Thứ Tư, 19 Tháng Một, 2022
Trang chủ Tags đại học huế

Tag: đại học huế

Khoa Du Lịch – Đại học Huế

0
I. Giới thiệu chung Tên đơn vị: Khoa Du Lịch - Đại học Huế Tên tiếng Anh: School of Hopitality And Tourism (HAT) Mã...

Khoa Giáo dục Thể Chất – Đại học Huế

0
I. Giới thiệu chung Tên đơn vị: Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế Tên tiếng Anh: School of Physical Education – Hue...

Trường Đại học Y Dược Huế

0
I. Giới thiệu chung Tên trường: Đại học Y Dược Huế Tên tiếng Anh: Hue University Medicine and Phamacy (HUEMED) Mã trường: DHY Loại...

Trường Đại học Sư Phạm Huế

0
I. Giới thiệu chung Tên trường: Đại học Sư Phạm Huế Tên tiếng Anh: Hue University of Education (HUOE) Mã trường: DHS Loại trường:...

Trường Đại học Nông Lâm Huế

0
I. Giới thiệu chung Tên trường: Đại học Nông Lâm Huế Tên tiếng Anh: University of Agriculture and Forestry – Hue University (HUAF) Mã trường:...

Trường Đại học Ngoại Ngữ Huế

0
I. Giới thiệu chung Tên trường: Đại học Ngoại Ngữ Huế Tên tiếng Anh: Hue University of Foreign Languages (HUCFL) Mã trường: DHF Loại...

Trường Đại học Nghệ Thuật Huế

0
I. Giới thiệu chung Tên trường: Đại học Nghệ Thuật Huế Tên gọi khác: Đại học Mỹ thuật Huế Tên tiếng Anh: Hue University...

Trường Đại học Luật Huế

0
I. Giới thiệu chung Tên trường: Đại học Luật Huế Tên tiếng Anh: University of Law, Hue University (HUL) Mã trường: DHA Loại trường:...

Trường Đại học Khoa học Huế

0
I. Giới thiệu chung Tên trường: Đại học Khoa học Huế Tên tiếng Anh: Hue University of Sciences (HUSC) Mã trường: DHT Loại trường:...

Trường Đại học Kinh Tế Huế

0
I. Giới thiệu chung Tên trường: Đại học Kinh Tế Huế Tên tiếng Anh: University of Economics – Hue University (HCE) Mã trường: DHK ...

MOST POPULAR

HOT NEWS