Ngành Sinh học

592

Cuộc cách mạng của ngành sinh học đang thay đổi cách chúng ta hiểu về cuộc sống, với những tiến bộ kỹ thuật mới mở ra không giới hạn những cơ hội nghiên cứu và khám phá các bí ẩn của sự sống.

nganh sinh hoc

1. Thông tin chung về ngành

Ngành Sinh học là một ngành khoa học đặc trưng trong hoạt động nghiên cứu về tự nhiên của sinh vật, từ các tế bào cơ bản đến các tổ chức phức tạp hơn như cơ thể con người. Ngành học bao gồm các lĩnh vực như gen, biểu đồ sinh học, sinh học học động vật, sinh học tự nhiên và sinh học y học.

Sinh học cung cấp các hiểu biết về cơ chế hoạt động và sự phát triển của sinh vật, đồng thời cung cấp nền tảng cho các lĩnh vực nghiên cứu khác như y học và công nghệ.

Ngành Sinh học có mã ngành là 7140213.

2. Các trường có ngành Sinh học

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Sinh học cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

3. Các khối xét tuyển ngành Sinh học

Các tổ hợp xét tuyển có thể được nhiều trường sử dụng để xét tuyển ngành Sinh học cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

 • Tổ hợp B00: Toán, Hóa học, Sinh học
 • Tổ hợp B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh
 • Tổ hợp A02: Toán, Vật lí , Sinh học
 • Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học
 • Tổ hợp B03: Toán, Sinh học, Văn
 • Tổ hợp D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh

4. Chương trình đào tạo ngành Sinh học

Dưới đây là chương trình đào tạo ngành Sinh học của Trường Đại học Đà Lạt.

STT Môn học Tín chỉ
I KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 23
a Lý luận chính trị 11
1 Triết học Mác – Lênin 3
2 Kinh tế Chính trị Mác – Lênin 2
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
b Giáo dục thể chất 3
6 Giáo dục thể chất 1 1
7 Giáo dục thể chất 2 1
8 Giáo dục thể chất 3 1
b Giáo dục quốc phòng và an ninh
9 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1
10 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2
11 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3
12 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4
c Toán học, Tin học, KH Tự nhiên 18
Các học phần bắt buộc 9
13 Toán cao cấp C1 3
14 Xác xuất thống kê 3
15 Hóa hữu cơ 3
Các học phần tự chọn 9
16 Toán cao cấp C2 3
17 Vật lý đại cương B1 3
18 Hóa phân tích 3
19 Kỹ thuật phòng thí nghiệm 3
20 Khoa học môi trường 3
d Khoa học Xã hội và Nhân văn 3
Các học phần bắt buộc 3
21 Pháp luật đại cương 3
Các học phần tự chọn 6
22 Kinh tế học đại cương 3
23 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 3
24 Quản trị dự án 3
II KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 84
a Kiến thức cơ sở 41
25 Nhập môn sinh học 2
26 Tế bào học 3
27 Thực vật học 3
28 Động vật học 3
29 Vi sinh vật học 3
30 Nấm học 3
31 Sinh thái học 3
32 Hóa sinh học 3
33 Di truyền học 3
34 Sinh học phân tử 3
35 Sinh lý thực vật 3
36 Sinh lý động vật 3
37 Vật lý sinh học 3
38 Tiến hóa và đa dạng sinh học 3
b Kiến thức ngành 40
Các học phần bắt buộc 27
39 Vi sinh ứng dụng 2
40 Hóa sinh ứng dụng 2
41 Di truyền chọn giống 3
42 Sinh thái thực vật 2
43 Tài nguyên sinh vật 3
44 Nguyên tắc hệ thống học 2
45 Tảo học và ứng dụng 2
46 Ứng dụng Tin học trong sinh học 3
47 Thực tập nghề nghiệp 1 3
48 Thực tập nghề nghiệp 2 3
Các học phần tự chọn 13
49 Hóa thực vật 2
50 Kỹ thuật trồng trọt 2
51 Bảo vệ thực vật 2
52 Nông hóa thổ nhưỡng 2
53 Sinh học phân tử ứng dụng 2
54 Sinh thái ứng dụng trong nông nghiệp và phát triển bền vững 2
55 Sinh thái học động vật ứng dụng trong nông nghiệp 2
56 Thực vật học dân tộc 2
57 Bảo tồn tài nguyên di truyền thực vật 2
58 Công nghệ giống cây trồng 2
59 Công nghệ trồng nấm 2
60 Công nghệ sinh học thực vật 2
61 Khóa luận tốt nghiệp 7
c Kiến thức bổ trợ 14
62 Tiếng Anh trong sinh học 3
63 Ứng dụng bức xạ trong sinh học 2
64 Ứng dụng công nghệ nano trong sinh học 2
65 Quản lý chuỗi cung ứng trong nông nghiệp 2
66 Quá trình và thiết bị công nghệ 2
67 Miễn dịch học và ứng dụng 2
68 CNSH trong nông nghiệp 2
69 Công nghệ sinh học môi trường
70 Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm sinh học 2
71 Kiểm nghiệm thực phẩm 3
72 Thực tập chuyên đề 4

5. Việc làm ngành sinh học sau khi ra trường

Ngành sinh học cung cấp rất nhiều cơ hội việc làm cho các chuyên gia tại các công ty công nghệ, trung tâm nghiên cứu, viện dược, bệnh viện, trường đại học và nhiều lĩnh vực khác. Các công việc trong ngành sinh học bao gồm nghiên cứu và phát triển sản phẩm dược phẩm, sản xuất thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, phân tích ADN, quản lý chất lượng môi trường, phát triển sinh học phân tử và sinh học vi sinh vật, và giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học.

Một số cơ hội việc làm cho người học sinh học bao gồm:

 • Nghiên cứu khoa học: Có thể làm việc tại các trung tâm nghiên cứu, viện, hoặc trường đại học.
 • Sản xuất dược phẩm: Có thể làm việc tại các công ty sản xuất dược phẩm hoặc các trung tâm nghiên cứu dược.
 • Quản lý môi trường: Có thể làm việc tại các tổ chức quản lý môi trường hoặc các công ty liên quan đến môi trường.
 • Giáo dục và giảng dạy: Có thể giảng dạy tại trường đại học hoặc trung học.
 • Dịch vụ sức khỏe: Có thể làm việc tại bệnh viện hoặc các trung tâm y tế.

Cơ hội việc làm cụ thể sẽ phụ thuộc vào chuyên môn và trình độ của từng người học sinh học.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây