Ngành Quản lý đất đai

1451

Đất đai là một tài sản vô cùng quan trọng và cần được quản lý chặt chẽ để đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước, và đó chính là một trong những nhiệm vụ của ngành quản lý đất đai.

nganh quan ly dat dai

1. Ngành Quản lý đất đai là gì?

Quản lý đất đai là ngành học liên quan đến các hoạt động liên quan đến sử dụng, quản lý và sở hữu đất đai. Điều này bao gồm các chủ đề như:

 • Phân tích tình trạng sử dụng đất.
 • Thiết kế và quản lý dự án đất đai.
 • Quản lý và phát triển khu vực đất đai.
 • Quản lý và bảo vệ môi trường đất đai.
 • Pháp lý và thủ tục liên quan đến sử dụng và quản lý đất đai.

Người học quản lý đất đai sẽ có cơ hội việc làm tại các công ty quản lý đất đai, các tổ chức phát triển đất đai, các tổ chức quản lý môi trường và các tổ chức chính phủ liên quan đến sử dụng và quản lý đất đai.

Các chuyên gia trong ngành quản lý đất đai có thể có nhiều cơ hội để làm việc trong các dự án đất đai lớn, các dự án phát triển khu vực, và các dự án quản lý và bảo vệ môi trường.

Ngành Quản lý đất đai có mã ngành là 7850103.

2. Các trường có ngành Quản lý đất đai

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Quản lý đất đai cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

a) Khu vực Hà Nội và các tỉnh miền Bắc

b) Khu vực miền Trung và Tây Nguyên

c) Khu vực TPHCM và các tỉnh miền Nam

3. Các khối xét tuyển ngành Quản lý đất đai

Các tổ hợp xét tuyển có thể được nhiều trường sử dụng để xét tuyển ngành Quản lý đất đai cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

 • Tổ hợp B00: Toán, Hóa học, Sinh học
 • Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học
 • Tổ hợp D01: Văn, Toán, tiếng Anh
 • Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 • Tổ hợp A02: Toán, Vật lí , Sinh học
 • Tổ hợp A04: Toán, Vật lý, Địa lí
 • Tổ hợp B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh
 • Tổ hợp C00: Văn, Lịch sử, Địa lí
 • Tổ hợp C04: Văn, Toán, Địa lí
 • Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
 • Tổ hợp D10: Toán, Địa lí, Tiếng Anh

4. Chương trình đào tạo ngành Quản lý đất đai

Dưới đây là chương trình đào tạo ngành Quản lý đất đai của Trường Đại học Nông lâm – Đại học Huế.

STT Môn học Tín chỉ
I KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 41
1 Triết học Mác – Lênin 3
2 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
4 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2
5 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
6 Toán thống kê 2
7 Vật lý 2
8 Hóa học 4
9 Sinh học 3
10 Tin học 2
11 Sinh thái và môi trường 2
12 Địa lý kinh tế 2
13 Công nghệ cao trong nông nghiệp 2
14 Xã hội học đại cương 2
15 Nhà nước và pháp luật 2
16 Ngoại ngữ không chuyên 1 3
17 Ngoại ngữ không chuyên 2 2
18 Ngoại ngữ không chuyên 3 2
II KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 116
a Kiến thức cơ sở ngành 29
Các học phần bắt buộc 23
19 Thổ nhưỡng 3
20 Trắc địa 4
21 Trắc địa thực hành 3
22 Bản đồ học 2
23 Bản đồ địa chính 2
24 Thực hành xây dựng bản đồ 3
25 Pháp luật đất đai 2
26 Hệ thống thông tin địa lý 3
27 Hệ thống định vị toàn cầu 2
Các học phần tự chọn 6/14
28 Trắc địa ảnh 2
29 Quản lý nguồn nước 2
30 Quản lý thuế và lệ phí 2
31 Pháp luật về kinh doanh bất động sản 2
32 Phân tích và dự báo kinh tế 2
33 Lập dự án đầu tư bất động sản 2
34 Tài nguyên đất đai 2
b Kiến thức ngành 56
Các học phần bắt buộc 50
35 Tin học chuyên ngành quản lý đất đai 3
36 Đánh giá đất 2
37 Quy hoạch vùng 2
38 Quy hoạch nông thôn 2
39 Quản lý hành chính về đất đai và bất động sản 3
40 Đăng ký thống kê đất đai và bất động sản 3
41 Thực hành đăng ký thống kê đất đai và bất động sản 3
42 Quy hoạch sử dụng đất 4
43 Thực hành quy hoạch 3
44 Quy hoạch đô thị 3
45 Hệ thống thông tin nhà đất 3
46 Định giá đất và bất động sản 4
47 Viễn thám 3
48 Quản lý xây dựng đô thị 2
49 Thị trường bất động sản 2
50 Thanh tra đất đai 2
51 Bồi thường giải phóng mặt bằng 2
52 Đánh giá tác động môi trường 2
53 Quản lý đất nông nghiệp bền vững 2
Các học phần tự chọn 6/14
54 Quản lý đất ngập nước 2
55 Kinh tế đất 2
56 Xử lý số liệu chuyên ngành 2
57 Suy thoái và phục hồi đất 2
58 Môi giới bất động sản 2
59 Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp 2
60 Seminar Quản lý đất đai 2
c Kiến thức bổ trợ 8
61 Kỹ năng mềm 2
62 Xây dựng và quản lý dự án 2
63 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 2
64 Phương pháp tiếp cận khoa học 2
d Thực tập nghề nghiệp 9
65 Tiếp cận nghề quản lý đất 1
66 Thao tác nghề quản lý đất 4
67 Thực tế nghề quản lý đất 4
e Khóa luận tốt nghiệp 14
68 Khóa luận tốt nghiệp quản lý đất 14

5. Việc làm ngành Quản lý đất đai sau khi ra trường

Ngành quản lý đất đai liên quan đến việc quản lý và sử dụng đất đai hiệu quả. Sinh viên tốt nghiệp ngành này sẽ được trang bị kiến thức về các quy trình pháp lý, chính sách và công nghệ trong việc quản lý và sử dụng đất đai.

Các công việc phù hợp với ngành này bao gồm:

 • Quản lý tài sản đất đai: Các chuyên gia quản lý đất đai sẽ quản lý các thông tin về đất đai bao gồm tình trạng hiện tại, thông tin về quy hoạch và khả năng sử dụng đất, có trách nhiệm tìm kiếm các cơ hội phát triển đất đai để đảm bảo rằng tài sản đất đai được sử dụng tốt nhất.
 • Định giá đất đai: Chuyên gia định giá đất đai sẽ giúp xác định giá trị của đất đai để đảm bảo rằng giá trị tài sản đất đai được xác định chính xác. Công việc này đòi hỏi sự am hiểu về các quy trình pháp lý và các quy định về đất đai.
 • Tư vấn đầu tư đất đai: Các chuyên gia quản lý đất đai có thể đóng vai trò tư vấn cho các tổ chức và cá nhân trong việc đầu tư đất đai. Họ cung cấp cho khách hàng thông tin về tiềm năng đầu tư của đất đai, đồng thời giúp định hình chiến lược đầu tư phù hợp với mục tiêu kinh doanh.
 • Quản lý dự án đất đai: Các chuyên gia quản lý đất đai còn có thể tham gia vào các dự án đất đai để đảm bảo quy trình phát triển đất đai được diễn ra đúng quy định pháp lý và đảm bảo an toàn cho môi trường.
 • Nghiên cứu và phát triển: Các chuyên gia quản lý đất đai cũng có thể tham gia vào các hoạt động nghiên cứu và phát triển để nghiên cứu các giải pháp tốt nhất cho việc sử dụng đất đai hiệu quả.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây