test
Thứ Tư, 29 Tháng Năm, 2024
Trang chủ Tags Khối d

Tag: khối d

Mã tổ hợp D14: Danh sách 61 ngành học và 76...

0
Các môn thi khối D14 bao gồm: Ngữ Văn, Lịch sử và Tiếng Anh 1. Các trường khối D14 Có hơn 60 trường đại học, học...

Khối D84: Danh sách 24 ngành và 11 trường xét tuyển

0
Các môn thi khối D84 bao gồm: Toán, Giáo dục công dân và Tiếng Anh 1. Các trường khối D84 Khối D84 có 11 trường đại...

Khối D96: Danh sách 57 ngành học và 23 trường xét...

0
Các môn thi khối D96 bao gồm: Toán, Khoa học xã hội và Tiếng Anh 1. Các trường khối D96 Trong năm 2023 có 23 trường...

Khối D01: Danh sách 190+ trường và 185 ngành xét tuyển

0
D01 là khối đầu tiên thuộc các tổ hợp môn đầu tiên và cũng là tổ hợp môn được nhiều người lựa chọn nhất...

Khối D09: Danh sách 21 trường và 39 ngành xét tuyển

0
Các môn thi khối D09 bao gồm: Toán, Lịch sử và Tiếng Anh 1. Các trường khối D09 Có 21 trường xét tuyển ngành học theo...

Mã tổ hợp D2: Danh sách 11 trường và 21 ngành...

0
Tổng hợp danh sách các môn, các ngành và trường xét tuyển theo khối D02 cập nhật mới nhất. Các môn thi khối D02 bao...

Khối D03: Danh sách 59 ngành và 27 trường xét tuyển

0
Tổng hợp danh sách các môn, các ngành và trường xét tuyển theo khối D03 cập nhật mới nhất. Các môn thi khối D03 bao...

Khối D04: Danh sách 37 ngành và 33 trường xét tuyển

0
Tổng hợp danh sách các môn, các ngành và trường xét tuyển theo khối D04 cập nhật mới nhất. Các môn thi khối D04 bao...

Khối D05 thi những trường nào? Ngành nào?

0
Tổng hợp danh sách các môn, các ngành và trường xét tuyển theo khối D05 cập nhật mới nhất. Các môn thi khối D05 bao...

Khối D06: Danh sách 28 trường và 25 ngành xét tuyển

0
Tổng hợp danh sách các môn, các ngành và trường xét tuyển theo khối D06 cập nhật mới nhất. Các môn thi khối D06 bao...

Nhiều người quan tâm

Bài viết mới nhất