Ngành Quản lý dự án

372

Trong thế giới kinh doanh ngày nay, quản lý dự án đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tiến độ và chất lượng của các dự án, và ngành này đang trở thành một lĩnh vực ngày càng phát triển và có nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn.

nganh quan ly du an

1. Thông tin chung về ngành

Quản lý dự án là một lĩnh vực trong quản lý kinh doanh với mục đích giúp cho một dự án được hoàn thành trong thời gian, chi phí và chất lượng đã đề ra. Nó bao gồm các hoạt động như lên kế hoạch, phân công tài nguyên, theo dõi tiến độ và quản lý rủi ro. Một người quản lý dự án cần có kiến thức về quản lý thời gian, chi phí và chất lượng, cũng như khả năng làm việc với một nhóm để hoàn thành dự án.

Ngành Quản lý dự án có mã ngành là 7340409.

2. Các trường có ngành Quản lý dự án

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Quản lý dự án cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

3. Các khối xét tuyển ngành Quản lý dự án

Các tổ hợp xét tuyển có thể được nhiều trường sử dụng để xét tuyển ngành Quản lý dự án cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

  • Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học
  • Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
  • Tổ hợp B00: Toán, Hóa học, Sinh học
  • Tổ hợp D01: Văn, Toán, tiếng Anh

4. Chương trình đào tạo ngành Quản lý dự án

Dưới đây là chương trình đào tạo ngành quản trị nhân lực của Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

STT Môn học Tín chỉ
I KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 43
a Các học phần chung 19
1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 2
2 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 3
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh
4 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3
5 Ngoại ngữ 9
6 Giáo dục thể chất 4
7 Giáo dục quốc phòng – an ninh 8
b Các học phần bắt buộc của trường 12
8 Toán cho các nhà kinh tế 3
9 Kinh tế vi mô 1 3
10 Pháp luật đại cương 3
11 Kinh tế vĩ mô 1 3
c Các học phần của ngành 12
12 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3
13 Tin học đại cương 3
14 Quản lý học 1 3
15 Kinh tế đầu tư 1 3
II KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 86
a Kiến thức cơ sở ngành 12
16 Nguyên lý kế toán 3
17 Thống kê trong kinh tế và kinh doanh 3
18 Kinh tế lượng 1 3
19 Kinh tế học cho người ra quyết định đầu tư 3
b Kiến thức ngành 46
Các học phần bắt buộc 31
20 Lập dự án 4
21 Phân tích báo cáo tài chính 3
22 Quản lý dự án 4
23 Đầu tư quốc tế 3
24 Đầu tư tài chính 3
25 Đấu thầu 3
26 Chuyên đề: Đo bóc tiên lượng và lập dự toán 3
27 Quản lý chất lượng dự án 3
28 Quản lý rủi ro dự án 3
29 Đề án 2
Các học phần tự chọn 15
30 Lịch sử các học thuyết kinh tế 3
31 Kinh tế đô thị 3
32 Quản trị tài chính 3
33 Quy hoạch phát triển 3
34 Kinh tế lượng 2 3
35 Quản trị chiến lược 3
36 Quản trị marketing 3
37 Quản trị hậu cần – chuỗi cung ứng 3
38 Quản trị kinh doanh bảo hiểm 3
39 Quản trị kinh doanh 1 3
c Kiến thức chuyên sâu (chọn 6 HP) 18
40 Microsoft Project 3
41 Tài trợ dự án 3
42 Quản lý nhân lực dự án 3
43 Quản lý chí phí dự án 3
44 Quản trị giá trị thu được 3
45 Pháp luật về đầu tư 3
46 Quản lý hợp đồng 3
47 Quản lý thông tin dự án 3
48 Chuyên đề: Quản trị chiến lược về công nghệ và đổi mới 3
49 Kế toán dự án đầu tư 3
50 Thẩm định dự án đầu tư 3
51 Phân tích lợi ích chi phí trong đầu tư 3
d Chuyên đề thực tập 10

5. Việc làm ngành quản lý dự án sau khi ra trường

Có rất nhiều cơ hội việc làm trong ngành quản lý dự án, bao gồm:

  • Trưởng dự án: Quản lý và điều phối tất cả các hoạt động của dự án và trách nhiệm đạt được mục tiêu dự án.
  • Quản lý tài nguyên: Phân bổ tài nguyên cho các hoạt động của dự án và đảm bảo sử dụng tài nguyên hiệu quả.
  • Chuyên viên quản lý dự án: Trực tiếp quản lý các hoạt động của dự án và hỗ trợ trưởng dự án.
  • Chuyên viên kiểm soát dự án: Giám sát tiến độ và chi phí của dự án và cung cấp báo cáo cho trưởng dự án.
  • Chuyên viên quản lý tài nguyên: Quản lý tài nguyên cho dự án, bao gồm nhân sự, thiết bị và tài sản.

Việc làm trong ngành quản lý dự án có thể tìm thấy tại các công ty lớn, công ty dịch vụ dự án, công ty tư vấn quản lý dự án và các tổ chức tư nhân.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây