Ngành Sinh học ứng dụng

444

Sinh học ứng dụng là một ngành nghiên cứu sử dụng các phát triển trong lĩnh vực sinh học để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong xã hội và điều trị bệnh tật. Nó kết hợp các lĩnh vực khoa học như sinh học, hóa học và khoa học công nghệ để tạo ra các giải pháp sáng tạo, hiệu quả cho xã hội.

nganh sinh hoc ung dung

1. Thông tin chung về ngành

Ngành Sinh học ứng dụng là một ngành học chuyên sâu trong lĩnh vực sinh học, nó tập trung vào sử dụng các kiến thức và công nghệ sinh học để giải quyết các vấn đề thực tế trong các lĩnh vực như y tế, nông nghiệp, thực phẩm, và môi trường.

Sinh viên ngành sinh học ứng dụng sẽ học về các chủ đề như biotechnolgy, vi sinh vật, gen, và phân tích dữ liệu sinh học. Họ cũng sẽ học về các công nghệ tiên tiến như CRISPR, PCR.

Ngành Sinh học ứng dụng có mã ngành là 7420203.

2. Các trường có ngành Sinh học ứng dụng

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Sinh học ứng dụng cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

3. Các khối xét tuyển ngành Sinh học ứng dụng

Các tổ hợp xét tuyển có thể được nhiều trường sử dụng để xét tuyển ngành Sinh học ứng dụng cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

 • Tổ hợp B00: Toán, Hóa học, Sinh học
 • Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học
 • Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 • Tổ hợp D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh
 • Tổ hợp A02: Toán, Vật lí , Sinh học
 • Tổ hợp B03: Toán, Sinh học, Văn
 • Tổ hợp B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh
 • Tổ hợp D90: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh

4. Chương trình đào tạo ngành Sinh học ứng dụng

Dưới đây là chương trình đào tạo ngành Sinh học ứng dụng của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

STT Môn học Tín chỉ
I KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 39
1 Triết học Mác – Lênin 3
2 Kinh tế Chính trị Mác – Lênin 2
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
6 Pháp luật đại cương 2
7 Kỹ năng mềm 2
8 Tiếng Anh 1 3
9 Tiếng Anh 2 3
10 Tiếng Anh 3 2
11 Toán cao cấp 1 3
12 Toán cao cấp 2 2
13 Xác suất thống kê 2
14 Tin học đại cương 2
15 Sinh học đại cương 3
16 Hóa học đại cương 2
17 Nhập môn Sinh học ứng dụng 2
II KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 94
a Kiến thức cơ sở ngành 29
18 Tiếng Anh chuyên ngành 2
19 Sinh thái học 2
20 Hóa sinh 3
21 Quá trình và thiết bị Sinh học 2
22 Lượng giá dịch vụ hệ sinh thái 2
23 Vi sinh vật học 2
24 Chỉ thị sinh học môi trường 2
25 Sinh lý vật nuôi cây trồng 3
26 Kiểm soát sinh học 2
27 Vật liệu sinh học 2
28 Tin sinh học 3
29 An toàn sinh học 2
30 Quan trắc đa dạng sinh học 2
b Kiến thức ngành 58
Các học phần bắt buộc 44
31 Đánh giá rủi ro sinh thái 2
32 Quản lý các vùng sinh thái đặc thù 2
33 Kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại 2
34 Ứng dụng sinh học trong quan trắc môi trường 3
35 Công nghệ sinh học trong xử lý môi trường 3
36 Công nghệ trồng nấm 2
37 Công nghệ sinh học thực  vật 3
38 Sản xuất nông nghiệp sạch và bền vững 3
39 Marketing cho sản phẩm xanh 2
40 Công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học 3
41 Thực tập sản xuất chế phẩm sinh học 2
42 Công nghệ sinh học thực phẩm 3
43 Độc tố trong sinh vật và thực phẩm 3
44 Công nghệ lên men chế phụ phẩm 2
45 Cây dược liệu và các hợp chất có hoạt tính sinh học 3
46 Kỹ thuật phân tích vi sinh trong y học 3
Các học phần tự chọn 14
47 Thực tập ứng dụng sinh học trong quan trắc môi trường 2
48 Thực tập công nghệ sinh học trong xử lý môi trường 2
49 Thực tập sản xuất nông nghiệp sạch 2
50 Chuỗi cung ứng trong sản xuất nông nghiệp sạch 2
51 Công nghệ sản xuất phân vi sinh 2
52 Thực tập công nghệ trồng nấm 2
53 Thực tập sản xuất vật liệu sinh học 2
54 Năng lượng sạch 2
55 Thực tập phân tích vi sinh trong y học 2
56 Nuôi cấy tế bào động vật 2
57 Kỹ thuật di truyền 2
58 Protein và enzim học 2
c Thực tập và khóa luận 10
59 Thực tập tốt nghiệp 4
60 Khóa luận tốt nghiệp 6
Các môn thay thế Khóa luận tốt nghiệp 6
61 Xây dựng đề án sinh học ứng dụng 3
62 Công nghệ sinh thái 3

5. Việc làm ngành sinh học ứng dụng khi ra trường

Ngành sinh học ứng dụng có nhiều cơ hội việc làm khác nhau, bao gồm các vị trí trong các công ty sản xuất và phát triển sản phẩm, các tổ chức nghiên cứu và phát triển, và các tổ chức y tế.

Một số cơ hội việc làm cho người học ngành sinh học ứng dụng bao gồm:

 • Nhà khoa học sinh học
 • Nhà phát triển sản phẩm
 • Nhà nghiên cứu và phát triển
 • Nhà sản xuất thuốc và vaccine
 • Tổ chức y tế
 • Các công ty công nghệ sinh học.

Mức lương và cơ hội phát triển trong ngành sinh học ứng dụng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm chức vụ, kinh nghiệm, và sự phát triển của công ty hoặc tổ chức.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây