Thứ Sáu, 3 Tháng Mười Hai, 2021
Trang chủ Tags Khối a

Tag: khối a

Mã tổ hợp A: Danh sách 199 trường và 168 ngành...

0
A00 là khối đầu tiên thuộc các tổ hợp môn đầu tiên và cũng là tổ hợp môn được nhiều người lựa chọn nhất...

Mã tổ hợp A3: Các ngành và trường xét tuyển khối...

0
Các môn thi khối A03 bao gồm: Toán, Vật lí và Lịch sử Khối A03 không phải là một khối có nhiều sự lựa chọn...

Mã tổ hợp A4: Danh sách 26 ngành và 14 trường...

0
Các môn thi khối A04 bao gồm: Toán, Vật lí và Địa lí Các trường khối A04 Khu vực miền Bắc: Đại học Mỏ - Địa...

Khối A05 gồm những ngành nào? Thi trường nào?

0
Các môn thi khối A05 bao gồm: Toán, Hóa học và Lịch sử Các trường khối A05 Trong năm 2020, khối A05 chỉ được sử dụng...

Mã tổ hợp A6: Danh sách 7 trường và 14 ngành...

0
Các môn thi khối A06 bao gồm: Toán, Hóa học và Địa lý Các trường khối A06 Khu vực miền Bắc: Đại học Mỏ - Địa...

Mã tổ hợp A07: Danh sách 10 trường và 15 ngành...

0
Các môn thi khối A07 bao gồm: Toán, Lịch sử và Địa lí Các trường khối A07 Khu vực miền Bắc: Đại học Kinh doanh và...

Mã tổ hợp A8: Danh sách các trường và ngành khối...

0
Các môn thi khối A08 bao gồm: Toán, Lịch sử và Giáo dục công dân Các trường khối A08 Khu vực miền Bắc: Đại học Kinh...

Mã tổ hợp A09: Danh sách 36 ngành và 19 trường...

0
Các môn thi khối A09 bao gồm: Toán, Địa lí và Giáo dục công dân Các trường khối A09 Khu vực miền Bắc Học viện Nông...

Mã tổ hợp A10: Danh sách 28 ngành và 10 trường...

0
Các môn thi khối A10 bao gồm: Toán, Vật lí và Giáo dục công dân Các trường khối A10 Khu vực miền Bắc: Đại học Công...

Khối A11 gồm những ngành nào? Thi trường nào?

0
Các môn thi khối A11 bao gồm: Toán, Hóa học và Giáo dục công dân Các trường khối A11 Khu vực miền Bắc: Học viện Nông...

MOST POPULAR

HOT NEWS