Ngành Toán – Tin

672

Ngành Toán – Tin là một trong những lĩnh vực cốt lõi trong kinh tế và tài chính. Nó tập trung vào sử dụng các phương pháp toán học và thống kê để giải quyết các vấn đề kinh tế và tài chính. Toán-Tin cung cấp cho chúng ta các kỹ năng quan trọng như xử lý và phân tích dữ liệu, đánh giá rủi ro và quản lý tài chính.

nganh toan tin

1. Thông tin chung về ngành

Toán tin là một ngành học trong khoa học tính toán với nền tảng là toán học và tin học, nghiên cứu các giải pháp tính toán cho các vấn đề phức tạp và xử lý dữ liệu lớn. Nó bao gồm các lĩnh vực như xử lý dữ liệu, học máy, đồ thị, định lý và tính toán số.

Ngành Toán – Tin có mã ngành là 7460117.

2. Các trường có ngành Toán – Tin

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Toán – Tin cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

3. Các khối xét tuyển ngành Toán – Tin

Các tổ hợp xét tuyển có thể được nhiều trường sử dụng để xét tuyển ngành Toán – Tin cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

 • Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học
 • Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 • Tổ hợp B00: Toán, Hóa học, Sinh học
 • Tổ hợp C14: Văn, Toán, Giáo dục công dân
 • Tổ hợp D01: Văn, Toán, tiếng Anh
 • Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
 • Tổ hợp D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh
 • Tổ hợp D84: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh

4. Chương trình đào tạo ngành Toán – Tin

Dưới đây là chương trình đào tạo ngành Toán – Tin của Trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia TPHCM.

STT Môn học Tín chỉ
I KHỐI KIẾN THỨC CHUNG 16
1 Triết học Mác – Lênin 3
2 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 2
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
4 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
6 Ngoại ngữ B1: Tiếng Anh B1/ Tiếng Pháp B1/ Tiếng Trung B1 5
7 Giáo dục thể chất 4
8 Giáo dục quốc phòng – an ninh 8
II KHỐI KIẾN THỨC THEO LĨNH VỰC 7
Các học phần bắt buộc 2
9 Tin học cơ sở 2
Các học phần tự chọn 5/15
10 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3
11 Khoa học trái đất và sự sống 3
12 Nhà nước và pháp luật đại cương 2
13 Nhập môn phân tích dữ liệu 2
14 Nhập môn Internet kết nối vạn vật 2
15 Nhập môn Robotics 3
III KHỐI KIẾN THỨC THEO KHỐI NGÀNH
16 Cơ – Nhiệt 3
17 Điện – Quang 3
IV KHỐI KIẾN THỨC THEO NHÓM NGÀNH 49
Các học phần bắt buộc 46
18 Đại số tuyến tính 1 4
19 Đại số tuyến tính 2 4
20 Giải tích 1 5
21 Giải tích 2 5
22 Giải tích 3 4
23 Phương trình vi phân 4
24 Giải tích hàm ứng dụng 3
25 Giải tích số 4
26 Xác suất 3
27 Thống kê ứng dụng 4
28 Tối ưu hóa 3
29 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3
Các học phần tự chọn 3/12
30 Lập trình C++ 3
31 Lập trình Java 3
32 Lập trình Python 3
33 Lập trình Julia 3
V KHỐI KIẾN THỨC NGÀNH 57
Các học phần bắt buộc 35
34 Toán rời rạc 4
35 Phương trình đạo hàm riêng 3
36 Các thành phần mềm 3
37 Hệ thống máy tính 3
38 Cấu trúc dữ liệu và thuật toán 4
39 Thiết kế và đánh giá thuật toán 3
40 Cơ sở dữ liệu 4
41 Phân tích thống kê nhiều chiều 3
42 Thực hành tính toán 2
43 Thực tập chuyên ngành 3
44 Học máy 3
Các học phần tự chọn (SV lựa chọn các HP thuộc cùng 1 định hướng trong 2 định hướng dưới đây) 15
a Học phần chuyên sâu và bổ trợ định hướng Tin học 15/30
45 Đại số ứng dụng 3
46 Lý thuyết tính toán 3
47 Mật mã và an toàn dữ liệu 3
48 Tối ưu rời rạc 3
49 Ngôn ngữ hình thức và ôtômat 3
50 Logic ứng dụng 3
51 Tính toán phân tán 3
52 Nhập môn trí tuệ nhân tạo 3
53 Đại số máy tính 3
54 Thuật toán ngẫu nhiên 3
b Học phần chuyên sâu và bổ trợ định hướng Tính toán khoa học 15/30
55 Điều khiển tối ưu 3
56 Nhập môn khai phá các tập dữ liệu lớn 3
57 Tính toán song song 3
58 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và ứng dụng 3
59 Thị giác máy tính 3
60 Các mô hình toán ứng dụng 1 3
61 Các mô hình toán ứng dụng 2 3
62 Tối ưu rời rạc 3
63 Giải tích số nâng cao 3
64 Thống kê Bayes 3
Khóa luận tốt nghiệp/ các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 7
65 Khóa luận tốt nghiệp 7
Các học phần thay thế:
66 Một số vấn đề chọn lọc trong tính toán khoa học 4
67 Xây dựng phần mềm 3

5. Việc làm ngành toán tin sau khi ra trường

Cơ hội việc làm trong ngành toán tin rất tốt vì:

 • Nhu cầu cao: Do sự phát triển của công nghệ thông tin, nhu cầu đối với các chuyên gia toán tin và lập trình viên của các công ty của cả nước đang gia tăng mạnh.
 • Mức lương cao: Những chuyên gia toán tin và lập trình viên có thể kiếm được mức lương cao vì sự ưa dầu của các công ty và các tổ chức trong việc tìm kiếm những chuyên gia giỏi.
 • Khả năng làm việc từ xa: Nhiều công việc trong lĩnh vực toán tin có thể hoàn thành từ xa, cho phép những chuyên gia toán tin làm việc từ bất cứ nơi đâu có kết nối internet.
 • Cơ hội học hỏi và phát triển: Ngành toán tin và công nghệ thông tin luôn đang phát triển, cung cấp cho các chuyên gia toán tin cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng mới.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây