Ngành Thống kê

1028

Ngành Thống kê là một lĩnh vực quan trọng và đầy tiềm năng, sử dụng các phương pháp và công cụ thống kê để phân tích dữ liệu và tìm ra mẫu vấn đề của thế giới.

Ngành học này cho chúng ta cải thiện quyết định và suy luận khoa học hơn bằng cách cung cấp các thông tin chính xác và bằng chứng. Ngành Thống kê được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực, từ kinh doanh, y tế, văn hóa đến khoa học và công nghệ.

Ngành Thống kê chính là cơ hội để sử dụng trí tuệ và sự suy luận khoa học để giải quyết các vấn đề thực tế và cải thiện cuộc sống

nganh thong ke

1. Thông tin chung về ngành

Ngành Thống kê là một ngành nghiên cứu xác suất và thống kê, trong đó các nghiên cứu về phân tích dữ liệu và xác suất. Ngành học này cung cấp các công cụ và kỹ thuật để phân tích và đánh giá dữ liệu, để ra quyết định và thực hiện các ý tưởng của các chuyên gia về thị trường, quản lý, vv.

Ngành Thống kê có mã ngành là 7460201.

2. Các trường có ngành Thống kê

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Thống kê cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

3. Các khối xét tuyển ngành Thống kê

Các tổ hợp xét tuyển có thể được nhiều trường sử dụng để xét tuyển ngành Thống kê cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

  • Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học
  • Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
  • Tổ hợp A02: Toán, Vật lí , Sinh học
  • Tổ hợp B00: Toán, Hóa học, Sinh học

4. Chương trình đào tạo ngành Thống kê

Dưới đây là chương trình đào tạo ngành Thống kê của Trường Đại học Cần Thơ.

STT Môn học Tín chỉ
I KHỐI KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG
1 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 2
2 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 2
3 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 2
4 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 2
5 Giáo dục thể chất 1 + 2 + 3 3
6 Anh văn căn bản 1 4
7 Anh văn căn bản 2 3
8 Anh văn căn bản 3 3
9 Anh văn tăng cường 1 4
10 Anh văn tăng cường 2 3
11 Anh văn tăng cường 3 3
12 Pháp văn tăng cường 1 4
13 Pháp văn tăng cường 2 3
14 Pháp văn tăng cường 3 3
15 Tin học căn bản 1
16 TT. Tin học căn bản 2
17 Triết học Mác – Lênin 3
18 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 2
19 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
20 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2
21 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
22 Pháp luật đại cương 2
23 Logic học đại cương 2
24 Xã hội học đại cương 2
 25 Cơ sở văn hóa Việt Nam  2
 26 Tiếng Việt thực hành 2
27 Văn bản và lưu trữ học đại cương 2
28 Kỹ năng mềm 2
29 Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp 2
30 Giải tích 1 4
II KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH
31 Nhập môn xác suất 3
32 Nhập môn thống kê 3
33 Giải tích 2 3
34 Đại số tuyến tính – TK 3
35 Giải tích thực 3
36 Quy hoạch tuyến tính 2
37 Quá trình ngẫu nhiên 3
38 Thống kê nâng cao 3
39 Phương pháp nghiên cứu khoa học – TTK 2
40 Phương pháp điều tra và chọn mẫu 3
41 Thống kê dự báo 3
42 Thống kê nhiều chiều 3
43 Thực tập và thực tế – TTK 1
44 Khai thác dữ liệu 3
45 Phần mềm toán học 3
46 Mô hình và phương pháp thống kê kinh doanh 3
47 Hệ thống Tài khoản quốc gia 3
48 Nguyên lý kế toán 3
III KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH
49 Xử lý số liệu thống kê 4
50 Thống kê Bayes 3
51 Thống kê sinh học và bố trí thí nghiệm 3
52 Thống kê kinh tế – xã hội 3
53 Kinh tế vi mô 1 3
54 Kinh tế vĩ mô 1 3
55 Chuyên đề thống kê kinh tế 2
56 Kinh tế lượng 3
57 Anh văn chuyên môn – TTK 2
58 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải quyết vấn đề 2
59 Thiết kế thí nghiệm trong kinh tế 2
60 Ứng dụng toán trong kinh doanh 3
61 Nhận dạng thống kê và ứng dụng 3
62 Toán tài chính căn bản 3
63 Xác suất nâng cao 3
64 Thống kê phi tham số 3
65 Chuyên đề thống kê ứng dụng 2
66 Chuyên đề xác suất ứng dụng 2
67 Phân tích chính sách kinh tế 3
68 Hệ thống thông tin kinh tế 2
69 Mô hình kinh tế 3
70 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 2
71 Toán kinh tế 3
72 Luận văn tốt nghiệp – TK 10
73 Tiểu luận tốt nghiệp – TK 4
74 Đề tài phân tích số liệu 3
75 các định lý giới hạn 3
76 Thuật toán tối ưu 2
77 Lý thuyết quy hoạch phi tuyến 2
78 Thống kê doanh nghiệp 3
79 Thương mại điện tử 2
80 Quản trị sự thay đổi 2
81 Mô hình tối ưu hóa trong kinh tế 3

5. Việc làm ngành thống kê sau khi ra trường

Cơ hội việc làm cho ngành Thống kê rất tốt, vì nhu cầu tìm kiếm và sử dụng dữ liệu ngày càng tăng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm: kinh doanh, tài chính, y tế, marketing, khoa học dữ liệu.

Những chuyên gia Thống kê có thể làm việc tại các công ty, tổ chức, hoặc tự nghiên cứu và phát triển các giải pháp thống kê cho các nhu cầu riêng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây