Ngành Quản trị – Luật

500

Ngành Quản trị – Luật kết hợp hai lĩnh vực quan trọng của kinh doanh và pháp lý. Đây là một ngành học được rất nhiều sinh viên quan tâm và lựa chọn bởi sự kết hợp giữa kiến thức về quản lý và kiến thức pháp lý.

Ngành học này đem lại cho sinh viên những kỹ năng quản lý hiệu quả, đồng thời có khả năng phân tích và giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh.

nganh quan tri luat

1. Thông tin chung về ngành

Ngành Quản trị – Luật là sự kết hợp giữa hai lĩnh vực quan trọng trong thế giới kinh doanh hiện đại: Quản trị và Luật pháp. Sinh viên trong ngành này sẽ học được kỹ năng quản lý doanh nghiệp, cũng như các quy định pháp lý và quy trình pháp lý để hoạt động một cách hiệu quả và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Ngành Quản trị – Luật là lựa chọn lý tưởng cho những sinh viên có đam mê trong việc phát triển các kỹ năng lãnh đạo, giải quyết vấn đề và phân tích pháp lý, và mong muốn góp phần vào sự phát triển của các doanh nghiệp.

Ngành Quản trị – Luật có mã ngành là 7340102.

2. Các trường có ngành Quản trị – Luật

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Quản trị – Luật cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

3. Các khối xét tuyển ngành Quản trị – Luật

Các tổ hợp xét tuyển có thể được nhiều trường sử dụng để xét tuyển ngành Quản trị – Luật cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

  • Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học
  • Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
  • Tổ hợp D01: Văn, Toán, tiếng Anh
  • Tổ hợp D03: Văn, Toán, tiếng Pháp
  • Tổ hợp D06: Văn, Toán, Tiếng Nhật
  • Tổ hợp D84: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
  • Tổ hợp D87: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp
  • Tổ hợp D88: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật

4. Chương trình đào tạo ngành Quản trị – Luật

Dưới đây là chương trình đào tạo ngành Quản trị – Luật của Trường Đại học Luật TPHCM.

STT Môn học Tín chỉ
HỌC KỲ 1
1 Luật Hiến pháp 3
2 Luật Hiến pháp 2
3 Lý luận về Nhà nước và pháp luật 3
4 Giáo dục thể chất HP1 – Bơi lội 1
5 Toán cao cấp HP1 2
6 Triết học Mác Lênin 3
HỌC KỲ 2
7 Giáo dục thể chất HP 2, 3 – Bơi lội 2
8 Giáo dục thể chất HP1,2 – Bơi lội 2
9 Kinh tế chính trị Mác – Lê Nin 2
10 Những quy định chung về luật dân sự, tài sản và thừa kế 3
11 Luật Hành chính 3
12 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 3
13 Giáo dục quốc phòng – an ninh 8
14 Quản trị học 3
15 Sinh hoạt lớp 1
16 Toán cao cấp HP2 2
17 Tin học đại cương 2
HỌC KỲ 3
18 Chủ nghĩa Xã hội khoa học 2
19 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
20 Kinh tế vi mô 3
21 Logic học 2
22 Luật Tố tụng hành chính 2
23 Luật Hình sự phần chung 3
24 Pháp luật về chủ thể kinh doanh 2
25 Lý thuyết Tài chính và tiền tệ 2
26 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3
HỌC KỲ 4
27 Legal Reasoning and Legal Methodology (Lập luận Pháp lý và Phương pháp nghiên cứu) 2
28 Kinh tế vĩ mô 3
29 Luật Hôn nhân và gia đình 1
30 Luật Hình sự phần các tội phạm 2
31 Luật Lao động 2
32 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3
33 Pháp luật thương mại hàng hoá và dịch vụ 2
34 Hợp đồng Dân sự và trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 3
35 Tâm lý học quản lý 2
HỌC KỲ 5
36 Law of Contract (Luật hợp đồng) 2
37 Public International Law (Công pháp quốc tế) 3
38 Kinh tế lượng 3
39 Luật Đất đai 2
40 Lịch sử Nhà nước và pháp luật 2
41 Nguyên lý kế toán 2
42 Luật Tố tụng dân sự 3
43 Luật tố tụng hình sự 2
HỌC KỲ 6
Các học phần bắt buộc
44 Corporation Law (Luật công ty) 2
45 Luật Sở hữu trí tuệ 2
46 Marketing căn bản 2
47 Phân tích hoạt động kinh doanh 2
48 Quản trị nhân sự 3
Các học phần tự chọn
49 Nghệ thuật lãnh đạo 2
50 Văn hóa doanh nghiệp 2
51 Giao tiếp trong kinh doanh 2
52 Thị trường chứng khoán 2
53 Thanh toán quốc tế 2
HỌC KỲ 7
Các học phần bắt buộc
54 Public Relations 2
55 Luật Thuế 2
56 Quản trị tài chính 3
57 Quản trị sản xuất 3
58 Kế toán quản trị 2
59 Hệ thống thông tin quản lý 2
Các học phần tự chọn
60 Consumer behaviour 2
61 Business statistics (Thống kê kinh doanh) 2
62 Brand management 2
HỌC KỲ 8
Các học phần bắt buộc
63 Sales Management 2
64 Risk Management 2
65 Luật Môi trường 2
66 Luật Ngân hàng 2
67 Quản trị chất lượng 2
68 Quản trị dự án 2
69 Tư pháp quốc tế 3
Các học phần tự chọn
70 Luật biển 2
71 Pháp luật thương mại ASEAN 2
72 Giao dịch dân sự về nhà ở 1
73 Pháp luật kinh doanh bảo hiểm 2
74 Pháp luật đầu tư quốc tế 2
75 Pháp luật kinh doanh bất động sản 1
HỌC KỲ 9
Các học phần bắt buộc
76 Juvenile Criminal Justice 2
77 Comparative Law (Luật So sánh) 2
78 Luật cạnh tranh 1
79 Quản trị chiến lược 3
80 Quản trị Marketing 3
81 International Trade Law (Luật Thương mại quốc tế) 3
Các học phần tự chọn
82 US and EU Competition Law 2
83 Tort Law (Luật bồi thường thiệt hại ngoài HĐ) 2
84 Contract of International Sales of Goods (hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế) 2
HỌC KỲ 10
85 Kỹ năng thực hành pháp luật 2
86 Kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng 2

5. Việc làm ngành Quản trị – Luật sau khi ra trường

Ngành quản trị – luật cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và kiến thức cần thiết để làm việc trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp, đồng thời có hiểu biết về pháp luật và quy trình pháp lý. Với sự phát triển của nền kinh tế và xu hướng toàn cầu hóa, nhu cầu về những người có kỹ năng quản lý và hiểu biết về luật pháp ngày càng tăng cao.

Có rất nhiều cơ hội việc làm cho những người tốt nghiệp ngành quản trị – luật, bao gồm nhưng không giới hạn ở các vị trí như quản lý doanh nghiệp, nhân viên tư vấn pháp lý, chuyên viên luật, giám đốc tài chính, hoặc giám đốc điều hành.

Với nền tảng giáo dục vững chắc và kỹ năng thực tiễn, sinh viên ngành quản trị – luật sẽ có nhiều cơ hội để thăng tiến trong sự nghiệp và đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp và xã hội.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây