Ngành Quan hệ công chúng

1782

Quan hệ công chúng là một ngành nghề cực kỳ đa dạng và quan trọng trong việc quản lý hình ảnh và tương tác với khách hàng của các tổ chức và doanh nghiệp.

Ngành học này bao gồm việc xây dựng, bảo vệ và nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp, cung cấp thông tin và tương tác với khách hàng, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ mới, và giải quyết các vấn đề liên quan đến quan hệ công chúng của doanh nghiệp.

nganh quan he cong chung

1. Thông tin chung về ngành

Ngành Quan hệ công chúng (Public Relations – PR) là một ngành nghề chuyên về việc xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa các tổ chức, doanh nghiệp với cộng đồng và cộng đồng với các tổ chức và doanh nghiệp.

Ngành học này bao gồm các hoạt động như tư vấn, quảng cáo, tổ chức sự kiện, giải quyết vấn đề, và tư vấn về việc xây dựng và bảo trì thương hiệu tốt đẹp. Mục tiêu của ngành quan hệ công chúng là giúp tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng cùng hướng tới mục tiêu chung.

Ngành Quan hệ công chúng có mã ngành là 7320108.

2. Các trường có ngành Quan hệ công chúng

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Quan hệ công chúng cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

a) Khu vực Hà Nội và các tỉnh miền Bắc

b) Khu vực miền Trung và Tây Nguyên

c) Khu vực TPHCM và các tỉnh miền Nam

3. Các khối xét tuyển ngành Quan hệ công chúng

Các tổ hợp xét tuyển có thể được nhiều trường sử dụng để xét tuyển ngành Quan hệ công chúng cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

 • Tổ hợp D01: Văn, Toán, tiếng Anh
 • Tổ hợp C00: Văn, Lịch sử, Địa lí
 • Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 • Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học
 • Tổ hợp D14: Văn, Lịch sử, Tiếng Anh
 • Tổ hợp D15: Văn, Địa lí, Tiếng Anh
 • Tổ hợp D78: Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
 • Tổ hợp C19: Văn, Lịch sử, Giáo dục công dân

4. Chương trình đào tạo ngành Quan hệ công chúng

Dưới đây là chương trình đào tạo ngành Quan hệ công chúng của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội.

STT Môn học Tín chỉ
I KHỐI KIẾN THỨC CHUNG 16
1 Triết học Mác – Lê nin 3
2 Kinh tế chính trị Mác – Lê nin 2
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
6 Tiếng Trung B1 5
7 Giáo dục thể chất 4
8 Giáo dục quốc phòng – an ninh 8
II KHỐI KIẾN THỨC THEO LĨNH VỰC 29
a Các học phần bắt buộc 23
9 Các phương pháp nghiên cứu khoa học 3
10 Nhà nước và pháp luật đại cương 2
11 Lịch sử văn minh thế giới 3
12 Cơ sở văn hoá Việt Nam 3
13 Xã hội học đại cương 3
14 Tâm lí học đại cương 3
15 Logic học đại cương 3
16 Tin học ứng dụng 3
17 Kĩ năng bổ trợ 3
b Các học phần tự chọn 6/18
18 Kinh tế học đại cương 2
19 Môi trường và phát triển 2
20 Thống kê cho khoa học xã hội 2
21 Thực hành văn bản tiếng Việt 2
22 Nhập môn năng lực thông tin 2
23 Viết học thuật 2
24 Tư duy sáng tạo và thiết kế ý tưởng 2
25 Hội nhập quốc tế và phát triển 2
26 Hệ thống chính trị Việt Nam 2
III KHỐI KIẾN THỨC THEO KHỐI NGÀNH 27
a Các học phần bắt buộc 18
28 Ngoại ngữ Khoa học Xã hội và Nhân văn 1: Tiếng Anh 1/ Tiếng Trung 1 4
29 Ngoại ngữ Khoa học Xã hội và Nhân văn 2: Tiếng Anh 2/ Tiếng Trung 2 5
30 Khởi nghiệp 3
31 Báo chí truyền thông đại cương 3
32 Quan hệ công chúng đại cương 3
b Các học phần tự chọn 9/36
33 Chính trị học đại cương 3
34 Khoa học quản lý đại cương 3
35 Mỹ học đại cương 3
36 Nhân học đại cương 3
37 Đại cương về quản trị kinh doanh 3
38 Nhập môn Quản trị văn phòng 3
39 Dẫn luận ngôn ngữ học 3
40 Nhân học đại cương 3
41 Nghệ thuật học đại cương 3
42 Lý thuyết hệ thống 3
43 Tâm lí học xã hội 3
44 Nhập môn Quan hệ quốc tế 3
IV KHỐI KIẾN THỨC THEO NHÓM NGÀNH 15
a Các học phần bắt buộc 9
45 Lý luận báo chí truyền thông 3
46 Pháp luật và đạo đức báo chí truyền thông 3
47 Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu truyền thông 3
b Các học phần tự chọn (chọn 1/2 định hướng sau): 6
Định hướng kiến thức chuyên sâu của ngành 6/15
48 Ngôn ngữ báo chí 3
49 Truyền thông Marketing 3
50 Niên luận 3
51 Các lý thuyết quản trị 3
52 Ngữ dụng học 3
Định hướng kiến thức liên ngành 6/27
53 Quản trị xung đột 3
54 Kĩ năng đàm phán 3
55 Xã hội học truyền thông đại chúng và dư luận xã hội 3
56 Văn hóa, văn minh phương Đông 3
57 Các vấn đề toàn cầu 3
58 Phong cách học tiếng Việt 3
59 Lịch sử tư tưởng phương Đông 3
60 Ảnh báo chí 3
61 Kỹ thuật phát thanh và truyền hình 3
V KHỐI KIẾN THỨC NGÀNH 49
a Các học phần bắt buộc 30
62 Lý luận về quan hệ công chúng 3
63 Xây dựng và phát triển thương hiệu 3
64 Các chương trình quan hệ công chúng 3
65 Kỹ năng viết cho quan hệ công chúng 3
66 Tổ chức sự kiện 3
67 Đại cương về quảng cáo 3
68 Truyền thông đa phương tiện 3
69 Quản trị nội dung website 3
70 Thuyết trình và phát ngôn trước công chúng 3
71 Quan hệ báo chí 3
b Các học phần tự chọn 6/24
72 Xây dựng kế hoạch truyền thông 3
73 Văn hóa tổ chức và truyền thông nội bộ 3
74 Chiến dịch quan hệ công chúng 3
75 Kỹ năng viết cho báo in 3
76 Kỹ năng viết cho báo điện tử 3
77 Sản xuất ấn phẩm báo chí truyền thông 3
78 Lý luận và các thể loại báo chí truyền thông 3
79 Truyền thông về các tác phẩm văn học, nghệ thuật 3
c Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/ các HP thay thế khóa luận tốt nghiệp 10
80 Thực tập thực tế  3
81 Thực tập tốt nghiệp 5
82 Khóa luận tốt nghiệp 5
Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp:
83 Lý luận và thực tiễn quan hệ công chúng 3
84 Quan hệ công chúng ứng dụng 2

5. Việc làm ngành Quan hệ công chúng sau khi ra trường

Cơ hội việc làm trong ngành quan hệ công chúng (Public Relations, PR) rất nhiều vì các tổ chức trong nhiều lĩnh vực khác nhau cần phải quản lý mối quan hệ với cộng đồng và các nhà đầu tư.

Các cơ hội việc làm bao gồm:

 • Nhà tuyển dụng trong các tổ chức doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức quốc tế, chính phủ.
 • Các công ty dịch vụ PR hoặc công ty tư vấn quảng cáo.
 • Nhà tuyển dụng trong lĩnh vực giáo dục, y tế, nghệ thuật và du lịch.
 • Cơ hội làm việc trong các vị trí quản lý, tư vấn hoặc truyền thông.
 • Cơ hội làm việc tại các sự kiện hoặc chương trình liên quan đến cộng đồng.
 • Cơ hội làm việc tại các tổ chức quốc tế hoặc tại các đại sứ quán.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây