Ngành Lưu trữ học

541

Ngành lưu trữ học là một lĩnh vực đòi hỏi sự tổng quát về khoa học máy tính, quản lý dữ liệu và các kỹ thuật lưu trữ. Sinh viên ngành học này sẽ được học về các nội dung về xây dựng và quản lý hệ thống lưu trữ dữ liệu, bảo mật dữ liệu và giải quyết vấn đề liên quan đến lưu trữ.

Lưu trữ học là một ngành có tương lai tốt với nhiều cơ hội phát triển trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đặc biệt là với sự phát triển nhanh chóng của thế giới điện toán.

nganh luu tru hoc

1. Thông tin chung về ngành

Ngành Lưu trữ học là một ngành học trong lĩnh vực công nghệ thông tin, được sử dụng để giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý, lưu trữ và truy cập tài liệu, thông tin, dữ liệu.

Sinh viên ngành này sẽ học các kiến thức về lưu trữ học, tổ chức và truy cập tài liệu, quản lý thông tin, quản trị tài nguyên thông tin, và các công nghệ liên quan.

Mục tiêu của ngành là đào tạo những chuyên gia có khả năng giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý thông tin và dữ liệu trong doanh nghiệp, tổ chức chính phủ và các tổ chức khác.

Ngành Lưu trữ học có mã ngành là 7320303.

2. Các trường có ngành Lưu trữ học

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Lưu trữ học cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

3. Các khối xét tuyển ngành Lưu trữ học

Các tổ hợp xét tuyển có thể được nhiều trường sử dụng để xét tuyển ngành Lưu trữ học cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

  • Tổ hợp C00: Văn, Lịch sử, Địa lí
  • Tổ hợp D01: Văn, Toán, tiếng Anh
  • Tổ hợp D14: Văn, Lịch sử, Tiếng Anh
  • Tổ hợp C19: Văn, Lịch sử, Giáo dục công dân
  • Tổ hợp C20: Văn, Địa lí, Giáo dục công dân
  • Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

4. Chương trình đào tạo ngành Lưu trữ học

Dưới đây là chương trình đào tạo ngành Lưu trữ học của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội.

STT Môn học Tín chỉ
I KHỐI KIẾN THỨC CHUNG 16
1 Triết học Mác – Lê nin 3
2 Kinh tế chính trị Mác – Lê nin 2
3 Chủ nghĩa xã hội Khoa học 2
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
5 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2
6 Ngoại ngữ B1: Tiếng Anh B1/ Tiếng Trung B1 5
7 Giáo dục thể chất 4
8 Giáo dục quốc phòng – an ninh 8
II KHỐI KIẾN THỨC THEO LĨNH VỰC 29
Các học phần bắt buộc 23
9 Các phương pháp nghiên cứu khoa học 3
10 Nhà nước và pháp luật đại cương 2
11 Lịch sử văn minh thế giới 3
12 Cơ sở văn hoá Việt Nam 3
13 Xã hội học đại cương 3
14 Tâm lí học đại cương 3
15 Logic học đại cương 3
16 Tin học ứng dụng 3
17 Kĩ năng bổ trợ 3
Các học phần tự chọn 6/18
18 Kinh tế học đại cương 2
19 Môi trường và phát triển 2
20 Thống kê cho khoa học xã hội 2
21 Thực hành văn bản tiếng Việt 2
22 Nhập môn năng lực thông tin 2
23 Viết học thuật 2
24 Tư duy sáng tạo và thiết kế ý tưởng 2
25 Hội nhập quốc tế và phát triển 2
26 Hệ thống chính trị Việt Nam 2
III KHỐI KIẾN THỨC THEO KHỐI NGÀNH 27
Các học phần bắt buộc 18
27 Ngoại ngữ Khoa học Xã hội và Nhân văn 1: Tiếng Anh 1/ Tiếng Trung 1 4
28 Ngoại ngữ Khoa học Xã hội và Nhân văn 2: Tiếng Anh 2/ Tiếng Trung 2 5
29 Khởi nghiệp 3
30 Lưu trữ học đại cương 3
31 Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam 3
Các học phần tự chọn 9/27
32 Quan hệ công chúng trong văn phòng 3
33 Sử liệu học 3
34 Thông tin học đại cương 3
35 Thư viện học đại cương 3
36 Văn bản học 3
37 Tâm lí học giao tiếp 3
38 Nhân học đại cương 3
39 Khoa học quản lý đại cương 3
40 Văn hoá tổ chức 3
IV KHỐI KIẾN THỨC THEO NHÓM NGÀNH 20
Các học phần bắt buộc 14
41 Tổ chức công tác văn thư 2
42 Soạn thảo và ban hành văn bản quản lí 3
43 Quản lí văn bản 3
44 Tổ chức lập hồ sơ và quản lí hồ sơ 3
45 Nhập môn Quản trị văn phòng 3
Các học phần tự chọn (chọn 1 trong 2 định hướng) 6
a Định hướng kiến thức chuyên sâu của ngành 6/12
46 Quản trị nhân sự văn phòng 3
47 Lễ tân văn phòng 3
48 Đạo đức công vụ 3
49 Văn hoá công sở 3
Định hướng kiến thức liên ngành 6/12
50 Các lý thuyết quản trị 3
51 Nghiệp vụ tham mưu, tổng hợp 3
52 Tổ chức sự kiện trong văn phòng 3
53 Hành chính học đại cương 3
V KHỐI KIẾN THỨC NGÀNH 45
Các học phần bắt buộc 14
54 Tổ chức khoa học tài liệu 5
55 Tổ chức bảo quản tài liệu 3
56 Tổ chức khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ 3
57 Lưu trữ tài liệu điện tử 3
58 Quản lí nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ 3
59 Kỹ năng thuyết trình 3
Các học phần tự chọn (chọn 1 trong 2 định hướng) 6
60 Lưu trữ tài liệu khoa học-công nghệ 2
61 Lưu trữ tài liệu Nghe-Nhìn 2
62 Công tác văn thư, lưu trữ trong các tổ chức kinh tế 2
63 Công tác văn thư, lưu trữ trong các tổ chức chính trị, chính trị – xã hội 2
64 Tiêu chuẩn hoá trong công tác văn thư, lưu trữ 2
65 Lịch sử lưu trữ 2
66 Bảo hiểm tài liệu lưu trữ 2
67 Marketing lưu trữ 2
68 Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ 2
Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/ các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 13
69 Thực tập thực tế 3
70 Thực tập tốt nghiệp 5
71 Khóa luận tốt nghiệp 5
Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp
72 Lý luận và phương pháp công tác văn thư 2
73 Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ 3

5. Việc ngành làm lưu trữ học sau khi ra trường

Ngành lưu trữ học cung cấp cho các sinh viên kiến thức về quản lý và bảo tồn tài liệu, dữ liệu và thông tin. Khi tốt nghiệp, họ có thể tìm kiếm công việc trong các lĩnh vực như viện học lưu trữ, trung tâm dữ liệu, bộ máy tài liệu, tư vấn lưu trữ và bảo tồn tài liệu.

Ngoài ra, họ còn có thể làm việc trong các doanh nghiệp và tổ chức cần quản lý và bảo tồn thông tin quan trọng. Tùy theo vị trí và kinh nghiệm, mức lương của những người tốt nghiệp ngành lưu trữ học có thể khác nhau.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây