Trường Đại học Nam Cần Thơ

0
882

I. Giới thiệu chung

 • Tên trường: Đại học Nam Cần Thơ
 • Tên tiếng Anh: Nam Can Tho University (NCTU)
 • Mã trường: DNC
 • Loại trường: Dân lập – Tư thục
 • Các hệ đào tạo: Sau đại học – Đại học – Hợp tác quốc tế
 • Lĩnh vực đào tạo: 168 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
 • Địa chỉ: info@dntu.edu.vn
 • Điện thoại: 0292 3798 222
 • Email: dnc@moet.edu.vn
 • Website: https://nctu.edu.vn/
 • Fanpage: https://www.facebook.com/NamCanThoUniversity

II. Thông tin tuyển sinh

1. Các ngành tuyển sinh

 • Ngành Y khoa
 • Mã xét tuyển: 7720101
 • Tổ hợp xét tuyển: A02, B00, D07, D08
 • Chỉ tiêu tuyển sinh:
 • Ngành Dược học
 • Mã xét tuyển: 7720201
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D08
 • Chỉ tiêu tuyển sinh:
 • Ngành Kỹ thuật hình ảnh y học
 • Mã xét tuyển: 7720602
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D08
 • Chỉ tiêu tuyển sinh:
 • Ngành Kỹ thuật Xét nghiệm y học
 • Mã xét tuyển: 7720601
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D08
 • Chỉ tiêu tuyển sinh:
 • Ngành Quản lý bệnh viện
 • Mã xét tuyển: 7720802
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: B00, B03, C01, C02
 • Tổ hợp xét học bạ:
  + Toán, Hóa, Sinh
  + Toán, Sinh, Công nghệ
  + Văn, Toán, GDCD
  + Văn, Toán, Tin
 • Chỉ tiêu tuyển sinh:
 • Ngành Kế toán
 • Mã xét tuyển: 7340301
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A00, A01, C04, D01
 • Tổ hợp xét học bạ:
  + Toán, Lý, GDCD
  + Toán, GDCD, Sinh
  + Toán, Tin, Công nghệ
  + Toán, Tin, Anh
 • Chỉ tiêu tuyển sinh:
 • Ngành Tài chính – Ngân hàng
 • Mã xét tuyển: 7340201
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A00, A01, C04, D01
 • Tổ hợp xét học bạ:
  + Toán, Lý, GDCD
  + Toán, GDCD, Sinh
  + Toán, Tin, Công nghệ
  + Toán, Tin, Anh
 • Chỉ tiêu tuyển sinh:
 • Ngành Quản trị kinh doanh
 • Mã xét tuyển: 7340101
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A00, A01, C04, D01
 • Tổ hợp xét học bạ:
  + Toán, Lý, GDCD
  + Toán, GDCD, Sinh
  + Toán, Tin, Công nghệ
  + Toán, Tin, Anh
 • Chỉ tiêu tuyển sinh:
 • Ngành Kinh doanh quốc tế
 • Mã xét tuyển: 7340120
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A00, A01, C04, D01
 • Tổ hợp xét học bạ:
  + Toán, Lý, GDCD
  + Toán, GDCD, Sinh
  + Toán, Tin, Công nghệ
  + Toán, Tin, Anh
 • Chỉ tiêu tuyển sinh:
 • Ngành Marketing
 • Mã xét tuyển: 7340115
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A00, A01, C04, D01
 • Tổ hợp xét học bạ:
  + Toán, Lý, GDCD
  + Toán, GDCD, Sinh
  + Toán, Tin, Công nghệ
  + Toán, Tin, Anh
 • Chỉ tiêu tuyển sinh:
 • Ngành Bất động sản
 • Mã xét tuyển: 7340116
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A00, B00, C05, C08
 • Tổ hợp xét học bạ:
  + Toán, Lý, GDCD
  + Toán, GDCD, Sinh
  + Toán, Tin, Công nghệ
  + Toán, Tin, Anh
 • Chỉ tiêu tuyển sinh:
 • Ngành Luật kinh tế
 • Mã xét tuyển: 7380107
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: C00, D01, D14, D15
 • Tổ hợp xét học bạ:
  + Văn, Sử, Địa
  + Văn, Sử, Anh
  + Văn, Sử, Công nghệ
  + Văn, Địa, Anh
 • Chỉ tiêu tuyển sinh:
 • Ngành Luật
 • Mã xét tuyển: 7380101
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: C00, D01, D14, D15
 • Tổ hợp xét học bạ:
  + Văn, Sử, Địa
  + Văn, Sử, Anh
  + Văn, Sử, Công nghệ
  + Văn, Địa, Anh
 • Chỉ tiêu tuyển sinh:
 • Ngành Quan hệ công chúng
 • Mã xét tuyển: 7320108
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: C00, D01, D14, D15
 • Tổ hợp xét học bạ:
  + Văn, Sử, Địa
  + Văn, Sử, Anh
  + Văn, Sử, Công nghệ
  + Văn, Địa, Anh
 • Chỉ tiêu tuyển sinh:
 • Ngành Kỹ thuật xây dựng
 • Mã xét tuyển: 7580201
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A00, A01, A02, D07
 • Tổ hợp xét học bạ:
  + Toán, Lý, Hóa
  + Toán, Lý, Công nghệ
  + Toán, Lý, Tin
  + Toán, Công nghệ, Tin
 • Chỉ tiêu tuyển sinh:
 • Ngành Công nghệ thông tin
 • Mã xét tuyển: 7480201
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A00, A01, A02, D07
 • Tổ hợp xét học bạ:
  + Toán, Lý, Hóa
  + Toán, Lý, Công nghệ
  + Toán, Lý, Tin
  + Toán, Công nghệ, Tin
 • Chỉ tiêu tuyển sinh:
 • Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô
 • Mã xét tuyển: 7510205
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A00, A01, A02, D07
 • Tổ hợp xét học bạ:
  + Toán, Lý, Hóa
  + Toán, Lý, Công nghệ
  + Toán, Lý, Tin
  + Toán, Công nghệ, Tin
 • Chỉ tiêu tuyển sinh:
 • Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực
 • Mã xét tuyển: 7520116
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A00, A01, A02, D07
 • Tổ hợp xét học bạ:
  + Toán, Lý, Hóa
  + Toán, Lý, Công nghệ
  + Toán, Lý, Tin
  + Toán, Công nghệ, Tin
 • Chỉ tiêu tuyển sinh:
 • Ngành Kiến trúc
 • Mã xét tuyển: 7580101
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A00, D01, V00, V01
 • Tổ hợp xét học bạ:
  + Toán, Lý, Hóa
  + Toán, Lý, Công nghệ
  + Toán, Lý, Tin
  + Toán, Công nghệ, Tin
 • Chỉ tiêu tuyển sinh:
 • Ngành Công nghệ thực phẩm
 • Mã xét tuyển: 7540101
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A00, A02, B00, D07
 • Tổ hợp xét học bạ:
  + Toán, Hóa, Sinh
  + Toán, Lý, Sinh
  + Toán, Hóa, Công nghệ
  + Toán, Hóa, Tin
 • Chỉ tiêu tuyển sinh:
 • Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học
 • Mã xét tuyển: 7510401
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A00, B00, C08, D07
 • Tổ hợp xét học bạ:
  + Toán, Hóa, Sinh
  + Toán, Lý, Sinh
  + Toán, Hóa, Công nghệ
  + Toán, Hóa, Tin
 • Chỉ tiêu tuyển sinh:
 • Ngành Quản lý đất đai
 • Mã xét tuyển: 7850103
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A00, A02, B00, C08
 • Tổ hợp xét học bạ:
  + Toán, Lý, Hóa
  + Toán, Hóa, Sinh
  + Toán, Công nghệ, Tin
  + Toán, Anh, Tin
 • Chỉ tiêu tuyển sinh:
 • Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
 • Mã xét tuyển: 7850101
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A00, A02, B00, C08
 • Tổ hợp xét học bạ:
  + Toán, Lý, Hóa
  + Toán, Hóa, Sinh
  + Toán, Công nghệ, Tin
  + Toán, Anh, Tin
 • Chỉ tiêu tuyển sinh:
 • Ngành Khoa học môi trường
 • Mã xét tuyển: 7520320
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A00, A02, B00, C08
 • Tổ hợp xét học bạ:
  + Toán, Lý, Hóa
  + Toán, Hóa, Sinh
  + Toán, Công nghệ, Tin
  + Toán, Anh, Tin
 • Chỉ tiêu tuyển sinh:
 • Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
 • Mã xét tuyển: 7810103
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A00, A01, C00, D01
 • Tổ hợp xét học bạ:
  + Toán, Lý, GDCD
  + Toán, Sinh, GDCD
  + Toán, Sử, Công nghệ
  + Toán, Anh, Tin
 • Chỉ tiêu tuyển sinh:
 • Ngành Quản trị khách sạn
 • Mã xét tuyển: 7810201
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A00, A01, C00, D01
 • Tổ hợp xét học bạ:
  + Toán, Lý, GDCD
  + Toán, Sinh, GDCD
  + Toán, Sử, Công nghệ
  + Toán, Anh, Tin
 • Chỉ tiêu tuyển sinh:
 • Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
 • Mã xét tuyển: 7810202
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A00, A01, C00, D01
 • Tổ hợp xét học bạ:
  + Toán, Lý, GDCD
  + Toán, Sinh, GDCD
  + Toán, Sử, Công nghệ
  + Toán, Anh, Tin
 • Chỉ tiêu tuyển sinh:
 • Ngành Ngôn ngữ Anh
 • Mã xét tuyển: 7220201
 • Tổ hợp xét tuyển: D01, D14, D15, D66
 • Chỉ tiêu tuyển sinh:

1.2 Chương trình tiên tiến

 • Ngành Y khoa
 • Mã xét tuyển: 7720101
 • Tổ hợp xét tuyển: A02, B00, D07, D08
 • Chỉ tiêu tuyển sinh:
 • Ngành Dược học
 • Mã xét tuyển: 7720201
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D08
 • Chỉ tiêu tuyển sinh:
 • Ngành Kỹ thuật Xét nghiệm y học
 • Mã xét tuyển: 7720601
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D08
 • Chỉ tiêu tuyển sinh:
 • Ngành Quản trị kinh doanh
 • Mã xét tuyển: 7340101
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A00, A01, C04, D01
 • Tổ hợp xét học bạ:
  + Toán, Lý, GDCD
  + Toán, GDCD, Sinh
  + Toán, Tin, Công nghệ
  + Toán, Anh, Tin
 • Chỉ tiêu tuyển sinh:
 • Ngành Luật
 • Mã xét tuyển: 7380101
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: C00, D01, D14, D15
 • Tổ hợp xét học bạ:
  + Văn, Sử, Địa
  + Văn, Sử, Anh
  + Văn, Sử, Công nghệ
  + Văn, Địa, Anh
 • Chỉ tiêu tuyển sinh:
 • Ngành Kỹ thuật xây dựng
 • Mã xét tuyển: 7580201
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A00, A01, A02, D07
 • Tổ hợp xét học bạ:
  + Toán, Lý, Hóa
  + Toán, Lý, Công nghệ
  + Toán, Lý, Tin
  + Toán, Tin, Công nghệ
 • Chỉ tiêu tuyển sinh:
 • Ngành Công nghệ thông tin
 • Mã xét tuyển: 7480201
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A00, A01, A02, D07
 • Tổ hợp xét học bạ:
  + Toán, Lý, Hóa
  + Toán, Lý, Công nghệ
  + Toán, Lý, Tin
  + Toán, Tin, Công nghệ
 • Chỉ tiêu tuyển sinh:
 • Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô
 • Mã xét tuyển: 7510205
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A00, A01, A02, D07
 • Tổ hợp xét học bạ:
  + Toán, Lý, Hóa
  + Toán, Lý, Công nghệ
  + Toán, Lý, Tin
  + Toán, Tin, Công nghệ
 • Chỉ tiêu tuyển sinh:
 • Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
 • Mã xét tuyển: 7810103
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A00, A01, C00, D01
 • Tổ hợp xét học bạ:
  + Toán, Lý, GDCD
  + Toán, GDCD, Sinh
  + Toán, Sử, Công nghệ
  + Toán, Anh, Tin
 • Chỉ tiêu tuyển sinh:

2. Phương thức xét tuyển

Phương thức 1: Xét kết quả thi THPT

Điều kiện xét tuyển:

 • Điểm sàn theo quy định của Đại học Nam Cần Thơ căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020
 • Các ngành nhóm sức khỏe: Theo quy định của Bộ GD&ĐT

Phương thức 2: Xét học bạ

Xét học bạ theo 1 trong 2 hình thức:

 • Hình thức 1: Xét điểm tổ hợp 3 môn của cả năm lớp 12

Điểm xét tuyển = Điểm TB M1 lớp 12 + Điểm TB M2 lớp 12 + Điểm TB M3 lớp 12 + Điểm ưu tiên (nếu có)

Điểm xét tuyển: 18 điểm

 • Hình thức 2: Xét điểm TB lớp 11 và HK1 lớp 12

Điểm xét tuyển = (Điểm TB cả năm lớp 11 + Điểm TB HK1 lớp 12 x2) + Điểm ưu tiên (nếu có)

Điểm sàn: 18 điểm

 • Hình thức 3: Xét điểm TB cả năm lớp 12

Điểm xét tuyển = Điểm TB cả năm lớp 12 + Điểm ưu tiên

Điểm sàn: 6.0 điểm

 • Hình thức 4: Xét điểm TB cả năm lớp 10, 11 và HK1 lớp 12

Điểm xét tuyển = (Điểm TB cả năm lớp 10 + Điểm TB cả năm lớp 11 + Điểm TB HK1 lớp 12) + Điểm ưu tiên

Điểm sàn: 18 điểm

Điều kiện xét tuyển bằng học bạ:

 • Hình thức 1,2,4: Điểm sàn 18 điểm trở lên
 • Hình thức 3: Điểm sàn 6.0 trở lên
 • Ngành Y khoa, Dược học: Học lực lớp 12 loại Giỏi (hoặc điểm xét tốt nghiệp đạt 8.0 trở lên)
 • Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học: Học lực lớp 12 loại Khá (hoặc điểm xét tốt nghiệp đạt 6.5 trở lên)

Thời gian nộp hồ sơ xét học bạ:

 • Đợt 1: Từ 1/3 tới 30/6/2020
 • Đợt 2: Từ 1/7 tới 10/8/2020
 • Đợt 3 – Đợt 4: Từ 11/8 tới 15/11/2020

Phương thức 3: Xét kết quả thi đánh giá năng lực năm 2020

Quy định xét tuyển: Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực năm 2020 của các trường đại học đã đạt kiểm định chất lượng giáo dục tổ chức.

Điều kiện xét tuyển:

 • Tốt nghiệp THPT
 • Điểm sàn do Đại học Nam Cần Thơ quy định dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của các trường

3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

Thí sinh đăng ký xét tuyển theo 1 trong 3 cách:

 • Đăng ký trực tuyến tại: http://www.nctu.edu.vn/
 • Gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện. Điền thông tin vào Phiếu đăng ký xét tuyển (tải xuống) và gửi về địa chỉ của trường Đại học Nam Cần Thơ
 • Nộp trực tiếp: Thí sinh đem theo bản sao bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT, học bạ và giấy tờ ưu tiên để đăng ký xét tuyển với Bộ phận tuyển sinh của ĐH Nam Cần Thơ

Hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm:

 • Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu
 • Giấy chứng nhận kết quả thi bản gốc
 • Bản sao công chứng học bạ THPT
 • Bản sao công chứng giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT hoặc học bạ THPT
 • Bản sao công chứng hộ khẩu, CMND hoặc CCCD

III. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển hàng năm

Điểm xét tuyển theo kết quả thi THPT hàng năm như sau:

Ngành/Nhóm ngành Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
Chương trình đại học đại trà
Y khoa 17.25 21 22
Dược học 15 20 21
Kỹ thuật hình ảnh y học 15 18 19
Kỹ thuật Xét nghiệm y học 15 18 19
Quản lý bệnh viện 17
Kế toán 13 15 18
Tài chính – Ngân hàng 13 15 19
Quản trị kinh doanh 13 16 21
Kinh doanh quốc tế 17
Marketing 22
Bất động sản 13 15 17
Luật kinh tế 14 15 17
Luật 14 15 17
Quan hệ công chúng 14 16 20
Kỹ thuật xây dựng 13 15 17
Công nghệ thông tin 14 15 17
Công nghệ kỹ thuật ô tô 14 15 21
Kỹ thuật cơ khí động lực 15 17
Kiến trúc 13 15 17
Công nghệ thực phẩm 13 15 20
Công nghệ kỹ thuật hóa học 13 14 17
Quản lý đất đai 13 14 17
Quản lý tài nguyên và môi trường 13 14 17
Kỹ thuật môi trường 13 14 20
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 14 16.5 18
Quản trị khách sạn 23
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 22
Ngôn ngữ Anh 18
Chương trình tiên tiến
Y khoa
Dược học
Kỹ thuật Xét nghiệm y học
Quản trị kinh doanh
Luật
Kỹ thuật xây dựng
Công nghệ thông tin
Công nghệ kỹ thuật ô tô
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây