Tìm hiểu ngành Sư phạm Tiếng Anh

1807

Tổng hợp các thông tin quan trọng về ngành Sư phạm Tiếng Anh bao gồm giới thiệu chung, các trường tuyển sinh, các khối thi, chương trình đào tạo ngành Sư phạm Tiếng Anh và cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

ngành sư phạm tiếng anh

1. Thông tin chung ngành Sư phạm Tiếng Anh

Ngành Sư phạm Tiếng Anh (Mã ngành: 7140231) là ngành học đào tạo giáo viên tiếng Anh có đầy đủ kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng chuyên môn giảng dạy bộ môn tiếng Anh đạt chuẩn quy định.

Sinh viên ngành Sư phạm tiếng Anh được rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh cùng kỹ năng dạy học môn Anh ở các cấp học, kiến thức ngôn ngữ học, có khả năng sử dụng công nghệ trong giảng dạy, kỹ năng chuyên nghiệp trong môi trường giáo dục.

2. Các trường tuyển sinh ngành Sư phạm Tiếng Anh

Các trường tuyển sinh ngành Sư phạm Tiếng Anh năm 2022 như sau:

Khu vực miền Bắc

Khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Khu vực miền Nam

3. Điểm chuẩn ngành Sư phạm Tiếng Anh

Điểm chuẩn ngành Sư phạm Tiếng Anh năm 2021 của các trường đại học trên dao động trong khoảng 19.0 – 28.8 điểm tùy thuộc vào tổ hợp xét tuyển và phương thức tuyển sinh từng trường.

4. Các khối xét tuyển ngành Sư phạm Tiếng Anh

Các khối thi có thể sử dụng để xét tuyển ngành Sư phạm Tiếng Anh như sau:

 • Mã tổ hợp xét tuyển A01: Toán, Lý, Tiếng Anh
 • Mã tổ hợp xét tuyển D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
 • Mã tổ hợp xét tuyển D09: Toán, Sử, Tiếng Anh
 • Mã tổ hợp xét tuyển D10: Toán, Địa, Tiếng Anh
 • Mã tổ hợp xét tuyển D11: Văn, Lý, Tiếng Anh
 • Mã tổ hợp xét tuyển D12: Văn, Hóa, Tiếng Anh
 • Mã tổ hợp xét tuyển D13: Văn, Sinh học, Tiếng Anh
 • Mã tổ hợp xét tuyển D14: Văn, Sử, Tiếng Anh
 • Mã tổ hợp xét tuyển D15: Văn, Địa, Tiếng Anh
 • Mã tổ hợp xét tuyển D66: Văn, Tiếng Anh, GDCD
 • Mã tổ hợp xét tuyển D72: Văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
 • Mã tổ hợp xét tuyển D96: Toán, Tiếng Anh, KHXH

5. Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Tiếng Anh

Khung chương trình học ngành Sư phạm Tiếng Anh của trường Đại học Sư phạm TPHCM K47 năm 2021 như sau:

Phần Nội dung học
I HỌC PHẦN CHUNG
Các học phần bắt buộc
1 Triết học Mác – Lênin
2 Kinh tế chính trị học Mác – Lênin
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh
6 Pháp luật đại cương
7 Tâm lý học đại cương
8 Ngoại ngữ HP1
9 Ngoại ngữ HP2
10 Ngoại ngữ HP3
11 Tin học căn bản
12 Giáo dục thể chất 1
13 Giáo dục thể chất 2
14 Giáo dục thể chất 3
15 HP1: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam
16 HP2: Công tác quốc phòng và an ninh
17 HP3: Quân sự chung
18 HP4: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật
II HỌC PHẦN CHUYÊN MÔN
Các học phần bắt buộc
Học phần cơ sở ngành
19 Phương pháp nghiên cứu khoa học
20 Nghe – Nói 1
21 Nghe – Nói 2
22 Nghe – Nói 3
23 Nghe – Nói 4
24 Nghe – Nói 5
25 Đọc – Viết 1
26 Đọc – Viết 2
27 Đọc – Viết 3
28 Đọc – Viết 4
29 Đọc – Viết 5
Học phần chuyên ngành
30 Ngôn ngữ học 1
31 Ngôn ngữ học 2
32 Văn học Anh
33 Văn học Mỹ
Các học phần tự chọn (Chọn 12/29 tín chỉ):
34 Ngôn ngữ học đối chiếu Anh – Việt
35 Biên dịch thực hành
36 Phiên dịch thực hành
37 Nghe – Nói 6
38 Phân tích ngôn từ
39 Ngôn ngữ học xã hội
40 Giao tiếp liên văn hóa
41 Đặc điểm hài hước trong văn học Anh
42 Văn minh Hoa Kỳ và Anh Quốc
III HỌC PHẦN NGHỀ NGHIỆP
Các học phần bắt buộc
Học phần cơ sở chung
43 Nhập môn nghề giáo
44 Giáo dục học đại cương
45 Tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông
46 Tâm lý học giáo dục
47 Giao tiếp sư phạm
Học phần nghề nghiệp chuyên ngành
48 Ứng dụng CNTT trong dạy học tiếng Anh
49 Phát triển chương trình môn tiếng Anh
50 Đánh giá thường xuyên
51 Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh 1
52 Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh 2
53 Giảng tập tiếng Anh
Thực hành nghề nghiệp
54 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên
55 Thực tập sư phạm 1
56 Thực tập sư phạm 2
Các học phần tự chọn (chọn 6/9 tín chỉ):
57 Phát triển khả năng tự học
58 Phát triển khả năng tự bồi dưỡng của giáo viên
59 Đánh giá định kỳ
IV HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP
Người học lựa chọn 1 trong 2 hình thức sau:
Lựa chọn 1: Thực hiện 1 khóa luận
Lựa chọn 2: Học một học phần thay thế (3 tín chỉ) từ các học phần tự chọn dưới đây và thực hiện 1 sản phẩm nghiên cứu (3 tín chỉ)
60 Sử dụng các nguồn tài nguyên trong giảng dạy tiếng Anh
61 Xây dựng môi trường sử dụng tiếng Anh
62 Nghiên cứu hành động

6. Việc làm ngành Sư phạm Tiếng Anh

Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh sau khi tốt nghiệp có rất nhiều lựa chọn công việc phù hợp với ngành học của bản thân. Các công việc tốt có thể kể tới như:

 • Giáo viên dạy môn tiếng Anh tại trường trung học, cao đẳng, đại học, các trung tâm ngoại ngữ
 • Chuyên viên tiếng Anh làm việc tại các phòng, sở giáo dục
 • Làm việc tại các phòng dịch thuật
 • Thư ký ngoại ngữ tại các văn phòng Sở, Ban ngành…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây