Ngành Toán ứng dụng

415

Ngành Toán ứng dụng đóng vai trò rất quan trọng trong việc áp dụng các phương pháp và công cụ toán học để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong kinh tế, khoa học, công nghệ và xã hội.

Những chuyên gia trong lĩnh vực này được đào tạo để tìm ra các giải pháp toán học cho các thách thức phức tạp trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ quản lý rủi ro tài chính đến khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Với sự phát triển của khoa học và công nghệ, ngành Toán ứng dụng sẽ tiếp tục trở thành một lĩnh vực cực kỳ hứa hẹn trong tương lai.

nganh toan ung dung

1. Thông tin chung về ngành

Ngành Toán ứng dụng là một ngành đặc biệt của Toán học, tập trung vào việc áp dụng các kỹ thuật và phương pháp toán học để giải quyết các vấn đề thực tế. Ngành học này bao gồm các lĩnh vực như xử lý dữ liệu, quản lý tài nguyên, tính toán vận tải và định lượng tài sản.

Ngành Toán ứng dụng có mã ngành là 7460112.

2. Các trường có ngành Toán ứng dụng

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Toán ứng dụng cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

3. Các khối xét tuyển ngành Toán ứng dụng

Các tổ hợp xét tuyển có thể được nhiều trường sử dụng để xét tuyển ngành Toán ứng dụng cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

  • Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học
  • Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
  • Tổ hợp B00: Toán, Hóa học, Sinh học
  • Tổ hợp D01: Văn, Toán, tiếng Anh
  • Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
  • Tổ hợp C14: Văn, Toán, Giáo dục công dân
  • Tổ hợp D90: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh

4. Chương trình đào tạo ngành Toán ứng dụng

Dưới đây là chương trình đào tạo ngành Toán ứng dụng của Trường Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQG TPHCM.

STT Môn học Tín chỉ
I KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 54
1 Triết học Mác – Lênin 3
2 Kinh tế Chính trị Mác – Lênin 2
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
6 Pháp luật đại cương 3
7 Kinh tế đại cương 2
8 Tâm lý học đại cương 2
9 Kỹ năng làm việc nhóm và học tập 2
10 Anh văn 1 3
11 Anh văn 2 3
12 Anh văn 3 3
13 Anh văn 4 3
14 Giải tích 1A 3
15 Vi tích phân 1A 3
16 Giải tích 2A 2
17 Vi tích phân 2A 3
18 Giải tích 3A 4
19 Giải tích 4A 3
20 Đại số tuyến tính 3
21 Đại số đại cương 3
22 Cơ sở lập trình 4
23 Thực hành đại số tuyến tính 1
24 Thực hành đại số đại cương 1
25 Thực hành phần mềm tính toán 2
Học phần tự chọn nhóm TC 2
26 Môi trường đại cương 2
27 Con người và môi trường 2
28 Khoa học trái đất 2
Học phần tự chọn nhóm TC 3
29 Hóa đại cương 1 3
30 Hóa đại cương 2 3
31 Thực tập Hóa đại cương 1 2
32 Thực tập Hóa đại cương 2 2
33 Sinh học đại cương 1 3
34 Sinh học đại cương 2 3
35 Thực tập Sinh học đại cương 1 1
36 Thực tập Sinh học đại cương 2 1
37 Vật lý đại cương 1 (Cơ – nhiệt) 3
38 Vật lý đại cương 2 (Điện từ – Quang) 3
39 Thực hành Vật lý đại cương 2
40 Thể dục 1 2
41 Thể dục 2 2
42 Giáo dục quốc phòng an ninh 4
43 Tin học cơ sở
II KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
a Kiến thức cơ sở ngành 15
44 Lý thuyết độ đo và xác suất 4
45 Đại số A2 4
46 Giải tích hàm 4
47 Lý thuyết thống kê 3
b Kiến thức chuyên ngành
b1 Chuyên ngành Cơ học
Các học phần bắt buộc
48 Giải tích số 1 4
49 Phương trình toán lý 4
50 Cơ học lý thuyết 4
51 Cơ học môi trường liên tục 4
52 Phương pháp phần tử hữu hạn 4
53 Hàm biến phức 4
54 Cơ học vật rắn biến dạng 4
55 Cơ học chất lỏng 4
Các học phần tự chọn
56 Lý thuyết ổn định chuyển động và dao động phi tuyến 4
57 Seminar cơ học 4
58 Phương pháp sai phân hữu hạn 2
59 Động lực học hệ nhiều vật & Robotics 4
60 Dao động ngẫu nhiên 4
61 Khí động lực học 4
62 Lập trình symbolic cho các bài toán ứng dụng 4
63 Cơ học phá hủy 3
64 Nhập môn cơ học 2
b2 Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học môn toán
Các học phần bắt buộc
65 Tâm lý học sư phạm 4
66 Phương pháp dạy học tối ưu 3
67 Giáo dục học 3
68 Lý luận dạy học 3
69 Số học và logic toán học 3
70 Phương pháp giảng dạy toán 1 3
71 Phương pháp giảng dạy toán 2 3
72 Thực tập sư phạm toán 4
Các học phần tự chọn
73 Chất lượng và quản lý chất lượng 3
74 Toán bằng tiếng Anh 1 2
75 Toán bằng tiếng Anh 2 2
76 Đại số sơ cấp 4
77 Hình học sơ cấp 4
78 Ứng dụng toán cao cấp để giải toán sơ cấp 4
79 Tổ chức và quản lý lớp học 4
80 Kỹ thuật đánh giá lớp học 3
81 Seminar sư phạm 4
b3 Chuyên ngành Toán tài chính
Các học phần bắt buộc
82 Toán tài chính căn bản 4
83 Dự báo 4
84 Mô hình toán tài chính 4
85 Lý thuyết tài chính tiền tệ 4
86 Toán tài chính nâng cao 4
Các học phần tự chọn
87 Vi mô định lượng 4
88 Vĩ mô định lượng 4
89 Quản trị rủi ro 4
90 Tài chính doanh nghiệp 4
91 Seminar toán tài chính 4
92 Phân tích tài chính 4
93 Toán bảo hiểm cơ bản 4
94 Toán bảo hiểm nâng cao 4
b4 Chuyên ngành Tối ưu
Các học phần bắt buộc
95 Vận trù học 4
96 Lý thuyết quy hoạch phi tuyến 4
97 Mô hình tối ưu trong kinh tế 3
98 Quy hoạch tuyến tính 4
99 Thuật toán tối ưu 4
100 Cơ sở giải tích lồi và quy hoạch lồi 4
Các học phần tự chọn
101 Seminar tối ưu 4
102 Tối ưu đa mục tiêu 4
103 Tối ưu hóa ứng dụng 4
104 Quy hoạch tuyến tính nâng cao 4
105 Lý thuyết và thuật toán tối ưu không trơn 4
106 Lý thuyết trò chơi 4
107 Điều kiện tối ưu không trơn 4
108 Điều khiển tối ưu 4
109 Phương pháp biến phân trong tối ưu 4
c Các học phần tự chọn không thuộc chuyên ngành
110 Thực tập đồ án thực tế 4
111 Tổng quan toán – tin học và các chuyên ngành 2
d Kiến thức tốt nghiệp 10
112 Khóa luận tốt nghiệp, hoặc 10
113 Học phần tự chọn thay thế khóa luận tốt nghiệp 10

5. Việc làm ngành toán ứng dụng sau khi ra trường

Ngành toán ứng dụng là một ngành công nghiệp phát triển nhanh, cung cấp rất nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Các công việc liên quan đến toán ứng dụng bao gồm nhà phát triển phần mềm, kỹ sư phần mềm, nhà phân tích dữ liệu, kỹ sư mạng, kỹ sư hệ thống.

Các công ty lớn trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ cao, công nghiệp sản xuất, dịch vụ, tài chính, bảo hiểm, vv. đều cần những nhân viên có kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu về toán ứng dụng.

Tại Việt Nam, mức lương ban đầu cho những người tốt nghiệp ngành toán ứng dụng thường nằm trong khoảng 20-30 triệu đồng một tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và kỹ năng của mỗi cá nhân.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây