Ngành Tài chính quốc tế

281

Ngành Tài chính quốc tế là một ngành học liên quan đến các hoạt động tài chính, tín dụng và đầu tư quốc tế, bao gồm các chủ đề như: các nền tảng tài chính, các tài sản và phương thức đầu tư, các chiến lược quản lý tài sản và rủi ro, các hoạt động của các tổ chức tài chính quốc tế và nhiều hơn nữa.

Với sự phát triển của kinh tế toàn cầu, ngành tài chính quốc tế đã trở thành một lĩnh vực quan trọng và hấp dẫn trong việc đầu tư và quản lý tài sản.

nganh tai chinh quoc te

1. Thông tin chung về ngành

Ngành Tài chính quốc tế là một ngành học về quản lý và sử dụng tài chính với mục đích tối ưu hóa tài sản của một doanh nghiệp hoặc tổ chức quốc tế. Ngành học bao gồm các chủ đề như tài chính quốc tế, tín dụng quốc tế, tài sản quốc tế, cấu trúc tài chính và quản lý rủi ro tài chính.

Ngành Tài chính quốc tế có mã ngành là 7340206.

2. Các trường có ngành Tài chính quốc tế

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Tài chính quốc tế cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

3. Các khối xét tuyển ngành Tài chính quốc tế

Các tổ hợp xét tuyển có thể được nhiều trường sử dụng để xét tuyển ngành Tài chính quốc tế cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

 • Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học
 • Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 • Tổ hợp C01: Văn, Toán, Vật lí
 • Tổ hợp D01: Văn, Toán, tiếng Anh
 • Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

4. Chương trình đào tạo ngành Tài chính quốc tế

Dưới đây là chương trình đào tạo ngành Tài chính quốc tế của Trường Đại học Kinh tế TPHCM.

STT Môn học Tín chỉ
I KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 50
1 Triết học Mác – Lênin
2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh
6 Ngoại ngữ
7 Kinh tế vi mô
8 Kinh tế vĩ mô
9 Toán dành cho kinh tế và quản trị
10 Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
11 Luật kinh doanh
12 Nguyên lý kế toán
13 Khoa học dữ liệu
14 Kỹ năng mềm
15 Khởi nghiệp kinh doanh
II KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 63
a Kiến thức cơ sở ngành
16 Lý thuyết tài chính
17 Tài chính doanh nghiệp
18 Tài chính quốc tế
19 Kinh tế lượng tài chính
20 Kinh tế lượng tài chính nâng cao
21 Kế toán tài chính
22 Đầu tư tài chính
23 Sản phẩm phái sinh
24 Quản trị và chiến lược ngân hàng
b Kiến thức bổ trợ ngành
25 Hoạch định thuế
26 Quản trị chiến lược toàn cầu
27 Kế toán quốc tế
28  Luật kinh doanh các dịch vụ tài chính
c Kiến thức chuyên ngành
29 Tài chính doanh nghiệp nâng cao
30 Tài chính công ty đa quốc gia
31 Thị trường tài chính Quốc tế
32 Chiến lược đầu tư toàn cầu
33 Quản trị rủi ro tài chính
34 Điều tiết các định chế tài chính
35 Hệ thống và Chiến lược giao dịch
36 Tài chính định lượng
37 Chứng khoán có thu nhập cố định
38 Phân tích rủi ro và mô hình hóa
39 Sáp nhập, mua lại và tái cấu trúc doanh nghiệp
40 Chuyển giá quốc tế
41 Công nghệ tài chính
d Thực tập tốt nghiệp 10

5. Việc làm ngành tài chính quốc tế sau khi ra trường

Ngành tài chính quốc tế có rất nhiều cơ hội việc làm. Các vị trí của người từng học tại ngành này bao gồm: nhân viên tài chính, nhân viên tài chính quốc tế, chuyên viên tài chính, quản lý tài chính, giám đốc tài chính và nhiều hơn nữa.

Người học tài chính quốc tế có thể làm việc cho các công ty, tổ chức tài chính hoặc tổ chức quốc tế.

Sau khi tốt nghiệp ngành Tài chính quốc tế, sinh viên có thể tìm được các công việc trong các lĩnh vực tài chính, kinh doanh, đầu tư, ngân hàng, quản lý rủi ro, tư vấn đầu tư và phân tích nghiên cứu thị trường. Cụ thể, các vị trí công việc có thể bao gồm:

 • Nhà quản lý quỹ đầu tư quốc tế: Thực hiện việc đầu tư và quản lý quỹ đầu tư của các tổ chức tài chính quốc tế.
 • Nhà phân tích nghiên cứu thị trường: Tìm hiểu và đánh giá thông tin kinh tế thế giới, giúp đưa ra quyết định đầu tư.
 • Chuyên viên đầu tư nước ngoài: Tư vấn cho các công ty về cách đầu tư tốt nhất trên thị trường quốc tế.
 • Nhân viên ngân hàng đầu tư: Giúp các khách hàng tìm kiếm các cơ hội đầu tư và phát triển các kế hoạch đầu tư phù hợp.
 • Chuyên viên tư vấn tài chính: Cung cấp dịch vụ tư vấn về quản lý tài chính, đầu tư và thuế cho các cá nhân hoặc doanh nghiệp.
 • Nhà tài trợ quốc tế: Các tổ chức tài trợ quốc tế cung cấp vốn cho các dự án phát triển ở các nước đang phát triển, và những người làm việc trong lĩnh vực tài chính quốc tế có thể tham gia vào quá trình này.
 • Chuyên viên quản lý rủi ro: Quản lý các rủi ro về tài chính và đầu tư cho các tổ chức và doanh nghiệp.
 • Chuyên viên thuế quốc tế: Giúp các doanh nghiệp đối phó với các quy định thuế quốc tế, hỗ trợ tối đa cho các hoạt động kinh doanh và đầu tư.

Tùy vào sở thích, năng lực và kinh nghiệm của mỗi người, các vị trí công việc trên có thể phát triển thành các chức vụ quản lý cao hơn và trở thành chuyên gia trong lĩnh vực tài chính quốc tế.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây