Mã tổ hợp B8: Danh sách 25 ngành và 17 trường khối B08

0
5651

Các môn thi khối B08 bao gồm: Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Các trường khối B08

Khu vực miền Bắc

Khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Khu vực miền Nam

Các ngành khối B08

Vui lòng xem chi tiết các ngành tuyển sinh khối B08 năm 2020 trong thông tin tuyển sinh của từng trường để chính xác nhất.

Danh sách toàn bộ các ngành khối B08 năm 2020 bao gồm:

Bảo vệ thực vật Khuyến nông
Công nghệ sinh học Lâm sinh
Chăn nuôi Lâm học (Lâm nghiệp)
Công nghệ thực phẩm Nông học
Dược học Nuôi trồng thủy sản
Dinh dưỡng Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm)
Điều dưỡng Quản lý tài nguyên và môi trường
Kỹ thuật Y sinh Quản lý đất đai
Kỹ thuật xét nghiệm y học Sinh học
Khoa học môi trường Sinh học ứng dụng
Khoa học máy tính Sư phạm Sinh học
Kinh tế nông nghiệp Y khoa
Y tế công cộng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây