Trường Đại học RMIT Việt Nam

2248

I. Thông tin chung

 • Tên trường: Đại học RMIT Việt Nam
 • Tên tiếng Anh: RMIT University
 • Mã trường: RMU
 • Loại trường: Dân lập – Tư thục
 • Các hệ đào tạo: Sau đại học – Đại học – Cao đẳng
 • Lĩnh vực đào tạo: Đa ngành
 • Địa chỉ: 702 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
 • Cơ sở Hà Nội: Tòa nhà Handi Resco, 521 đường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội
 • Cơ sở Đà Nẵng: Lầu 4, Tòa nhà FHome, 16 Lý Thường Kiệt, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
 • Điện thoại:
 • Email: hanoi.enquiries@rmit.edu.vn – enquiries@rmit.edu.vn – englishdn.enquiries@rmit.edu.vn
 • Website: https://www.rmit.edu.vn/
 • Fanpage: https://www.facebook.com/RMITUniversityVietnam

1. Các ngành đào tạo

Đại học RMIT đào tạo những ngành học nào?

1.1 Chương trình đào tạo hệ cử nhân

 • Cử nhân Kinh doanh (Kinh tế và Tài chính)
 • Mã chương trình: BP251
 • Thời gian đào tạo: 3 năm
 • Cơ sở đào tạo: Nam Sài Gòn, Hà Nội
 • Hạn nộp hồ sơ: 5/2, 18/6, 08/10
 • Kỳ nhập học: Tháng 2, 6, 10
 • Cử nhân Kinh doanh (Quản trị)
 • Mã chương trình: BP217
 • Thời gian đào tạo: 3 năm
 • Cơ sở đào tạo: Nam Sài Gòn, Hà Nội
 • Hạn nộp hồ sơ: 5/2, 18/6, 08/10
 • Kỳ nhập học: Tháng 2, 6, 10
 • Cử nhân Kinh doanh (Quản trị nguồn nhân lực)
 • Mã chương trình: BP276
 • Thời gian đào tạo: 3 năm
 • Cơ sở đào tạo: Nam Sài Gòn, Hà Nội
 • Hạn nộp hồ sơ: 5/2, 18/6, 08/10
 • Kỳ nhập học: Tháng 2, 6, 10
 • Cử nhân Kinh doanh (Kinh doanh Quốc tế)
 • Mã chương trình: BP253
 • Thời gian đào tạo: 3 năm
 • Cơ sở đào tạo: Nam Sài Gòn, Hà Nội
 • Hạn nộp hồ sơ: 5/2, 18/6, 08/10
 • Kỳ nhập học: Tháng 2, 6, 10
 • Cử nhân Kinh doanh (Kinh doanh Kỹ thuật số)
 • Mã chương trình: BP324
 • Thời gian đào tạo: 3 năm
 • Cơ sở đào tạo: Nam Sài Gòn
 • Hạn nộp hồ sơ: 5/2, 18/6, 08/10
 • Kỳ nhập học: Tháng 2, 6, 10
 • Cử nhân Kinh doanh (Quản lý Chuỗi cung ứng & Logistics)
 • Mã chương trình: BP255
 • Thời gian đào tạo: 3 năm
 • Cơ sở đào tạo: Nam Sài Gòn, Hà Nội
 • Hạn nộp hồ sơ: 5/2, 18/6, 08/10
 • Kỳ nhập học: Tháng 2, 6, 10
 • Cử nhân Thiết kế (Truyền thông số)
 • Mã chương trình: BP309
 • Thời gian đào tạo: 3 năm
 • Cơ sở đào tạo: Nam Sài Gòn
 • Hạn nộp hồ sơ: 5/2, 08/10
 • Kỳ nhập học: Tháng 2, 10
 • Cử nhân Ngôn ngữ
 • Mã chương trình: BP317
 • Thời gian đào tạo: 3 năm
 • Cơ sở đào tạo: Nam Sài Gòn
 • Hạn nộp hồ sơ: 5/2, 08/10
 • Kỳ nhập học: Tháng 2, 10
 • Cử nhân Kỹ thuật (Kỹ sư Phần mềm)
 • Mã chương trình: BH120
 • Thời gian đào tạo: 4 năm
 • Cơ sở đào tạo: Nam Sài Gòn
 • Hạn nộp hồ sơ: 5/2, 18/6, 08/10
 • Kỳ nhập học: Tháng 2, 6, 10
 • Cử nhân Kỹ thuật (Kỹ sư Robot và Cơ điện tử)
 • Mã chương trình: BH123
 • Thời gian đào tạo: 4 năm
 • Cơ sở đào tạo: Nam Sài Gòn
 • Hạn nộp hồ sơ: 5/2, 18/6, 08/10
 • Kỳ nhập học: Tháng 2, 6, 10
 • Cử nhân Digital Marketing
 • Mã chương trình: BP318
 • Thời gian đào tạo: 3 năm
 • Cơ sở đào tạo: Nam Sài Gòn, Hà Nội
 • Hạn nộp hồ sơ: 5/2, 18/6, 08/10
 • Kỳ nhập học: Tháng 2, 6, 10
 • Cử nhân Thiết kế (Thiết kế Ứng dụng Sáng tạo)
 • Mã chương trình: BP316
 • Thời gian đào tạo: 3 năm
 • Cơ sở đào tạo: Nam Sài Gòn, Hà Nội
 • Hạn nộp hồ sơ: 5/2, 18/6, 08/10
 • Kỳ nhập học: Tháng 2, 6, 10
 • Cử nhân Truyền thông (Truyền thông chuyên nghiệp)
 • Mã chương trình: BP222
 • Thời gian đào tạo: 3 năm
 • Cơ sở đào tạo: Nam Sài Gòn, Hà Nội
 • Hạn nộp hồ sơ: 5/2, 18/6, 08/10
 • Kỳ nhập học: Tháng 2, 6, 10
 • Cử nhân Quản trị Du lịch và Khách sạn
 • Mã chương trình: BP312
 • Thời gian đào tạo: 3 năm
 • Cơ sở đào tạo: Nam Sài Gòn, Hà Nội
 • Hạn nộp hồ sơ: 5/2, 18/6, 08/10
 • Kỳ nhập học: Tháng 2, 6, 10
 • Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp Thời trang
 • Mã chương trình: BP327
 • Thời gian đào tạo: 3 năm
 • Cơ sở đào tạo: Nam Sài Gòn
 • Hạn nộp hồ sơ: 5/2, 08/10
 • Kỳ nhập học: Tháng 2, 10
 • Cử nhân Sản xuất Phim Kỹ thuật số
 • Mã chương trình: BP325
 • Thời gian đào tạo: 3 năm
 • Cơ sở đào tạo: Nam Sài Gòn
 • Hạn nộp hồ sơ: 5/2, 08/10
 • Kỳ nhập học: Tháng 2, 10
 • Cử nhân Công nghệ Thông tin
 • Mã chương trình: BP162
 • Thời gian đào tạo: 3 năm
 • Cơ sở đào tạo: Nam Sài Gòn
 • Hạn nộp hồ sơ: 5/2, 18/6, 08/10
 • Kỳ nhập học: Tháng 2, 6, 10
 • Cử nhân Kỹ thuật (Kỹ sư Điện & Điện tử)
 • Mã chương trình: BH073
 • Thời gian đào tạo: 4 năm
 • Cơ sở đào tạo: Nam Sài Gòn
 • Hạn nộp hồ sơ: 5/2, 18/6, 08/10
 • Kỳ nhập học: Tháng 2, 6, 10

1.2 Chương trình sau đại học

 • Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA)
 • Mã chương trình: MC199
 • Hình thức học: Toàn thời gian/Bán thời gian
 • Cơ sở đào tạo: Nam Sài Gòn, Hà Nội
 • Hạn nộp hồ sơ: 5/2, 18/6, 08/10
 • Kỳ nhập học: Tháng 2, 6, 10
 • Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế
 • Mã chương trình: MC192
 • Hình thức học: Toàn thời gian/Bán thời gian/Kết hợp
 • Cơ sở đào tạo: Nam Sài Gòn
 • Hạn nộp hồ sơ: 5/2, 18/6, 08/10
 • Kỳ nhập học: Tháng 2, 6, 10
 • Thạc sĩ Thương mại Toàn cầu
 • Mã chương trình: MC278
 • Hình thức học: Toàn thời gian/Bán thời gian
 • Cơ sở đào tạo: Nam Sài Gòn
 • Hạn nộp hồ sơ: 5/2, 08/10
 • Kỳ nhập học: Tháng 2, 10

1.3 Chương trình tiến sĩ

 • Tiến sĩ Kinh doanh
 • Mã chương trình: DR205
 • Thời gian đào tạo:
  + Toàn thời gian: 3-4 năm
  + Bán thời gian: 6-8 năm
 • Hình thức học: Toàn thời gian/Bán thời gian
 • Cơ sở đào tạo: Nam Sài Gòn, Hà Nội
 • Tiến sĩ Quản trị
 • Mã chương trình: DR204
 • Thời gian đào tạo:
  + Toàn thời gian: 3-4 năm
  + Bán thời gian: 6-8 năm
 • Hình thức học: Toàn thời gian/Bán thời gian
 • Cơ sở đào tạo: Nam Sài Gòn, Hà Nội
 • Tiến sĩ Kỹ thuật (Điện & Điện tử)
 • Mã chương trình: DR220
 • Thời gian đào tạo:
  + Toàn thời gian: 3-4 năm
  + Bán thời gian: 6-8 năm
 • Hình thức học: Toàn thời gian/Bán thời gian
 • Cơ sở đào tạo: Nam Sài Gòn

2. Phương thức tuyển sinh

Điều kiện tuyển sinh

Điều kiện học thuật (đáp ứng 1 trong 2 yêu cầu):

 • Tốt nghiệp trung học phổ thông với điểm trung bình lớp 12 từ 7.0/10  (trong trường hợp theo học theo hệ thống giáo dục quốc tế khác tham khảo quy định tại đây
 • Hoàn thành chương trình UniSTART (theo từng ngành) với điểm trung bình từ 1.0/ 4.0 và không trượt một môn học hai lần

Điều kiện về tiếng Anh (đáp ứng 1 trong các yêu cầu):

 • Hoàn thành lớp Cao cấp (Advanced) của Chương trình tiếng Anh cho Đại học tại RMIT
 • IELTS (Học thuật) 6.5+ (không kỹ năng nào dưới 6.0)
 • TOEFL iBT 79+ (điểm tối thiểu từng kỹ năng: Đọc 13, Nghe 12, Nói 18, Viết 21)
 • Pearson Test of English (Học thuật) 58+ (không kỹ năng giao tiếp nào dưới 50)
 • Cambridge English: Advanced (CAE) hoặc Proficiency (CPE) 176+ (không kỹ năng nào dưới 169)

Chứng chỉ IELTS, TOEFL, Pearson và Cambridge được công nhận trong vòng 2 năm kể từ ngày thi. Kết quả thi tiếng Anh tại RMIT được công nhận trong vòng 1 năm kể từ ngày thi.

Trong trường hợp bạn theo học hệ thống tiếng Anh khác, vui lòng xem bảng yêu cầu điều kiện tiếng Anh tương đương tại đây

2.2 Kỳ nhập học

Có 03 kỳ nhập học mỗi năm tại RMIT Việt Nam:

 • Kỳ nhập học tháng 2
 • Kỳ nhập học tháng 6/7
 • Kỳ nhập học tháng 10

2.3 Quy trình nhập học của Đại học RMIT Việt Nam

 • Bước 1: Lựa chọn chương trình học tập

Hãy lựa chọn cho mình một chương trình học tập phù hợp trong bảng các ngành đào tạo phía trên với các thông tin bao gồm cơ hội nghề nghiệp, điều kiện tuyển sinh và học phí. Hãy tìm kiếm một chương trình cử nhân mà bạn hứng thú.

 • Bước 2: Kiểm tra điều kiện tuyển sinh

Đạt yêu cầu tuyển sinh về học thuật và yêu cầu tiếng Anh cụ thể với từng ngành.

Các bạn không đáp ứng yêu cầu cần thiết có thể tham khảo thêm về chương trình UniSTART để có thể xây dựng nền tảng chuyển tiếp lên chương trình cử nhân bạn mong muốn.

Ngoài ra nếu bạn không đáp ứng các yêu cầu cần thiết về tiếng Anh, bạn có thể cân nhắc tham gia chương trình tiếng Anh cho đại học tại RMIT

 • Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ

Điền đơn đăng ký học và chuẩn bị bộ hồ sơ đăng ký hoàn chỉnh (chi tiết xem tại đây)

Đại học RMIT không hoàn trả hồ sơ.

 • Bước 4: Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ qua email theo hướng dẫn:

  • Tải và điền vào mẫu đơn đăng ký nhập học, tải tại đây
  • Scan và đính kèm các giấy tờ được yêu cầu và giấy tờ bổ sung (nếu có) vào email
  • Gửi hồ sơ đến địa chỉ:
   • RMIT cơ sở Nam Sài Gòn: enquiries@rmit.edu.vn với tiêu đề: Hồ sơ đăng ký nhập học – [Họ tên]- [Ngày sinh]
   • RMIT cơ sở Hà Nội: hanoi.enquiries@rmit.edu.vn với tiêu đề: Hồ sơ đăng ký nhập học – [Họ tên]- [Ngày sinh]

Nộp hồ sơ trực tiếp tại trường: Đăng ký trực tiếp với Bộ phận Tuyển sinh tại RMİT và nộp mẫu đơn đăng ký cùng các giấy tờ cần thiết tại trường

Nộp hồ sơ qua đường bưu điện: Tải mẫu đơn đăng ký nhập học tại đây, điền đầy đủ thông tin cần thiết và gửi bộ hồ sơ cùng giấy tờ qua đường bưu điện

  • RMIT Nam Sài Gòn: Kính gửi: Phòng tuyển sinh Đại học RMIT Việt Nam 702 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong Quận 7
   Hồ sơ đăng ký nhập học – [Họ tên]+ [Số điện thoại di động]
  • RMIT Hà Nội: Kính gửi: Phòng tuyển sinh Đại học RMIT Việt Nam 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.
   Hồ sơ đăng ký nhập học – [Họ tên]+ [Số điện thoại di động]
 • Bước 5: Đánh giá hồ sơ

Dựa theo quy trình và chính sách của RMIT Việt Nam, hồ sơ của bạn sẽ được đánh giá. Nếu thành công bạn sẽ nhận được thư mời nhập học của trường, chấp nhận lời mời và làm theo hướng dẫn có trong thư mời.

Thông thường RMIT sẽ thông báo kết quả hồ sơ đăng ký trong 10 ngày, nếu không nhận được phản hồi trong khoảng thời gian này cần liên hệ với Bộ phận tuyển sinh của trường.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây