Ngành Quản trị nhân lực

1380

Quản trị nhân lực là một trong những ngành đóng góp quan trọng cho sự phát triển của một doanh nghiệp. Nó bao gồm việc xác định nhu cầu nhân sự, tìm kiếm và chọn những tài năng xuất sắc, huấn luyện và phát triển nhân viên, cũng như tạo ra một môi trường làm việc chất lượng cao để giúp nhân viên phát huy khả năng của mình.

Dưới đây là những thông tin quan trọng về ngành Quản trị nhân lực.

nganh quan tri nhan luc

1. Thông tin chung về ngành

Ngành Quản trị nhân lực là một ngành nghề đòi hỏi sự quản lý và phát triển tài năng của nhân viên, bao gồm các chủ đề như tuyển dụng, đào tạo, đánh giá hiệu quả công việc, quản lý chấm điểm và quản lý tăng lương.

Sinh viên ngành quản trị nhân lực cần có khả năng giao tiếp, quản lý thời gian và tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề nhân sự trong công ty.

Ngành Quản trị nhân lực có mã ngành là 7340404.

2. Các trường có ngành quản trị nhân lực

Danh sách các trường tuyển sinh ngành quản trị nhân lực cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

a) Khu vực Hà Nội và các tỉnh miền Bắc

b) Khu vực miền Trung và Tây Nguyên

c) Khu vực TPHCM và các tỉnh miền Nam

3. Các khối xét tuyển ngành quản trị nhân lực

Các tổ hợp xét tuyển có thể được nhiều trường sử dụng để xét tuyển ngành quản trị kinh doanh cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

  • Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học
  • Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
  • Tổ hợp C00: Văn, Lịch sử, Địa lí
  • Tổ hợp D01: Văn, Toán, tiếng Anh
  • Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

4. Chương trình đào tạo ngành quản trị nhân lực

Dưới đây là chương trình đào tạo ngành quản trị nhân lực của Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng.

STT Môn học Tín chỉ
I KHỐI KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG 87
 1 Triết học Mác – Lênin 3
2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
4 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
6 Pháp luật đại cương 2
7 Giao tiếp trong kinh doanh 3
8 Tin học ứng dụng trong quản lý 3
9 Toán ứng dụng trong kinh tế 3
10 Kinh tế vi mô 3
11 Kinh tế vĩ mô 3
13 Quản trị học 3
14 English Elementary 1 3
15 English Elementary 2 4
16 English Communication 1 3
17 English Communication 2 3
18 English Composition B1 2
19 Giáo dục thể chất 4
20 Giáo dục quốc phòng 4 tuần
II KIẾN THỨC KHỐI NGÀNH
21 Hành vi tổ chức 3
22 Hệ thống thông tin quản lý 3
23 Kinh doanh quốc tế 3
24 Luật kinh doanh 3
25 Marketing căn bản 3
26 Nhập môn kế toán 3
27 Nhập môn kinh doanh 3
28 Thị trường và các định chế tài chính 3
29 Thống kê kinh doanh và kinh tế 3
30 Tiếng Anh kinh doanh 3
III KIẾN THỨC NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH
Học phần chung của ngành
Các học phần bắt buộc:
31 Quản trị chiến lược 3
32 Lý thuyết và thiết kế tổ chức 3
33 Quản trị nguồn nhân lực 3
34 Quan hệ lao động 3
35 Phát triển nghề nghiệp 3
Các học phần tự chọn:
36 Chuyển đổi số 3
37 Quản trị chất lượng 3
38 Luật lao động 3
39 Quản trị nguồn nhân lực quốc tế 3
40 Thương lượng 3
Học phần chuyên ngành
Các học phần bắt buộc:
41 Hoạch định nguồn nhân lực
42 Phát triển nguồn nhân lực
43 Phát triển kỹ năng quản trị
44 Quản trị thành tích
45 Thù lao
46 Tuyển dụng
47 Đề án Thiết kế chính sách nguồn nhân lực
Các học phần tự chọn:
48 Kinh doanh số
49 Khởi sự kinh doanh
50 Phân tích nhân viên
51 Phương pháp nghiên cứu khoa học
52 Quản trị tài chính
53 Quản trị nguồn nhân lực số
54 Tâm lý học
55 Thương mại điện tử
56 Truyền thông Marketing
Thực tập tốt nghiệp cuối khóa
57 Hình thức 1: Báo cáo thực tập tốt nghiệp (4) và học bổ sung ít nhất 6 tín chỉ 10
58 Hình thức 2: Khóa luận tốt nghiệp 10

5. Việc làm ngành quản trị nhân lực sau khi ra trường

Ngành quản trị nhân lực có rất nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi ra trường, chẳng hạn như tư vấn nhân sự, chức vụ quản lý nhân sự, tuyển dụng và đào tạo, quản lý chính sách nhân sự,…

Các công ty, tổ chức và doanh nghiệp đều cần những chuyên gia trong lĩnh vực này để quản lý nguồn nhân lực và giải quyết các vấn đề nhân sự.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây