Ngành Văn hóa học

430

Ngành Văn hóa học là một nền tảng chuyên sâu về nghiên cứu và hiểu biết về văn hóa, từ các giá trị văn hóa truyền thống đến những phong trào hiện đại, cho phép chúng ta trải nghiệm và hiểu sâu về những giá trị, quan điểm và hành vi của các xã hội.

Với ngành văn hóa học, bạn sẽ được mở rộng kiến thức về văn hóa và tìm hiểu về sự ảnh hưởng từ những giá trị văn hóa đến xã hội và chúng ta.

nganh van hoa hoc

1. Thông tin chung về ngành

Ngành Văn hóa học là một ngành đại học chuyên về nghiên cứu về văn hóa, từ các giá trị, quan điểm, cách sống, và các hoạt động văn hóa của một xã hội hoặc nền văn hóa cụ thể. Nó bao gồm các chủ đề như lịch sử văn hóa, sự phát triển văn hóa, và cách mà văn hóa liên quan đến các vấn đề xã hội, kinh tế, và tôn giáo.

Sinh viên ngành Văn hóa học sẽ có kiến thức về các lĩnh vực như sự sống và hoạt động văn hóa, lịch sử, và nghệ thuật của một số nền văn hóa trên thế giới.

Ngành Văn hóa học có mã ngành là 7229040.

2. Các trường có ngành văn hóa học

Danh sách các trường tuyển sinh ngành văn hóa học cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

3. Các khối xét tuyển ngành văn hóa học

Các tổ hợp xét tuyển có thể được nhiều trường sử dụng để xét tuyển ngành văn hóa học cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

  • Tổ hợp C00: Văn, Lịch sử, Địa lí
  • Tổ hợp D01: Văn, Toán, tiếng Anh
  • Tổ hợp D14: Văn, Lịch sử, Tiếng Anh
  • Tổ hợp D15: Văn, Địa lí, Tiếng Anh
  • Tổ hợp D78: Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

4. Chương trình đào tạo ngành văn hóa học

Dưới đây là chương trình đào tạo ngành văn hóa học của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội.

STT Môn học Tín chỉ
I KHỐI KIẾN THỨC CHUNG 16
1 Triết học Mác – Lênin 3
2 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 2
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
4 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
6 Ngoại ngữ B1: Tiếng Anh B1/ Tiếng Pháp B1/ Tiếng Trung B1 5
7 Giáo dục thể chất 4
8 Giáo dục quốc phòng – an ninh 8
II KHỐI KIẾN THỨC THEO LĨNH VỰC 29
Các học phần bắt buộc 23
9 Các phương pháp nghiên cứu khoa học 3
10 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3
11 Lịch sử văn minh thế giới 3
12 Logic học đại cương 3
13 Nhà nước và pháp luật đại cương 2
14 Tâm lí học đại cương 3
15 Xã hội học đại cương 3
16 Tin học ứng dụng 3
17 Kĩ năng bổ trợ 3
Các học phần tự chọn 6/18
18 Kinh tế học đại cương 2
19 Môi trường và phát triển 2
20 Thống kê cho khoa học xã hội 2
21 Thực hành văn bản tiếng Việt 2
22 Nhập môn năng lực thông tin 2
23 Kĩ năng viết học thuật 2
24 Tư duy sáng tạo và thiết kế ý tưởng 2
25 Hội nhập quốc tế và phát triển 2
26 Hệ thống chính trị Việt Nam 2
III KHỐI KIẾN THỨC THEO KHỐI NGÀNH 12
Các học phần bắt buộc 8
27 Lịch sử Việt Nam đại cương 3
28 Lịch sử nghệ thuật 2
29 Hán Nôm cơ sở 3
Các học phần tự chọn 04/12
30 Nhập môn Văn hóa học bằng tiếng Anh 2
31 Di sản Hán Nôm tại di tích 2
32 Nhân học văn hóa 2
33 Triết học văn hóa 2
34 Khảo cổ học đại cương 2
35 Lịch sử văn học Việt Nam 2
IV KHỐI KIẾN THỨC THEO NHÓM NGÀNH 13
Các học phần bắt buộc 9
36 Văn hóa học và lịch sử văn hóa Việt Nam 4
37 Phong tục, tập quán và lễ hội ở Việt Nam 2
38 Các vấn đề của văn hóa trong xã hội đương đại 3
Các học phần tự chọn 04/10
39 Các vấn đề văn hóa và văn hóa học bằng tiếng Anh 1 2
40 Văn bản Hán Nôm hành chính 2
41 Văn hóa dân gian 2
42 Tôn giáo và tín ngưỡng ở Việt Nam 2
43 Các loại hình nghệ thuật ở Việt Nam 2
V KHỐI KIẾN THỨC NGÀNH 62
Các học phần bắt buộc 36
44 Lí thuyết văn hóa học 3
45 Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu văn hóa 3
46 Di sản văn hóa 3
47 Đường lối văn hóa của Đảng cộng sản Việt Nam 3
48 Thiết chế văn hóa 3
49 Văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam 3
50 Toàn cầu hóa và các vấn đề văn hóa Việt Nam 3
51 Công nghiệp văn hóa 3
52 Sinh thái học văn hóa 3
53 Không gian văn hóa 3
54 Cộng đồng với hoạt động/ thực hành di sản văn hóa 3
55 Thực hành văn hóa 3
Các học phần tự chọn 15/30
56 Các vấn đề văn hóa và văn hóa học bằng tiếng Anh 2 3
57 Di sản Hán Nôm trong đời sống xã hội 3
58 Đôt hị hóa và văn hóa 3
59 Văn hóa và truyền thông 3
60 Kinh tế văn hóa 3
61 Văn hóa du lịch 3
62 Văn hóa chính trị Việt Nam 3
63 Văn hóa hành vi 3
64 Văn hóa giới và tính dục 3
65 Văn hóa và biểu tượng 3
Kiến thức thực tập và tốt nghiệp 11
66 Niên luận 2
67 Thực tập tốt nghiệp 3
68 Khóa luận tốt nghiệp 6
Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp
69 Văn hóa và phát triển 3
70 Tiếp xúc và giao lưu văn hóa 3

5. Việc làm ngành văn hóa học sau khi ra trường

Cơ hội việc làm cho ngành văn hóa học tùy thuộc vào quốc gia mà bạn muốn tìm việc làm. Tuy nhiên, một số cơ hội việc làm cho sinh viên ngành văn hóa học bao gồm:

  • Nghiên cứu văn hóa: Làm việc cho các tổ chức, trung tâm hoặc bảo tàng nghiên cứu văn hóa.
  • Du lịch: Làm việc cho các công ty du lịch, đại lý du lịch hoặc bảo tàng du lịch.
  • Truyền thông: Làm việc cho các tổ chức truyền thông, nhà xuất bản hoặc các nhà phát triển nội dung.
  • Quản lý bảo tàng: Làm việc cho các bảo tàng văn hóa và nghệ thuật.
  • Quản lý cảnh quan: Làm việc cho các tổ chức quản lý cảnh quan hoặc bảo tàng cảnh quan.

Lưu ý rằng các cơ hội việc làm có thể khác nhau tùy theo thị trường việc làm của từng địa phương

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây