Ngành Quản lý xây dựng

362

Ngành quản lý xây dựng là một lĩnh vực chuyên ngành để giúp quản lý và hoàn thành các dự án xây dựng một cách hiệu quả, đảm bảo chất lượng, thời gian và chi phí, bao gồm các hoạt động quản lý từ lên kế hoạch đến giám sát thực hiện, đảm bảo rằng mọi thứ được hoàn thành đúng theo kế hoạch và đạt đến kết quả mong muốn.

nganh quan ly xay dung

1. Thông tin chung về ngành

Ngành Quản lý xây dựng là một ngành học liên quan đến việc quản lý và điều hành các dự án xây dựng. Ngành học bao gồm các chủ đề như quản lý dự án, kế hoạch hạ tầng, quản lý chi phí, quản lý chất lượng, quản lý thời gian và quản lý nguồn lực.

Sinh viên học ngành quản lý xây dựng sẽ có kiến thức về các phương pháp quản lý dự án và cách thức hoàn thành dự án một cách hiệu quả và trong thời gian ngắn nhất. Họ cũng sẽ có kiến thức về các vấn đề xã hội, kinh tế và môi trường liên quan đến xây dựng.

Ngành Quản lý xây dựng có mã ngành là 7580302.

2. Các trường có ngành Quản lý xây dựng

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Quản lý xây dựng cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

a) Khu vực Hà Nội, các tỉnh miền Bắc

b) Khu vực miền Trung và Tây Nguyên

c) Khu vực TPHCM và các tỉnh miền Nam

3. Các khối xét tuyển ngành Quản lý xây dựng

Các tổ hợp xét tuyển có thể được nhiều trường sử dụng để xét tuyển ngành Quản lý xây dựng cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

 • Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học
 • Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 • Tổ hợp D01: Văn, Toán, tiếng Anh
 • Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
 • Tổ hợp C01: Văn, Toán, Vật lí
 • Tổ hợp D90: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh

4. Chương trình đào tạo ngành Quản lý xây dựng

Dưới đây là chương trình đào tạo ngành Quản lý xây dựng của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.

STT Môn học Tín chỉ
I KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 42
1 Triết học Mác – Lênin 3
2 Kinh tế Chính trị Mác – Lênin 2
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
6 Pháp luật đại cương 2
7 Tin học cơ bản 2
8 Phương pháp học đại học và nghiên cứu khoa học 2
9 Kỹ năng giao tiếp – văn hóa ứng xử và truyền thông 2
10 Giải tích 3
11 Đại số 2
12 Vật lý 2
13 Xác suất và thống kê 2
14 Tư duy phản biện và sáng tạo 2
15 Tiếng Anh cơ bản 1/ tiếng Nhật cơ bản 1 2
16 Tiếng Anh cơ bản 2/ tiếng Nhật cơ bản 2 2
17 Tiếng Anh cơ bản 3/ tiếng Nhật cơ bản 3 2
18 Tiếng Anh cơ bản 4/ tiếng Nhật cơ bản 4 2
19 Tiếng Anh chuyên ngành xây dựng 1/ Tiếng Nhật nâng cao 1 2
20 Tiếng Anh chuyên ngành xây dựng 2/ Tiếng Nhật nâng cao 2 2
21 Giáo dục thể chất 1 1
22 Giáo dục thể chất 2 1
23 Giáo dục thể chất 3 1
24 Giáo dục thể chất 4 1
25 Giáo dục quốc phòng an ninh 1 3
26 Giáo dục quốc phòng an ninh 2 2
27 Giáo dục quốc phòng an ninh 3 2
28 Giáo dục quốc phòng an ninh 4 1
II KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
a Kiến thức cơ sở 46
29 Nhập môn ngành Quản lý xây dựng 1
30 Môi trường trong xây dựng 2
31 Hình học họa hình và Vẽ kỹ thuật 3
32 Vẽ kỹ thuật xây dựng 2
33 Cơ học cơ sở 3
34 Sức bền vật liệu 4
35 Vật liệu xây dựng 2
36 Thí nghiệm VLXD 1
37 Cơ học kết cấu 1 3
38 Trắc địa cơ sở 2
39 Thực tập trắc địa 1
40 Kiến trúc dân dụng ngành xây dựng 3
41 Đồ án Kiến trúc Dân dụng ngành xây dựng 1
42 Kết cấu bê tông cốt thép 3
43 Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 2
44 Kết cấu thép B 2
45 Cơ học đất và nền móng 3
46 Luật xây dựng 2
47 Cấp thoát nước 2
48 Kỹ thuật cơ điện 2
49 Khởi nghiệp và sáng tạo trong xây dựng 2
b Kiến thức chuyên ngành 52
50 Kỹ thuật thi công 3
51 Đồ án kỹ thuật thi công 2
52 Tổ chức thi công 3
53 Đồ án tổ chức thi công 2
54 An toàn lao động 1
55 Tin học ứng dụng trong QLXD 2
56 Kế hoạch và dự báo xây dựng 2
57 Công trình cầu, đường 3
58 Kinh tế xây dựng chuyên ngành 3
59 Thống kê doanh nghiệp xây dựng 2
60 Tài chính doanh nghiệp xây dựng 3
61 Kinh tế đầu tư 3
62 Đồ án kinh tế đầu tư 2
63 Định mức kỹ thuật trong xây dựng 3
64 Định giá sản phẩm xây dựng 3
65 Quản trị doanh nghiệp xây dựng 3
66 Đồ án quản trị chi phí xây dựng 2
67 Đấu thầu 2
68 Dự toán xây dựng 2
69 Quản lý dự án xây dựng 2
70 Quản lý chất lượng xây dựng 2
71 Thanh, quyết toán trong xây dựng 2
Học phần tự chọn 6
72 Khoa học màu sắc 2
73 Đàm phán kinh doanh 2
74 Quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị 2
75 Quản lý khai thác cầu đường 2
76 Công nghệ thi công hiện đại 2
77 Thẩm mỹ dự án xây dựng 2
78 Ứng dụng Revit trong xây dựng 2
79 Tổng quan BIM trong quản lý dự án xây dựng 2
c Thực tập 8
80 Thực tập nhận thức 1
81 Thực tập công nhân 2
82 Thực tập quản lý xây dựng 2
83 Thực tập tốt nghiệp 3
d Khóa luận, đồ án tốt nghiệp 12
84 Đồ án tốt nghiệp 12

5. Việc làm ngành quản lý xây dựng sau khi ra trường

Ngành quản lý xây dựng có rất nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Một số cơ hội việc làm tiêu biểu trong ngành như:

 • Quản lý dự án xây dựng
 • Giám sát dự án xây dựng
 • Quản lý nguồn lực dự án xây dựng
 • Kế toán và tài chính dự án xây dựng
 • Tư vấn kiến trúc và thiết kế xây dựng
 • Quản lý môi trường và an toàn trong dự án xây dựng

Sinh viên có thể tìm kiếm cơ hội việc làm tại các công ty xây dựng, tại các công ty tư vấn kiến trúc và thiết kế, hoặc tại các tổ chức quản lý dự án xây dựng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây