Ngành Quản lý thông tin

640

Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, ngành quản lý thông tin ngày càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết để giúp các tổ chức và doanh nghiệp quản lý, lưu trữ và sử dụng thông tin một cách hiệu quả và bảo mật.

nganh quan ly thong tin

1. Thông tin chung về ngành

Ngành Quản lý thông tin (Information Management) là một ngành đào tạo chuyên sâu về cách quản lý, sử dụng và phân tích thông tin. Sinh viên học được về cách thu thập, lưu trữ, phân tích và truyền đạt thông tin một cách hiệu quả.

Ngành học này bao gồm các chuyên ngành như quản lý cơ sở dữ liệu, xử lý thông tin, truyền thông đa phương tiện, tìm kiếm thông tin, an ninh thông tin và quản lý dữ liệu trực tuyến.

Ngành Quản lý thông tin có mã ngành là 7229042.

2. Các trường có ngành Quản lý thông tin

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Quản lý thông tin cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

3. Các khối xét tuyển ngành Quản lý thông tin

Các tổ hợp xét tuyển có thể được nhiều trường sử dụng để xét tuyển ngành Quản lý thông tin cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

 • Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Hóa học
 • Tổ hợp C00: Văn, Lịch sử, Địa lí
 • Tổ hợp D01: Văn, Toán, tiếng Anh
 • Tổ hợp A07: Toán, Lịch sử, Địa lí
 • Tổ hợp A16: Toán, Khoa học tự nhiên, Văn
 • Tổ hợp C20: Văn, Địa lí, Giáo dục công dân
 • Tổ hợp D04: Văn, Toán, tiếng Trung
 • Tổ hợp D14: Văn, Lịch sử, Tiếng Anh
 • Tổ hợp D78: Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
 • Tổ hợp D83: Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung
 • Tổ hợp D84: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh

4. Chương trình đào tạo ngành Quản lý thông tin

Dưới đây là chương trình đào tạo ngành Quản lý thông tin của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

STT Môn học Tín chỉ
I KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 41
a Khoa học xã hội và nhân văn 19
Các học phần bắt buộc 13
1 Triết học Mác – Lênin3 3
2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
6 Pháp luật đại cương 2
Các học phần tự chọn 6
7 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2
8 Tâm lý học đại cương 2
9 Tiếng Việt thực hành 2
10 Logic học đại cương 2
11 Xã hội học đại cương 2
b Ngoại ngữ, tin học 9
12 Tiếng Anh cơ sở 1 3
13 Tiếng Anh cơ sở 2 3
14 Tin học đại cương 3
c Giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng an ninh
15 Giáo dục thể chất 1 2
16 Giáo dục thể chất 2 2
17 Đường lối quốc phòng và an ninh của ĐCS Việt Nam 3
18 Công tác quốc phòng – an ninh 2
19 Quân sự chung, chiến thuật, kỹ thuật bắn súng ngắn và sử dụng lựu đạn 3
d Kiến thức cơ sở của nhóm ngành 13
20 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2
21 Nhập môn năng lực thông tin 2
22 Mạng máy tính 2
23 Xác suất thống kê 2
24 Nhập môn cơ sở dữ liệu 2
25 Đại cương về khoa học thông tin 3
II KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 84
a Kiến thức cơ sở ngành 16
Các học phần bắt buộc 14
26 Đại cương về quản trị thông tin 3
27 Khoa học quản lý 3
28 Chính sách thông tin 2
29 Người dùng tin và nhu cầu tin 2
30 Thông tin và tổ chức 2
31 An toàn thông tin 2
Các học phần tự chọn 2/4
32 Trình bày thông tin khoa học 2
33 Nhập môn quản trị tri thức 2
b Kiến thức ngành 59
Các học phần bắt buộc 45
34 Tiếng Anh chuyên ngành Quản lý thông tin 3
35 Thu thập thông tin 3
36 Xử lý thông tin 1 3
37 Xử lý thông tin 2 3
38 Đánh giá thông tin 3
39 Tổ chức thông tin 3
40 Phân tích dữ liệu 3
41 Hệ thống tìm tin 3
42 Thiết kế và quản trị website 3
43 Phân tích, quản trị hệ thống thông tin 3
44 Hệ thống thông tin quản lý 3
45 Quản trị nguồn lực thông tin số 3
46 Dịch vụ thông tin thư viện 3
47 Truyền thông hiện đại 3
48 Tiểu luận 1
49 Thực tập cơ sở 2
Các học phần tự chọn 14/18
50 Hoạt động thông tin khoa học và công nghệ 2
51 Hoạt động thông tin văn hóa nghệ thuật 2
52 Hoạt động thông tin kinh tế 2
53 Hoạt động thông tin y tế 2
54 Hoạt động thông tin phục vụ lãnh đạo quản lý 2
55 Tài nguyên giáo dục mở 2
56 Quản trị văn phòng 2
57 Hoạt động thông tin (Tiếng Anh) 2
58 Chuyên đề cập nhật kiến thức 2
c Kiến thức chuyên ngành
d Thực tập, khóa luận 9
59 Thực tập tốt nghiệp 3
60 Khóa luận tốt nghiệp 6
Các HP thay thế khóa luận tốt nghiệp
61 Tổ chức hoạt động thông tin 3
62 Xây dựng và quản lý dự án trong hoạt động thông tin 3

5. Việc làm ngành quản lý thông tin sau khi ra trường

Ngành quản lý thông tin cung cấp nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên khi tốt nghiệp. Một số vị trí công việc phổ biến trong ngành bao gồm:

 • Quản trị cơ sở dữ liệu: Quản lý và bảo trì các hệ thống cơ sở dữ liệu của công ty.
 • Chuyên viên truyền thông đa phương tiện: Thiết kế và quản lý các chiến dịch truyền thông đa phương tiện cho công ty.
 • Chuyên viên phát triển và quản lý website: Thiết kế và xây dựng trang web cho công ty hoặc khách hàng.
 • Chuyên viên an ninh thông tin: Giúp công ty bảo vệ thông tin quan trọng bằng cách phát hiện và xử lý các rủi ro an ninh thông tin.
 • Chuyên viên tìm kiếm thông tin: Tìm kiếm và phân tích thông tin cho công ty hoặc khách hàng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây