Ngành Nhân học

618

Ngành Nhân học nghiên cứu về con người và hoạt động của con người. Nó tìm hiểu về các tính cách, hành vi, tư duy và mối quan hệ xã hội của con người. Nhân học cung cấp cho chúng ta một cách nhìn sâu sắc vào cách con người tư duy và hành động, giúp chúng ta hiểu và quản lý mối quan hệ của mình với người khác tốt hơn.

Ngành học này cũng giúp phát triển các giải pháp giải quyết các vấn đề xã hội, từ sức khỏe tâm lý đến quan hệ gia đình và công việc. Nghiên cứu trong ngành Nhân học có thể đóng góp quan trọng để giúp cho sự phát triển của cộng đồng và cải thiện cuộc sống.

nganh nhan hoc

1. Thông tin chung về ngành

Ngành Nhân học là một lĩnh vực học thuật để nghiên cứu về con người, xã hội và văn hoá. Nó bao gồm các môn học như lịch sử, ngôn ngữ học, văn học, nghệ thuật và tâm lý học.

Những người học ngành Nhân học có mục đích hiểu hơn về cách con người tư duy, cảm thấy và hoạt động trong xã hội của họ.

Ngành Nhân học có mã ngành là 7310302.

2. Các trường có ngành Nhân học

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Nhân học cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

3. Các khối xét tuyển ngành Nhân học

Các tổ hợp xét tuyển có thể được nhiều trường sử dụng để xét tuyển ngành Nhân học cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

 • Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 • Tổ hợp C00: Văn, Lịch sử, Địa lí
 • Tổ hợp D01: Văn, Toán, tiếng Anh
 • Tổ hợp D04: Văn, Toán, tiếng Trung
 • Tổ hợp D14: Văn, Lịch sử, Tiếng Anh
 • Tổ hợp D78: Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
 • Tổ hợp D83: Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung

4. Chương trình đào tạo ngành Nhân học

Dưới đây là chương trình đào tạo ngành Nhân học của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội.

STT Môn học Tín chỉ
I KHỐI KIẾN THỨC CHUNG 16
1 Triết học Mác – Lê nin 3
2 Kinh tế chính trị Mác – Lê nin 2
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
6 Ngoại ngữ B1: Tiếng Anh B1/ Tiếng Trung B1 5
7 Giáo dục thể chất 4
8 Giáo dục quốc phòng – an ninh 8
II KHỐI KIẾN THỨC THEO LĨNH VỰC 29
Các học phần bắt buộc 23
9 Các phương pháp nghiên cứu khoa học 3
10 Nhà nước và pháp luật đại cương 2
11 Lịch sử văn minh thế giới 3
12 Cơ sở văn hoá Việt Nam 3
13 Xã hội học đại cương 3
14 Tâm lí học đại cương 3
15 Lôgic học đại cương 3
16 Tin học ứng dụng  3
17 Kĩ năng bổ trợ 3  3
Các học phần tự chọn 6/18
18 Kinh tế học đại cương 2
19 Môi trường và phát triển 2
20 Thống kê cho khoa học xã hội 2
21 Thực hành văn bản tiếng Việt 2
22 Nhập môn năng lực thông tin 2
23 Viết học thuật 2
24 Tư duy sáng tạo và thiết kế ý tưởng 2
25 Hội nhập quốc tế và phát triển 2
26 Hệ thống chính trị Việt Nam 2
III KHỐI KIẾN THỨC THEO KHỐI NGÀNH 27
Các học phần bắt buộc 18
27 Ngoại ngữ Khoa học Xã hội và Nhân văn 1: Tiếng Anh 1 / tiếng Trung 1 4
28 Ngoại ngữ Khoa học Xã hội và Nhân văn 2: Tiếng Anh 2 / tiếng Trung 2 4
29 Khởi nghiệp 3
30 Nhân học đại cương 3
31 Lịch sử và các lý thuyết nhân học 3
Các học phần tự chọn 9/45
32 Dân số học đại cương 3
33 Công tác xã hội đại cương 3
34 Gia đình học 3
35 Nhập môn xử lý dữ liệu định lượng 3
36 Tâm lí học xã hội 3
37 Tôn giáo học đại cương 3
38 Nhập môn Việt Nam học và Khu vực học 3
39 Nhập môn khoa học du lịch 3
40 Báo chí truyền thông đại cương 3
41 Chính trị học đại cương 3
42 Thể chế chính trị thế giới 3
43 Tâm lý học phát triển 3
44 Tâm lý học sức khoẻ 3
45 Lịch sử – văn hóa và tư tưởng phương Đông 3
46 Lịch sử Quan hệ quốc tế 3
IV KHỐI KIẾN THỨC THEO NHÓM NGÀNH 15
Các học phần bắt buộc 9
47 Các phương pháp nghiên cứu nhân học 3
48 Nhân học sinh học 3
49 Cơ sở khảo cổ học 3
Các học phần tự chọn 6
Định hướng kiến thức chuyên sâu của ngành 6/12
50 Nhân học chữ viết 3
51 Nhân học môi trường 3
52 Nhân học nghệ thuật 3
53 Nhân học di sản và du lịch 3
Định hướng kiến thức liên ngành 6/15
54 Chính sách xã hội 3
55 Phát triển cộng đồng 3
56 Tâm lý học quản lý 3
57 Văn hóa, văn minh phương Đông 3
58 Quan hệ đối ngoại Việt Nam 3
V KHỐI KIẾN THỨC NGÀNH 48
Các học phần bắt buộc 27
59 Nhân học ngôn ngữ 3
60 Nhân học kinh tế 3
61 Nhân học phát triển 3
62 Nhân học tôn giáo 3
63 Nhân học y tế 3
64 Nhân học về giới 3
65 Nhân học đô thị 3
66 Nhân học số và hình ảnh 3
67 Các dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam 3
Các học phần tự chọn 9/24
68 Thân tộc, hôn nhân và gia đình ở Việt Nam 3
69 Văn hóa và xã hội Việt Nam đương đại 3
70 Nghiên cứu làng xã ở Việt Nam và một số nước trong khu vực 3
71 Tính tộc người và quan hệ tộc người 3
72 Các dân tộc Tày – Thái ở Việt Nam 3
73 Các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Môn-Khơ-me ở Việt Nam 3
74 Tôn giáo, tín ngưỡng và lễ hội ở Việt Nam 3
75 Kỹ năng trao đổi khoa học trong Nhân học 3
Khóa luận tốt nghiệp/các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 12
76 Niên luận 2
77 Thực tập dân tộc học 5
78 Khóa luận tốt nghiệp 5
Các học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp 5
79 Một số vấn đề về dân tộc học người Việt 3
80 Các dân tộc ngôn ngữ Việt -Mường ở miền núi Việt Nam 2

5. Việc làm ngành nhân học ra trường làm gì?

Các cơ hội việc làm trong ngành Nhân học bao gồm:

 • Nghiên cứu: Tham gia vào các dự án nghiên cứu về các vấn đề xã hội và tâm lý của con người.
 • Tư vấn tâm lý: Trở thành chuyên gia tư vấn tâm lý và giúp người ta giải quyết các vấn đề cá nhân và xã hội.
 • Giáo dục: Giảng dạy các môn học về Nhân học trong trường học hoặc tại các trung tâm đào tạo.
 • Phát triển cộng đồng: Tham gia vào các hoạt động phát triển cộng đồng và giúp đỡ các nhóm đối tượng cần giúp.
 • Tư vấn công ty: Làm việc trong các tổ chức hoặc công ty về tư vấn nhân sự và giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân viên.

Lưu ý: Các cơ hội việc làm trong ngành Nhân học có thể khác nhau tùy theo từng địa phương.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây