Ngành Toán kinh tế

524

Ngành toán kinh tế là lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp toán học để giải quyết các vấn đề kinh tế.

Những chuyên gia toán học kinh tế thường phân tích dữ liệu, xây dựng các mô hình toán học và thực hiện các phân tích và dự báo về tương lai của thị trường và nền kinh tế. Họ sử dụng các kỹ thuật toán học như tối ưu hóa, lý thuyết trò chơi và phân tích động để giải quyết các vấn đề kinh tế phức tạp và đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả.

Các chuyên gia toán học kinh tế có thể làm việc trong các công ty tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, công ty nghiên cứu thị trường, hay làm việc cho chính phủ và các tổ chức phi chính phủ để giải quyết các vấn đề kinh tế trọng yếu.

nganh toan kinh te

1. Thông tin chung về ngành

Ngành Toán kinh tế là một ngành học chuyên sâu về toán học và kinh tế. Nó trực tiếp liên quan đến việc sử dụng các phương pháp toán học để giải quyết các vấn đề kinh tế và tài chính.

Ngành Toán kinh tế có mã ngành là 7310108.

2. Các trường có ngành Toán kinh tế

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Toán kinh tế cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

3. Các khối xét tuyển ngành Toán kinh tế

Các tổ hợp xét tuyển có thể được nhiều trường sử dụng để xét tuyển ngành Toán kinh tế cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

  • Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học
  • Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
  • Tổ hợp D01: Văn, Toán, tiếng Anh
  • Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
  • Tổ hợp D96: Toán, Khoa học xã hội, Anh

4. Chương trình đào tạo ngành Toán kinh tế

Dưới đây là chương trình đào tạo ngành Toán kinh tế của Trường Đại học Kinh tế TPHCM.

STT Môn học Tín chỉ
I KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 50
1 Triết học Mác – Lênin
2 Kinh tế Chính trị Mác – Lênin
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh
6 Ngoại ngữ
7 Kinh tế vi mô
8 Kinh tế vĩ mô
9 Đại số tuyến tính
10 Giải tích 1
11 Luật kinh doanh
12 Nguyên lý kế toán
13 Kỹ năng mềm
14 Khởi nghiệp kinh doanh
15 Khoa học dữ liệu
II KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 63
a Kiến thức Cơ sở ngành
16 Giải tích 2
17 Lý thuyết xác suất
18 Thống kê toán
19 Quá trình ngẫu nhiên
20 Toán tài chính
21 Kinh tế lượng
22 Lập trình căn bản
23 Cơ sở dữ liệu
b Kiến thức chuyên ngành
Các học phần bắt buộc
24 Phương pháp tính
25 Toán tài chính nâng cao
26 Kinh tế lượng nâng cao
27 Phân tích dữ liệu đa biến
28 Công cụ và kỹ thuật trên thị trường tài chính
29 Ứng dụng tin học trong tài chính
30 Lý thuyết trò chơi
31 Phân tích kỹ thuật trong tài chính
32 Tài chính doanh nghiệp
33 Ngân hàng thương mại
Các học phần tự chọn
34 Quản trị học
35 Kế toán tài chính
36 Thị trường tiền tệ và thị trường vốn
37 Nguyên lý thẩm định giá
38 Phân tích dữ liệu bảo hiểm
39 Khai thác dữ liệu kinh doanh
c Thực tập và tốt nghiệp 10

5. Việc làm ngành Toán kinh tế sau khi ra trường

Ngành toán kinh tế cung cấp cho sinh viên rất nhiều cơ hội việc làm tại các tập đoàn, công ty, tổ chức tài chính và các cơ quan quản lý tài chính.

Một số cơ hội việc làm tiên tiến cho ngành này bao gồm:

  • Chuyên viên tài chính: Quản lý tài sản, đầu tư và phân tích tài chính.
  • Chuyên gia tín dụng: Tư vấn về việc vay vốn và quản lý tín dụng.
  • Chuyên viên đầu tư: Đánh giá và quản lý các dự án đầu tư.
  • Chuyên viên tài chính doanh nghiệp: Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc quản lý tài chính và đầu tư.
  • Chuyên viên tài chính quốc gia: Quản lý tài chính của nhà nước và hỗ trợ quản lý tài chính quốc gia.

Việc làm tại các công ty tài chính, tổ chức tài chính, các tập đoàn về tài chính hoặc tại các cơ quan quản lý tài chính cũng có thể cung cấp cho người học quản lý kinh tế cơ hội phát triển kỹ năng và tăng lương.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây