Ngành Luật thương mại quốc tế

611

Ngành luật thương mại quốc tế là một lĩnh vực đòi hỏi sự hiểu biết sâu về luật pháp và kinh tế quốc tế. Trong ngành này, các chuyên gia sẽ được học về các nội dung về quản lý thỏa thuận, giải quyết tranh chấp và quản lý rủi ro liên quan đến thương mại quốc tế.

Luật thương mại quốc tế là một ngành có tương lai rất tốt với nhiều cơ hội phát triển về cả về mặt sự nghiệp và con người, đặc biệt là trong xã hội mà kinh doanh quốc tế ngày càng phát triển như hiện nay.

nganh luat thuong mai quoc te

1. Thông tin chung về ngành

Ngành Luật Thương mại Quốc tế là một ngành học chuyên về luật quốc tế về thương mại, cung cấp cho sinh viên kiến thức về những luật, quy định và thỏa thuận quốc tế liên quan đến hoạt động kinh doanh và giao dịch thương mại.

Sinh viên sẽ được học về những vấn đề như pháp luật thương mại quốc tế, chính sách thương mại quốc tế, quản lý và bảo vệ thương mại, vấn đề hạn chế vận chuyển hàng hóa, vấn đề về bản quyền, chất lượng và an toàn sản phẩm.

Sinh viên luật thương mại quốc tế được trang bị kiến thức về các luật và quy định của các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc, WTO và các quy định trong các thỏa thuận thương mại quốc tế.

Ngành Luật thương mại quốc tế có mã ngành là 7380109.

2. Các trường có ngành Luật thương mại quốc tế

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Luật thương mại quốc tế cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

3. Các khối xét tuyển ngành Luật thương mại quốc tế

Các tổ hợp xét tuyển có thể được nhiều trường sử dụng để xét tuyển ngành Luật thương mại quốc tế cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

 • Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 • Tổ hợp D01: Văn, Toán, tiếng Anh
 • Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học
 • Tổ hợp C00: Văn, Lịch sử, Địa lí
 • Tổ hợp D03: Văn, Toán, tiếng Pháp
 • Tổ hợp D04: Văn, Toán, tiếng Trung
 • Tổ hợp D06: Văn, Toán, Tiếng Nhật
 • Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
 • Tổ hợp D66: Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
 • Tổ hợp D69: Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật
 • Tổ hợp D70: Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp
 • Tổ hợp D78: Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
 • Tổ hợp D82: Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp
 • Tổ hợp D84: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
 • Tổ hợp D87: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp
 • Tổ hợp D88: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật

4. Chương trình đào tạo ngành Luật thương mại quốc tế

Dưới đây là chương trình đào tạo ngành Luật thương mại quốc tế của Trường Đại học Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội.

STT Môn học Tín chỉ
I KHỐI KIẾN THỨC CHUNG 16
1 Triết học Mác – Lênin 3
2 Kinh tế Chính trị Mác – Lênin 2
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
6 Ngoại ngữ B1: Tiếng Anh B1/ Tiếng Pháp B1/ Tiếng Trung B1 5
7 Giáo dục thể chất 4
8 Giáo dục quốc phòng – an ninh 8
II KHỐI KIẾN THỨC THEO LĨNH VỰC 8
Các học phần bắt buộc 6
9 Tin học cơ sở (dành cho sinh viên Luật) 2
10 Logic học đại cương 2
11 Môi trường và phát triển 2
Các học phần tự chọn 2/6
12 Kinh tế học đại cương 2
13 Xã hội học đại cương 2
14 Thống kê cho khoa học xã hội 2
III KHỐI KIẾN THỨC THEO KHỐI NGÀNH 17
Các học phần bắt buộc 6
15 Lý luận về Nhà nước và Pháp luật 3
16 Luật Hiến pháp 3
17 Luật Hành chính 3
18 Lịch sử quan hệ kinh tế quốc tế 2
19 Tư duy pháp lý 2
Các học phần tự chọn 4/8
20 Ngoại ngữ Pháp lí 1 2
21 Lịch sử Nhà nước và pháp luật 2
22 Luật La Mã 2
23 Xây dựng văn bản pháp luật 2
III KHỐI KIẾN THỨC THEO NHÓM NGÀNH 43
Các học phần bắt buộc 33
24 Tiếng Anh trong thương mại quốc tế 4
25 Luật dân sự 4
26 Luật tố tụng dân sự 2
27 Luật thương mại 3
28 Luật hình sự và tố tụng hình sự 4
29 Luật lao động và an sinh xã hội 3
30 Luật tài chính – ngân hàng 3
31 Pháp luật về đất đai – môi trường 3
32 Công pháp quốc tế 4
33 Tư pháp quốc tế 3
Các học phần tự chọn 10/20
34 Tổ chức và pháp luật của ASEAN 2
35 Tổ chức và pháp luật của Liên minh châu Âu 2
36 Pháp luật Hải quan 2
37 Luật hợp đồng so sánh 2
38 Tố tụng dân sự quốc tế 2
39 Liêm chính và phòng chống tham nhũng trong hoạt động kinh doanh 2
40 Các thiết chế tài phán quốc tế 2
41 Luật cạnh tranh 2
42 Luật môi trường quốc tế 2
43 Pháp luật về thương mại điện tử 2
V KHỐI KIẾN THỨC NGÀNH 44
Các học phần bắt buộc 22
44 Luật kinh tế quốc tế 3
45 Luật hàng hải quốc tế 3
46 Luật hàng không dân dụng quốc tế 2
47 Pháp luật của WTO về thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ 3
48 Bảo hộ quốc tế quyền sở hữu trí tuệ 2
49 Pháp luật đầu tư quốc tế 2
50 Hợp đồng thương mại quốc tế 3
51 Thanh toán quốc tế 2
52 Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh quốc tế 2
Các học phần tự chọn 6/18
53 Pháp luật về bắt giữ tàu biển trong hàng hải quốc tế 2
54 Các biện pháp phòng vệ thương mại 2
55 Luật Công ty so sánh 2
56 Xung đột pháp luật 2
57 Luật của thương nhân 2
58 Giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế 2
59 Trọng tài thương mại quốc tế 2
60 Hòa giải thương mại 2
61 Kỹ năng phân tích và sử dụng án lệ 2
Kỹ năng bổ trợ; Thực tập, thực tế; Khóa luận tốt nghiệp 16
62 Kỹ năng bổ trợ 4
63 Niên luận, thực tập, thực tế 3
64 Khóa luận tốt nghiệp 3
Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp

5. Việc làm ngành luật thương mại quốc tế sau khi ra trường

Ngành luật thương mại quốc tế là một ngành cần thiết cho các công ty và tổ chức làm việc trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế. Những chuyên gia trong ngành này sẽ giúp các doanh nghiệp xử lý vấn đề pháp lý, hợp đồng và quản lý rủi ro liên quan đến giao dịch quốc tế.

Các cơ hội việc làm trong ngành luật thương mại quốc tế bao gồm: Luật sư kinh doanh quốc tế, Chuyên viên hợp đồng quốc tế, Chuyên viên tư vấn pháp lý quốc tế, Nhân viên quản lý rủi ro quốc tế, v.v.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây