán, Vật lý
  • Tổ hợp xét tuyển C02: Văn, Toán, Hóa học
  • Tổ hợp xét tuyển D01: Toán, Văn, Tiếng Anh
  • Tổ hợp xét tuyển D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

5. Chương trình đào tạo ngành Quản lý bệnh viện

Tham khảo chương trình học ngành Quản trị bệnh viện của trường Đại học Kinh tế TP HCM như sau:

Phần Nội dung học
I KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
1 Triết học Mác – Lênin
2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh
6 Ngoại ngữ
7 Kinh tế vi mô
8 Kinh tế vĩ mô
9 Toán dành cho kinh tế và quản trị
10 Thống kê ứng dụng cho kinh tế và kinh doanh
11 Luật kinh doanh
12 Nguyên lý kế toán
13 Kỹ năng mềm
14 Khởi nghiệp kinh doanh
15 ERP ( HRM)
II KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
Kiến thức cơ sở ngành
16 Quản trị học
17 Quản lý y tế và hệ thống chăm sóc sức khỏe
18 Thuật ngữ y khoa và bệnh lý học
19 Dịch tễ học
20 Quản lý chăm sóc và điều trị
21 Quản trị điều hành bệnh viện
22 Kế toán quản trị
23 Kế toán công
24 Quản trị hành chính bệnh viện
25 Pháp luật, y đức và chính sách y tế
26 Phương pháp nghiên cứu trong y khoa và quản lý
27 Quản trị nguồn nhân lực
28 Quản trị tài chính bệnh viện và bảo hiểm y tế
29 Quản trị chiến lược bệnh viện
Kiến thức chuyên ngành
30 Quản trị hệ thống thông tin bệnh viện
31 Quản trị bệnh án
32 Quản trị chuỗi cung ứng dươc và thiết bị y tế bệnh viện
33 Kinh tế y tế trong chăm sóc sức khỏe
34 Marketing dịch vụ y tế
35 Quản trị chất lượng dịch vụ bệnh viện
36 Quản trị dự án
Kiến thức chuyên ngành tự chọn
37 Quản trị rủi ro chăm sóc sức khỏe trong bệnh viện
38 Lập kế hoạch kinh doanh
39 Phân tích định lượng dành cho nhà quản trị
40 Quản trị dược trong bệnh viện
41 Quản lý định dưỡng bệnh viện
42 Giới thiệu về cơ sở dữ liệu
43 Hệ hỗ trợ quản trị thông minh trong kinh doanh (BI)
44 Thương mại điện tử
Thực tập và tốt nghiệp
45 Kiến tập + Thực tập + Chuyên đề tốt nghiệp
46 Kiến tập + Khóa luận tốt nghiệp
47 Kiến tập + Thực tập + Học kỳ doanh nghiệp

6. Việc làm ngành Quản lý bệnh viện

Cơ hội việc làm trong ngành quản lý bệnh viện tại Việt Nam là tốt. Sự phát triển của nền y tế và nhu cầu tăng lớn về quản lý tốt các bệnh viện đảm bảo chất lượng dịch vụ y tế tạo ra nhiều cơ hội cho những người muốn làm việc trong ngành này.

Các vị trí cần tuyển trong ngành quản lý bệnh viện bao gồm: Trưởng phòng quản lý bệnh viện, Giám đốc bệnh viện, Nhân viên quản lý chất lượng, Kế toán bệnh viện, Nhân viên hỗ trợ quản lý.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây