Ngành Quảng cáo

426

Ngành Quảng Cáo là một thế giới đầy sáng tạo và đầy cạnh tranh, nơi mà những nhà quảng cáo tài năng và nhiều kinh nghiệm có thể sử dụng sức mạnh của công nghệ và sáng tạo để thuyết phục mọi người và tạo ra những chiến dịch quảng cáo tốt nhất.

nganh quang cao

1. Thông tin chung về ngành

Ngành Quảng cáo là một lĩnh vực liên quan đến việc thiết kế và triển khai chiến dịch quảng cáo để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ hoặc thương hiệu của một công ty đến cộng đồng. Quảng cáo có thể xuất hiện trên nhiều kênh truyền thông, bao gồm tivi, báo, truyền hình, trực tuyến và hoạt động marketing trực tiếp.

Sinh viên ngành Quảng cáo sẽ được đào tạo về việc phân tích thị trường, thiết kế chiến dịch quảng cáo và sử dụng các công cụ truyền thông hiệu quả.

Ngành Quảng cáo có mã ngành là

2. Các trường có ngành Quảng cáo

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Quảng cáo cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

3. Các khối xét tuyển ngành Quảng cáo

Các tổ hợp xét tuyển có thể được nhiều trường sử dụng để xét tuyển ngành Quảng cáo cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

  • Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học
  • Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
  • Tổ hợp C00: Văn, Lịch sử, Địa lí
  • Tổ hợp D01: Văn, Toán, tiếng Anh
  • Tổ hợp D72: Văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
  • Tổ hợp D78: Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

4. Chương trình đào tạo ngành Quảng cáo

Dưới đây là chương trình đào tạo ngành Quảng cáo của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

STT Môn học Tín chỉ
I KHỐI KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG 44
1 Triết học Mác – Lênin 3
2 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 2
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
6 Pháp luật đại cương 3
7 Chính trị học 2
8 Xây dựng Đảng 2
9 Phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn 2
10 Xã hội học đại cương 2
11 Địa chính trị thế giới 2
12 Tiếng Việt thực hành 2
13 Kinh tế học đại cương 2
14 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2
15 Ngôn ngữ học đại cương 2
16 Tâm lý học xã hội 2
17 Quan hệ quốc tế đại cương 2
18 Lý luận văn học 2
19 Tin học ứng dụng 3
20 Tiếng Anh học phần 1 4
21 Tiếng Anh học phần 2 4
22 Tiếng Anh học phần 3 4
23 Tiếng Anh học phần 4 3
24 Tiếng Trung học phần 1 4
25 Tiếng Trung học phần 2 4
26 Tiếng Trung học phần 3 4
27 Tiếng Trung học phần 4 3
II KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 86
a Kiến thức cơ sở ngành
Học phần bắt buộc 12
28 Lý thuyết truyền thông 3
29 Pháp luật và đạo đức báo chí – truyền thông 3
30 Công chúng báo chí 3
31 Quan hệ công chúng và quảng cáo 3
Học phần tự chọn 6
32 Các phương tiện truyền thông 3
33 Ngôn ngữ truyền thông 3
34 Kinh tế truyền thông 3
35 Văn hóa doanh nghiệp 3
36 Báo chí và dư luận xã hội 3
37 Truyền thông nội bộ 3
b Kiến thức ngành 26
Học phần bắt buộc 20
38 Nhập môn quảng cáo 3
39 Nhập môn Marketing 3
40 Nhập môn quan hệ công chúng 3
41 Hành vi khách hàng 3
42 Nghiên cứu Quảng cáo – Marketing 3
43 Thực tế chính trị – xã hội 2
44 Kiến tập nghề nghiệp 3
Học phần tự chọn 6/18
45 Truyền thông tiếp thị tích hợp (IMC) 3
46 Viết cho PR 3
47 Các chuyên đề quảng cáo 3
48 Chiến lược quảng cáo 3
49 Lập kế hoạch quan hệ công chúng 3
50 Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 3
c Kiến thức bổ trợ (nếu có) 12
Học phần bắt buộc 9
51 Kỹ năng giao tiếp đàm phán và phát ngôn 3
52 Truyền thông mạng xã hội 3
53 Tác động quảng cáo trong xã hội 3
Học phần tự chọn 3/9
54 Quản lý vấn đề và xử lý khủng hoảng 3
55 Quan hệ báo chí 3
56 PR doanh nghiệp 3
d Kiến thức chuyên ngành 30
Học phần bắt buộc 9
57 Viết lời quảng cáo 3
58 Thiết kế quảng cáo 3
59 Dự án Marketing 4
60 Sản xuất quảng cáo 4
61 Marketing kỹ thuật số 3
62 Thực tập cuối khóa 4
63 SP Tốt nghiệp/ Khóa luận tốt nghiệp/ Dự án tốt nghiệp 6
Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp/ Sản phẩm tốt nghiệp 6
64 Quản trị thương hiệu 3
65 Tổ chức sự kiện 3
Học phần tự chọn 3/9
66 Quản lý bán hàng và quan hệ khách hàng 3
67 Truyền thông nội bộ 3
68 Chiến dịch quảng bá 3

5. Việc làm ngành quảng cáo sau khi ra trường

Ngành quảng cáo có rất nhiều cơ hội việc làm, bao gồm:

  • Nhân viên quảng cáo: Tạo và triển khai chiến dịch quảng cáo cho các công ty hoặc tổ chức.
  • Chuyên viên quảng cáo trực tuyến: Tạo và quản lý chiến dịch quảng cáo trên các mạng xã hội và các trang web.
  • Nhân viên sáng tạo: Tạo nội dung cho chiến dịch quảng cáo, bao gồm việc tạo ra ý tưởng và sáng tạo nội dung.
  • Chuyên viên tổ chức sự kiện: Tổ chức sự kiện quảng cáo và truyền thông.

Các cơ hội việc làm tùy thuộc vào sở trường và kinh nghiệm của từng người.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây