Tìm hiểu ngành Sư phạm Ngữ văn

1799

Tổng hợp các thông tin quan trọng về ngành Sư phạm ngữ văn bao gồm giới thiệu chung, các trường tuyển sinh, các khối thi, chương trình đào tạo ngành Sư phạm ngữ văn và cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

ngành sư phạm ngữ văn

1. Giới thiệu ngành Sư phạm ngữ văn

Ngành Sư phạm Ngữ văn (Mã ngành: 7140217) là ngành học đào tạo các cử nhân có kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành văn học bao gồm kiến thức văn học Việt Nam, văn học nước ngoài, ngôn ngữ tiếng Việt…) và chuyên môn nghiệp vụ sư phạm để đáp ứng công tác giảng dạy môn ngữ văn tại các cấp học hiện nay.

Ngoài ra, cử nhân sư phạm ngữ văn còn có khả năng tư vấn, nghiên cứu và quản lý lớp học, có khả năng học và tự học.

2. Các trường tuyển sinh ngành Sư phạm ngữ văn

Các trường tuyển sinh ngành Sư phạm Ngữ văn năm 2022 như sau:

Khu vực miền Bắc

Khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Khu vực miền Nam

3. Điểm chuẩn ngành Sư phạm ngữ văn

Điểm chuẩn ngành Sư phạm Ngữ văn năm 2021 của các trường đại học trên dao động trong khoảng 19.0 – 27.75 điểm tùy thuộc vào tổ hợp xét tuyển và phương thức tuyển sinh từng trường.

3. Các khối xét tuyển ngành Sư phạm ngữ văn

Các khối thi có thể sử dụng để xét tuyển ngành Sư phạm ngữ văn như sau:

 • Tổ hợp xét tuyển C00 (Văn, Lịch sử, Địa lí)
 • Tổ hợp xét tuyển C14 (Văn, Toán, Giáo dục công dân)
 • Tổ hợp xét tuyển C15 (Văn, Toán, Khoa học xã hội)
 • Tổ hợp xét tuyển C19 (Văn, Lịch sử, Giáo dục công dân)
 • Tổ hợp xét tuyển C20 (Văn, Địa lí, Giáo dục công dân)
 • Tổ hợp xét tuyển D01 (Văn, Toán, tiếng Anh)
 • Tổ hợp xét tuyển D02 (Văn, Toán, tiếng Nga)
 • Tổ hợp xét tuyển D03 (Văn, Toán, tiếng Pháp)
 • Tổ hợp xét tuyển D14 (Văn, Lịch sử, Tiếng Anh)
 • Tổ hợp xét tuyển D15 (Văn, Địa lí, Tiếng Anh)
 • Tổ hợp xét tuyển D66 (Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh)
 • Tổ hợp xét tuyển D78 (Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh)

4. Chương trình đào tạo ngành Sư phạm ngữ văn

Khung chương trình học ngành Sư phạm Ngữ văn của trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng như sau:

Phần Nội dung học
I KIẾN THỨC CHUNG
1 Triết học Mác – Lênin
2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh
6 Tin học đại cương (Tin học CN1)
7 Pháp luật đại cương
8 Giáo dục thể chất 1, 2 , 3, 4
9 Giáo dục quốc phòng
II KIẾN THỨC CƠ SỞ VÀ NGÀNH
10 Cơ sở văn hóa Việt Nam
11 Dẫn luận ngôn ngữ học
12 Văn học dân gian Việt Nam
13 Hệ thống thể loại và ngôn ngữ văn học trung đại Việt Nam
14 Khuynh hướng văn học và loại hình tác giả văn học trung đại Việt Nam
15 Dẫn luận văn học Việt Nam hiện đại từ 1900 đến nay
16 Hệ thống thể loại và tác gia tiêu biểu văn học Việt Nam hiện đại 1900 – 1945
17 Hệ thống thể loại và tác gia tiêu biểu văn học Việt Nam hiện đại từ 1945 đến nay
18 Nhập môn Lý luận văn học
19 Tác phẩm và thể loại văn học
20 Tiến trình văn học
21 Ngữ âm tiếng Việt
22 Từ vựng tiếng Việt trong hệ thống và trong sử dụng
23 Ngữ dụng học
24 Phong cách học tiếng Việt
25 Văn bản Hán văn Trung Quốc
26 Văn bản Hán văn Việt Nam
27 Chữ Nôm
28 Cơ sở ngôn ngữ văn tự Hán Nôm
III KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH HOẶC NGHIỆP VỤ
29 Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục đào tạo
30 Tâm lý học giáo dục
31 Giáo dục học
32 Thực hành tâm lý giáo dục
33 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục
34 Giao tiếp sư phạm
35 Lí luận dạy học Ngữ văn
36 Phân tích và phát triển chương trình Ngữ văn nhà trường
37 Đánh giá trong dạy học Ngữ văn
38 Thực hành dạy học (tập giảng dạy tại trường sư phạm)
39 Phương pháp dạy học Ngữ văn 1
40 Phương pháp dạy học Ngữ văn 2
41 Kiến tập sư phạm
42 Thực tập sư phạm
43 Văn học Châu Á
44 Văn học Tây Âu – Mĩ
45 Văn học Đông Âu – Nga
IV HỌC PHẦN TỰ CHỌN
46 Giáo dục giới tính và phương pháp giáo dục giới tính
47 Tham vấn tâm lý
48 Đánh giá trong giáo dục
49 Phương tiện dạy học Ngữ văn
50 Đại cương mỹ học
51 PPL NCKH chuyên ngành (Ngôn ngữ học)
52 PPL NCKH chuyên ngành (Văn học)
53 Tiếp nhận văn học
54 Thơ xuôi Việt Nam hiện đại
55 Từ Hán Việt
56 Điển cố trong văn học trung đại Việt Nam
57 Tác gia, tác phẩm văn học nước ngoài trong nhà trường
58 Tiếng Việt trong nhà trường
59 Phê bình văn học Việt Nam hiện đại
60 Tác phẩm văn học nước ngoài và những vấn đề văn học so sánh
61 Ngữ pháp văn bản
62 Ngôn ngữ học xã hội
63 Ngôn ngữ và văn hóa
64 Tham quan thực tế
65 Khóa luận tốt nghiệp

5. Việc làm ngành Sư phạm ngữ văn

Sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm ngữ văn thường có thể đảm nhiệm công tác giảng dạy và đào tạo bộ môn Ngữ văn tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và môn tiếng Việt ở cấp tiểu học.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây