Ngành Quản lý kinh tế

279

Với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế, ngành quản lý kinh tế đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề kinh tế hiện đại và đưa ra các giải pháp tối ưu cho các doanh nghiệp.

nganh quan ly kinh te

1. Thông tin chung về ngành

Ngành Quản lý kinh tế (Economic Management) là một ngành học chuyên sâu trong lĩnh vực kinh tế, nghiên cứu về các vấn đề quản lý tài chính, kinh doanh, tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc gia và tài chính quốc tế.

Sinh viên quản lý kinh tế được học về những kiến thức về tài chính, tài chính quốc gia, kinh doanh, đầu tư, tài chính công và tài chính chứng khoán. Sau khi tốt nghiệp, các chuyên gia quản lý kinh tế có thể làm việc tại các tổ chức tài chính, các công ty kinh doanh, các tổ chức quản lý tài chính, hoặc các tổ chức tài chính quốc gia.

Ngành Quản lý kinh tế có mã ngành là 7310110.

2. Các trường có ngành Quản lý kinh tế

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Quản lý kinh tế cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

3. Các khối xét tuyển ngành Quản lý kinh tế

Các tổ hợp xét tuyển có thể được nhiều trường sử dụng để xét tuyển ngành Quản lý kinh tế cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

  • Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học
  • Tổ hợp C04: Văn, Toán, Địa lí
  • Tổ hợp D01: Văn, Toán, tiếng Anh
  • Tổ hợp D10: Toán, Địa lí, Tiếng Anh

4. Chương trình đào tạo ngành Quản lý kinh tế

Dưới đây là chương trình đào tạo ngành Quản lý kinh tế của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

STT Môn học Tín chỉ
I KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
1 Tâm lý quản lý 2
2 Địa lý kinh tế 2
3 Kinh tế Việt Nam 2
4 Kỹ năng quản lý và làm việc nhóm 2
5 Giao tiếp công chúng 2
6 Kỹ năng lãnh đạo và ra quyết định 2
7 Lịch sử kinh tế thế giới 2
8 Kinh tế lượng căn bản 2
9 Thương mại quốc tế 2
10 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
11 Pháp luật đại cương 2
12 Triết học Mác – Lênin 3
13 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2
14 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
15 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
16 Giáo dục và truyền thông môi trường 2
17 Tiếng Anh bổ trợ 1
18 Tiếng Anh 0 2
19 Tiếng Anh 1 3
20 Tiếng Anh 2 3
21 Tin học đại cương 2
22 Cơ sở Toán cho các nhà kinh tế 1 2
23 Cơ sở Toán cho các nhà kinh tế 2 2
II KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH
24 Nguyên lý kế toán 3
25 Tài chính – Tiền tệ 3
26 Kinh tế vi mô 1 3
27 Kinh tế vĩ mô 1 3
28 Nguyên lý thống kê kinh tế 3
29 Khoa học quản lý 1 3
30 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 2
III KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH
31 Marketing căn bản 1 2
32 Kinh tế hợp tác 2
33 Thị trường chứng khoán 3
34 Nguyên lý kinh tế nông nghiệp 3
35 Toán kinh tế 3
36 Ứng dụng tin học trong kinh tế 2
37 Kinh tế vi mô 2 2
38 Kinh tế vĩ mô 2 2
39 Kinh tế bảo hiểm 2
40 Kinh tế tài nguyên 2
41 Kinh tế môi trường 2
42 Kinh tế  và quản lý lao động 2
43 Quản lý thị trường bất động sản 2
44 Chính sách công 3
45 Quản lý nhà nước về kinh tế 3
46 Kinh tế thương mại dịch vụ 2
47 Kinh tế phát triển 3
48 Quản lý chương trình dự án 3
49 Quản lý khoa học – công nghệ 3
50 Kinh tế học sản xuất 2
51 Giới thiệu lý thuyết trò chơi và ứng dụng 2
52 Kinh tế lượng trong dự báo và phân tích kỹ thuật 2
53 Khoa học quản lý 2 2
54 Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 3
55 Quản lý rủi ro đầu tư 2
56 Quản lý ngân sách nhà nước 2
57 Kế hoạch sản xuất kinh doanh 3
58 Đấu thầu 2
59 Thị trường vốn đầu tư 3
60 Chuỗi giá trị nông sản 2
61 Phân tích lợi ích chi phí căn bản 2
62 Đầu tư quốc tế 2
63 Thực hành nghề nghiệp chuyên ngành Quản lý kinh tế 12
64 Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển 2
65 Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý kinh tế 9
66 Luật kinh tế 2
67 Tiếng Anh chuyên ngành cho Kinh tế 2

5. Việc làm ngành quản lý kinh tế sau khi ra trường

Ngành quản lý kinh tế cung cấp cho sinh viên nhiều cơ hội việc làm trong các lĩnh vực như kinh doanh, tài chính, quản lý đầu tư, quản lý dự án, quản lý nguồn lực, quản lý chi phí, quản lý chất lượng và quản lý nhân sự.

Các công ty tư nhân, công ty nước ngoài, các tổ chức tài chính và tổ chức kinh tế, các tổ chức quốc tế và các tổ chức chính phủ đều cần những chuyên gia quản lý kinh tế. Tùy thuộc vào mức độ kinh nghiệm và trình độ, mức lương của chuyên gia quản lý kinh tế thể hiện từ 8-15 triệu đồng/tháng trở lên.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây