Ngành Tài chính Ngân hàng

1588

Ngành Tài chính ngân hàng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động kinh tế của mỗi quốc gia, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính cần thiết để hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư và tiêu dùng của các cá nhân và tổ chức.

nganh tai chinh ngan hang

1. Thông tin chung về ngành

Ngành Tài chính ngân hàng là một ngành kinh tế cần thiết với sự phát triển của thị trường tài chính. Chuyên môn tổng hợp của ngành này bao gồm các kiến thức về tài chính, ngân hàng, tài sản, quản lý tài chính, kế toán và tài chính quốc tế.

Những người học ngành tài chính ngân hàng sẽ có cơ hội trở thành chuyên viên tài chính, quản lý tài chính, kế toán, tổ chức tài chính và ngân hàng.

Ngành Tài chính Ngân hàng có mã ngành là 7340201.

2. Các trường có ngành Tài chính Ngân hàng

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Tài chính Ngân hàng cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

a) Khu vực Hà Nội và các tỉnh miền Bắc

b) Khu vực miền Trung và Tây Nguyên

c) Khu vực TPHCM và các tỉnh miền Nam

3. Các khối xét tuyển ngành Tài chính Ngân hàng

Các tổ hợp xét tuyển có thể được nhiều trường sử dụng để xét tuyển ngành Tài chính Ngân hàng cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

 • Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học
 • Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 • Tổ hợp D01: Văn, Toán, tiếng Anh
 • Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
 • Tổ hợp C01: Văn, Lịch sử, Địa lí
 • Tổ hợp C14: Văn, Toán, Giáo dục công dân
 • Tổ hợp A07: Toán, Lịch sử, Địa lí
 • Tổ hợp A09: Toán, Địa lí, Giáo dục công dân
 • Tổ hợp A16: Toán, Khoa học tự nhiên, Văn
 • Tổ hợp B00: Toán, Hóa học, Sinh học
 • Tổ hợp C00: Văn, Lịch sử, Địa lí
 • Tổ hợp C04: Văn, Toán, Địa lí
 • Tổ hợp C20: Văn, Địa lí, Giáo dục công dân
 • Tổ hợp D03: Văn, Toán, tiếng Pháp
 • Tổ hợp D10: Toán, Địa lí, Tiếng Anh
 • Tổ hợp D90: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
 • Tổ hợp D96: Toán, Khoa học xã hội, Anh

4. Chương trình đào tạo ngành Tài chính Ngân hàng

Dưới đây là chương trình đào tạo ngành Tài chính Ngân hàng của Trường Đại học Ngân hàng TPHCM.

STT Môn học Tín chỉ
I KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 21
1 Triết học Mác – Lênin 3
2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
6 Toán cao cấp 1 2
7 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3
8 Pháp luật đại cương 2
9 Toán cao cấp 2 2
10 Phương pháp tối ưu trong kinh tế 2
Học phần tự chọn, chọn theo 1 trong 2 định hướng
11 Tâm lý học 2
12 Logic ứng dụng trong kinh doanh 2
II KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH 52
Các học phần bắt buộc
13 Kinh tế học vi mô 3
14 Kinh tế học vĩ mô 3
15 Giới thiệu ngành Tài chính 2
16 Nguyên lý kế toán 3
17 Luật kinh doanh 3
18 Nguyên lý Marketing 3
19 Tin học ứng dụng 3
20 Kinh tế lượng 3
21 Quản trị học 3
22 Lý thuyết Tài chính tiền tệ 3
23 Tài chính doanh nghiệp 3
24 Kế toán tài chính 3
25 Tiếng Anh chuyên ngành 1 2
26 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3
27 Thị trường tài chính và các định chế tài chính 3
Các học phần tự chọn
Hướng Tài chính và Quản trị doanh nghiệp
28 Thuế 3
29 Tài chính quốc tế 3
30 Tài chính công ty đa quốc gia 3
Hướng Tài chính định lượng và Quản trị rủi ro
31 Phân tích dữ liệu mạng xã hội 3
32 Giải thuật ứng dụng trong kinh doanh 3
33 Lập trình Python cho phân tích dữ liệu 3
III KHỐI KIẾN THỨC NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH
a Kiến thức ngành
Các học phần bắt buộc 12
34 Tiếng Anh chuyên ngành Tài chính ngân hàng 3
35 Bảo hiểm 3
36 Phân tích tài chính doanh nghiệp 3
37 Thẩm định dự án đầu tư 3
Các học phần tự chọn
Hướng Tài chính và Quản trị doanh nghiệp
38 Tài chính hành vi 3
39 Marketing dịch vụ tài chính 3
40 Tài chính phái sinh và quản trị rủi ro 3
41 Quản trị nguồn nhân lực 3
Hướng Tài chính định lượng và Quản trị rủi ro
42 Tài chính định lượng 3
43 Mô hình tài chính 3
44 Học máy 3
45 Quản trị rủi ro tài chính 3
a Kiến thức chuyên ngành 24
Các học phần bắt buộc 15
46 Quản trị tài chính doanh nghiệp 3
47 Đầu tư tài chính 3
48 Quản lý danh mục đầu tư 3
49 Nghiệp vụ ngân hàng đầu tư 3
50 Thực tập tốt nghiệp 3
Các học phần tự chọn (SV chọn viết khóa luận tốt nghiệp hoặc học các môn thay thế khóa luận tốt nghiệp)
51 Khóa luận tốt nghiệp 9
Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp
Hướng Tài chính và Quản trị doanh nghiệp
52 Khởi nghiệp kinh doanh trong thời đại số 3
53 Quản trị chuỗi cung ứng 3
54 Ứng dụng và định giá phái sinh nâng cao 3
Hướng Tài chính định lượng và Quản trị rủi ro
55 Định phí bảo hiểm 3
56 Quản trị rủi ro bằng định lượng 3
57 Phân tích kỹ thuật trên thị trường tài chính 3

5. Việc làm ngành tài chính ngân hàng khi ra trường

Ngành Tài Chính – Ngân Hàng có rất nhiều cơ hội việc làm, vì nó là một ngành hoạt động kinh tế quan trọng và cần thiết cho xã hội.

Một số vị trí phổ biến trong ngành bao gồm Tài chính/Chuyên viên tài chính, Quản lý tài sản, Chuyên viên tín dụng, Chuyên viên quản lý rủi ro, Chuyên viên đầu tư, Chuyên viên tài chính kế toán, và Chuyên viên kinh doanh tài chính.

Mức lương của các vị trí này thường tùy thuộc vào kinh nghiệm, chức danh và công ty mà một người đang làm việc.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây