Ngành Phát triển nông thôn

366

Việc phát triển nông thôn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn và góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

nganh phat trien nong thon

1. Thông tin chung về ngành

Ngành Phát triển nông thôn là một lĩnh vực đặc biệt liên quan tới với việc phát triển và cải thiện đời sống của người dân nông thôn. Ngành học này bao gồm nhiều hoạt động như: cung cấp nguồn nước, xây dựng các dịch vụ y tế và giáo dục, tăng cường sản xuất nông nghiệp, vv. Mục tiêu của ngành này là giúp người dân nông thôn sống một cuộc sống tốt hơn và phát triển nông thôn một cách bền vững.

Ngành Phát triển nông thôn có mã ngành là 7620116.

2. Các trường có ngành Phát triển nông thôn

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Phát triển nông thôn cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

3. Các khối xét tuyển ngành Phát triển nông thôn

Các tổ hợp xét tuyển có thể được nhiều trường sử dụng để xét tuyển ngành Phát triển nông thôn cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

 • Tổ hợp B00: Toán, Hóa học, Sinh học
 • Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học
 • Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 • Tổ hợp D10: Toán, Địa lí, Tiếng Anh
 • Tổ hợp C00: Văn, Lịch sử, Địa lí
 • Tổ hợp D01: Văn, Toán, tiếng Anh

4. Chương trình đào tạo ngành Phát triển nông thôn

Dưới đây là chương trình đào tạo ngành Phát triển nông thôn của Trường Đại học Nông lâm – Đại học Huế.

STT Môn học Tín chỉ
I KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 39
1 Triết học Mác – Lênin 3
2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
6 Toán thống kê 2
7 Tin học 2
8 Hóa học 4
9 Vật lý 2
10 Sinh học 3
11 Sinh thái và môi trường 2
12 Công nghệ cao trong nông nghiệp 2
13 Xã hội học đại cương 2
14 Nhà nước và pháp luật 2
15 Ngoại ngữ không chuyên 1 3
16 Ngoại ngữ không chuyên 2 2
17 Ngoại ngữ không chuyên 3 2
II KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 96
a Kiến thức cơ sở ngành 28
Các học phần bắt buộc 22
18 Đánh giá nông thôn 2
19 Kinh tế học đại cương 3
20 Hệ thống nông nghiệp 2
21 Khí tượng 2
22 Giới và phát triển 2
23 Kỹ thuật trồng trọt 2
24 Kỹ thuật chăn nuôi 2
25 Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản 2
26 Phát triển cộng đồng 2
27 Chính sách phát triển nông thôn và khởi nghiệp 3
Các học phần tự chọn 6/14 
28 Phát triển bền vững 2
29 Thực hành nông nghiệp tốt và nông nghiệp an toàn 2
30 Pháp luật đất đai 2
31 Phương pháp cung ứng và tiêu thụ tập trung 2
32 Thống kê kinh tế – xã hội 2
33 Bảo quản nông sản 2
34 Xã hội học nông thôn 2
b Kiến thức ngành 42
Các học phần bắt buộc 22
35 Marketing nông nghiệp 2
36 Quy hoạch phát triển nông thôn 3
37 Tài chính vi mô 2
38 Tổ chức sản xuất trong nông nghiệp 4
39 Phát triển nông thôn 2
40 Phân tích sinh kế 2
41 Kinh doanh nông nghiệp và dịch vụ nông thôn 2
42 Phương pháp khuyến nông 2
43 Quản lý dự án phát triển 3
44 Công tác xã hội trong phát triển nông thôn 2
45 Quản lý tài nguyên môi trường nông thôn 2
46 Phương pháp nghiên cứu nông thôn 3
47 Truyền thông và tổ chức sự kiện 3
Các học phần tự chọn 10/17 
48 Quản lý trang trại 2
49 Quản trị doanh nghiệp 2
50 Quản lý chất lượng nông sản, thực phẩm 2
51 Chuỗi giá trị nông lâm sản 2
52 Nông nghiệp hữu cơ 2
53 Hợp tác và liên kết trong sản xuất kinh doanh 2
54 Phương pháp tiếp cận thị trường nông nghiệp, nông thôn 2
55 Thương mại điện tử 3
c Kiến thức bổ trợ 8
56 Kỹ năng bán hàng 2
57 Kỹ năng mềm 2
58 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 2
59 Phương pháp tiếp cận khoa học 2
d Thực tập nghề nghiệp 8
60 Tiếp cận nghề phát triển nông thôn 1
61 Thao tác nghề phát triển nông thôn 2
62 Thực tế nghề phát triển nông thôn 5
e Khóa luận tốt nghiệp 10
63 Khóa luận tốt nghiệp phát triển nông thôn 10

5. Việc làm ngành phát triển nông thôn sau khi ra trường

Cơ hội việc làm trong ngành phát triển nông thôn tùy thuộc vào nhiều yếu tố như khu vực, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn. Một số cơ hội việc làm trong ngành này bao gồm:

 • Chuyên viên phát triển nông thôn: Thực hiện các hoạt động như tổ chức sự kiện, tìm kiếm các nguồn tài trợ và thực hiện các dự án phát triển nông thôn.
 • Nhà lãnh đạo dự án: Quản lý và kiểm soát tổng quan các dự án phát triển nông thôn.
 • Chuyên viên tài chính: Thực hiện các hoạt động như tìm kiếm và đánh giá các nguồn tài trợ, tính toán vốn và lợi nhuận dự án.
 • Giám đốc nghiên cứu và phát triển: Thực hiện các hoạt động nghiên cứu và phát triển các giải pháp cho các vấn đề liên quan đến phát triển nông thôn.
 • Chuyên viên quản lý dự án: Quản lý và điều hành các chi tiết của các dự án phát triển nông thôn.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây