Ngành Việt nam học

818

Ngành Việt Nam học là một ngành học rất thú vị, nghiên cứu về lịch sử, văn hóa, xã hội và những yếu tố khác của Việt Nam. Nó giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về quá trình phát triển và sự thay đổi của xã hội Việt Nam trong quá khứ và hiện tại, và cải thiện khả năng hiểu về nước mình và dân tộc. Đó là cơ hội để tôn vinh văn hóa của đất nước và giữ gìn sự truyền thống dân tộc.

nganh viet nam hoc

1. Thông tin chung về ngành

Ngành Việt Nam Học là một ngành nghiên cứu chuyên sâu về lịch sử, văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị, nghệ thuật và nhiều lĩnh vực khác của Việt Nam. Ngành học này bao gồm các nghiên cứu về các thời kỳ lịch sử, sự phát triển xã hội, văn hóa và nghệ thuật, quan điểm về chính trị và kinh tế của Việt Nam.

Ngành Việt Nam học có mã ngành là 7310630.

2. Các trường có ngành Việt nam học

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Việt nam học cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

a) Khu vực Hà Nội, các tỉnh miền Bắc

b) Khu vực miền Trung và Tây Nguyên

c) Khu vực TPHCM và các tỉnh miền Nam

3. Các khối xét tuyển ngành Việt nam học

Các tổ hợp xét tuyển có thể được nhiều trường sử dụng để xét tuyển ngành Việt nam học cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

 • Tổ hợp C00: Văn, Lịch sử, Địa lí
 • Tổ hợp D01: Văn, Toán, tiếng Anh
 • Tổ hợp D14: Văn, Lịch sử, Tiếng Anh
 • Tổ hợp D15: Văn, Địa lí, Tiếng Anh
 • Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 • Tổ hợp C19: Văn, Lịch sử, Giáo dục công dân
 • Tổ hợp C20: Văn, Địa lí, Giáo dục công dân
 • Tổ hợp D78: Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

4. Chương trình đào tạo ngành Việt nam học

Dưới đây là chương trình đào tạo ngành Việt nam học của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

STT Môn học Tín chỉ
I KHỐI HỌC VẤN CHUNG
1 Triết học Mác – Lênin 3
2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
6 Tiếng Anh 1 A1A2/A2B1 3
7 Tiếng Pháp 1 3
8 Tiếng Nga 1 3
9 Tiếng Trung 1 3
10 Tiếng Việt B2.1 3
11 Tiếng Anh 2 A1A2/A2B1 3
12 Tiếng Pháp 2 3
13 Tiếng Nga 2 3
14 Tiếng Trung 2 3
15 Tiếng Việt B2.2 3
16 Tâm lý học giáo dục 4
17 Thống kê xã hội học 2
Học phần tự chọn
18 Tin học đại cương 2
19 Tiếng Việt thực hành 2
20 Nghệ thuật đại cương 2
21 Giáo dục thể chất 1 1
22 Giáo dục thể chất 2 1
23 Giáo dục thể chất 3 1
24 Giáo dục thể chất 4 1
25 Giáo dục quốc phòng
II KHỐI HỌC VẤN CHUNG NHÓM NGÀNH 10
26 Nhập môn khoa học xã hội và nhân văn 2
27 Nhân học đại cương
28 Xã hội học đại cương
29 Cơ sở văn hóa Việt Nam
30 Lịch sử văn minh thế giới
III KHỐI HỌC VẤN CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ 25
Học phần bắt buộc 15
31 Kĩ năng thuyết trình và tạo lập văn bản 3
32 Thực tập chuyên môn 6
33 Thực tế Văn hóa và văn học dân gian 1
34 Thực tế du lịch 2
35 Thực tế Báo chí – Truyền thông 3
Học phần tự chọn 34
36 Tổ chức và quản lí lễ hội, sự kiện 3
37 Văn hóa doanh nghiệp 3
38 Nghiệp vụ văn hóa 4
39 Nghiệp vụ báo chí 1 3
40 Nghiệp vụ báo chí 2 3
41 Quan hệ công chúng và truyền thông 3
42 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 3
43 Quản trị kinh doanh lữ lành 3
44 Tiếng Việt du lịch 3
45 Tiếng Việt văn hóa 3
46 Tiếng Việt thương mại 3
III KHỐI HỌC VẤN CHUYÊN NGÀNH 66
Học phần bắt buộc 44
47 Nhập môn Việt Nam học 2
48 Địa lí Việt Nam 4
49 Lịch sử Việt Nam 3
50 Kinh tế Việt Nam 2
51 Danh nhân Việt Nam 3
52 Việt ngữ học 3
53 Ngôn ngữ báo chí 4
54 Các tộc người ở Việt Nam 3
55 Gia đình, dòng họ, làng xã Việt Nam 3
56 Tôn giáo, tín ngưỡng và phong tục, tập quán Việt Nam 4
57 Di sản và quản lí di sản Hán Nôm 3
58 Văn hóa dân gian Việt Nam 3
59 Tiến trình văn học Việt Nam 4
60 Di sản văn hóa Việt Nam 3
Học phần tự chọn 22/76
61 Lí thuyết nghiên cứu văn hóa 3
62 Lí thuyết truyền thông 3
63 Văn hóa phương Đông 3
64 Lịch sử tư tưởng Việt Nam 3
65 Từ Hán Việt: Lí thuyết và thực hành 2
66 Nhà nước và pháp luật 3
67 Ngoại giao Việt Nam 3
68 Các vùng văn hóa Việt Nam 3
69 Làng nghề Việt Nam 3
70 Đô thị Việt Nam 3
71 Trang phục và ẩm thực Việt Nam 3
72 Lịch sử, văn hóa, con người Hà Nội 3
73 Tổ chức lãnh thổ du lịch 3
74 Tuyến điểm du lịch Việt Nam 3
75 Tác phẩm báo chí 3
76 Tâm lí học du lịch 3
77 Truyền thông xã hội và mạng xã hội 3
78 Thưởng thức phim ảnh Việt Nam 3
79 Phương ngữ Việt Nam 3
80 Tiếng Việt pháp luật 3
81 Tiếng Việt hành chính 4
82 Đọc tác phẩm văn học 3
83 Phương pháp dạy tiếng Việt cho người nước ngoài 3
Khóa luận 6
84 Chuyên đề 1: Biểu tượng văn hóa Việt Nam 3
85 Chuyên đề 2: Văn hóa và phát triển 3
86 Chuyên đề 3: Ngữ dụng học tiếng Việt 3

5. Việc làm ngành Việt Nam học sau khi ra trường

Cơ hội việc làm cho ngành Việt Nam Học khá rộng rãi, bao gồm các vị trí như:

 • Giảng viên hoặc nhà khoa học trong lĩnh vực Việt Nam học tại các trường đại học và cao đẳng Nhà nghiên cứu về lịch sử, văn hóa và xã hội của Việt Nam.
 • Nhà biên tập, tác giả và xuất bản sách về lịch sử, văn hóa và xã hội của Việt Nam.
 • Cán bộ quản lý và phát triển các dự án về du lịch văn hóa và lịch sử của Việt Nam.
 • Nhà quản lý và phát triển các trung tâm nghiên cứu về lịch sử và văn hóa của Việt Nam.

Lương của các vị trí trong ngành Việt Nam Học có thể khác nhau tùy vào cấp bậc và nơi làm việc của mỗi cá nhân.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây