Tìm hiểu ngành Sư phạm Địa lý

877

Sư phạm Địa lý là ngành học dành cho các bạn yêu thích tìm hiểu địa lý tự nhiên và có nguyện vọng trở thành giáo viên.

Tìm hiểu ngay các thông tin quan trọng về ngành học này trong bài viết sau:

1. Giới thiệu ngành Sư phạm địa lý

Ngành Sư phạm Địa lý đào tạo các cử nhân sư phạm Địa lý có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ về sư phạm để có thể giảng dạy môn Địa lý tại các trường trung học theo chương trình hiện tại và yêu cầu đối mới giáo dục phổ thông trong tương lai.

Sinh viên ngành Sư phạm Địa lý tốt nghiệp sẽ đạt được:

 • Kiến thức cơ bản, chuyên sâu và có hệ thống về khoa học địa lý và lý luận dạy học địa lý
 • Kỹ năng chuyên ngành và sư phạm để thực hiện quá trình dạy học Địa lý ở trường phổ thông
 • Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định
 • Kỹ năng giải quyết các tình huống sư phạm hiệu quả, kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với lứa tuổi và điều kiện của nhà trường, địa phương.

2. Các trường tuyển sinh ngành Sư phạm địa lý

Khu vực miền Bắc

Khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Khu vực miền Nam

3. Các khối xét tuyển ngành Sư phạm địa lý

 • Tổ hợp xét tuyển A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)
 • Tổ hợp xét tuyển A07 (Toán, Lịch sử, Địa lí)
 • Tổ hợp xét tuyển A09 (Toán, Địa lí, Giáo dục công dân)
 • Tổ hợp xét tuyển C00 (Văn, Lịch sử, Địa lí)
 • Tổ hợp xét tuyển C04 (Văn, Toán, Địa lí)
 • Tổ hợp xét tuyển C20 (Văn, Địa lí, Giáo dục công dân)
 • Tổ hợp xét tuyển D10 (Toán, Địa lí, Tiếng Anh)
 • Tổ hợp xét tuyển D15 (Văn, Địa lí, Tiếng Anh)
 • Tổ hợp xét tuyển D44 (Văn, Địa lí, Tiếng Pháp)
 • Tổ hợp xét tuyển D78 (Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh)

4. Chương trình đào tạo ngành Sư phạm địa lý

Khung chương trình học ngành Sư phạm Địa lý của trường Đại học Sư phạm TPHCM như sau:

Phần Nội dung học
I HỌC PHẦN CHUNG
1 Triết học Mác – Lênin
2 Kinh tế chính trị học Mác – Lênin
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học
4 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh
6 Pháp luật đại cương
7 Tâm lí học đại cương
8 Ngoại ngữ HP1
9 Ngoại ngữ HP2
10 Ngoại ngữ HP3
11 Tin học căn bản
12 Giáo dục thể chất
13 Giáo dục Quốc phòng – An ninh
II HỌC PHẦN CHUYÊN MÔN
Học phần bắt buộc
14 Phương pháp nghiên cứu khoa học Địa lí
15 Bản đồ học đại cương
16 Địa lí tự nhiên đại cương 1
17 Địa lí tự nhiên đại cương 2
18 Địa lí tự nhiên đại cương 3
19 Địa lí kinh tế – xã hội đại cương 1
20 Địa lí kinh tế – xã hội đại cương 2
21 Địa lí tự nhiên các lục địa HP1
22 Địa lí tự nhiên các lục địa HP2
23 Địa lí tự nhiên Việt Nam 1
24 Địa lí tự nhiên Việt Nam 2
25 Địa lí biển Đông
26 Thực địa Địa lí tự nhiên
27 Hệ thống thông tin địa lí (GIS) và ứng dụng GIS trong dạy học địa lí
28 Địa lí kinh tế – xã hội thế giới HP1
29 Địa lí kinh tế – xã hội thế giới HP2
30 Thực địa Địa lí kinh tế – xã hội
31 Địa lí kinh tế – xã hội Việt Nam 1
32 Địa lí kinh tế – xã hội Việt Nam 2
Học phần tự chọn
33 Những quy luật địa lí của lớp vỏ cảnh quan
34 Môi trường và phát triển bền vững
35 Biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai
36 Địa danh học Việt Nam
37 Tiếng Anh chuyên ngành địa lí
38 Địa lí du lịch
39 Địa lí đô thị
40 Địa lí Đông Nam Á
41 Giáo dục dân số và sức khỏe sinh sản
42 Hội nhập kinh tế
43 Văn hóa du lịch
44 Du lịch sinh thái
III HỌC PHẦN NGHỀ NGHIỆP
Học phần bắt buộc
45 Nhập môn nghề giáo
46 Giáo dục học đại cương
47 Tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông
48 Tâm lí học giáo dục
49 Giao tiếp sư phạm
50 Lí luận dạy học Địa lí
51 Kiểm tra – đánh giá trong dạy học địa lí
52 Phát triển chương trình môn địa lí
53 Phương pháp dạy học địa lí ở trường trung học phổ thông
54 Thiết kế và tổ chức hoạt động học tập trải nghiệm
55 Phương pháp Nghiên cứu Khoa học Giáo dục Địa lí
56 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên môn Địa lí
57 Thực tập sư phạm 1
58 Thực tập sư phạm 2
Học phần tự chọn
59 Ứng dụng CNTT và truyền thông trong dạy học Địa lí
60 Bản đồ giáo khoa
61 Dạy học dự án
62 Phương pháp sử dụng phương tiện dạy học địa lí
63 Dạy học tích hợp trong môn địa lí
IV HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP
Người học lựa chọn 1 trong 2 lựa chọn sau:
Lựa chọn 1: Thực hiện 1 khóa luận (6 tín chỉ)
Lựa chọn 2: Học 3 hocxj phần tốt nghiệp (từ HP65 – 67, mỗi HP 2 tín chỉ). Trong đó ít nhất 1 HP sinh viên thực hiện sản phẩm nghiên cứu là tiểu luận/báo cáo thay cho thi kết thúc học phần.
64 Khóa luận tốt nghiệp
65 Những vấn đề địa lí tự nhiên
66 Những vấn đề địa lí kinh tế – xã hội
67 Dạy học tích cực

5. Việc làm ngành Sư phạm địa lý

Tương tự các ngành đào tạo khối sư phạm khác, cử nhân tốt nghiệp ngành Sư phạm Địa lý sau khi tốt nghiệp có cơ hội đảm nhận các công việc giảng viên đào tạo tại các trường trung học, trung cấp, các cơ sở đào tạo và viện nghiên cứu địa lý tự nhiên.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây