Ngành Luật kinh tế

3260

Luật kinh tế là một lĩnh vực phát triển nhanh chóng với nhiều cơ hội cạnh tranh, giúp bạn khám phá và tìm hiểu về các quy tắc, quy định và quan hệ giữa kinh tế và pháp luật. Hãy cùng tìm hiểu về ngành này để phát triển sự nghiệp và cạnh tranh trên thị trường

nganh luat kinh te

1. Thông tin chung về ngành

Ngành luật kinh tế là một ngành học chuyên sâu về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh tế và các quy định pháp lý đối với hoạt động kinh doanh, tài chính, thương mại và quản lý tài sản.

Sinh viên học các khái niệm cơ bản về luật kinh tế, các quy định về thuế, chính sách kinh tế, quản lý tài sản và hợp đồng kinh doanh. Sau khi tốt nghiệp, họ có thể làm việc trong các công ty, tổ chức tài chính, cơ quan chính phủ và tòa án.

Ngành Luật kinh tế có mã ngành là 7380107.

2. Các trường có ngành luật kinh tế

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Luật kinh tế cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

a) Khu vực Hà Nội, các tỉnh khác miền Bắc

b) Khu vực Miền Trung và Tây Nguyên

c) Khu vực TPHCM, các tỉnh miền Nam

3. Các tổ hợp xét tuyển ngành luật kinh tế

Các tổ hợp xét tuyển có thể được nhiều trường sử dụng để xét tuyển ngành luật kinh tế cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

 • Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học
 • Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 • Tổ hợp C00: Văn, Lịch sử, Địa lí
 • Tổ hợp D01: Văn, Toán, tiếng Anh
 • Tổ hợp D14: Văn, Lịch sử, Tiếng Anh
 • Tổ hợp A08: Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân
 • Tổ hợp A09: Toán, Địa lí, Giáo dục công dân
 • Tổ hợp C04: Văn, Toán, Địa lí
 • Tổ hợp C15: Văn, Toán, Khoa học xã hội
 • Tổ hợp C20: Văn, Địa lí, Giáo dục công dân
 • Tổ hợp D03: Văn, Toán, tiếng Pháp
 • Tổ hợp D07:Toán, Hóa học, Tiếng Anh
 • Tổ hợp D09: Toán, Lịch sử, Tiếng Anh
 • Tổ hợp D15: Văn, Địa lí, Tiếng Anh
 • Tổ hợp D66: Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
 • Tổ hợp D78: Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
 • Tổ hợp D84: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
 • Tổ hợp D96: Toán, Khoa học xã hội, Anh

4. Chương trình đào tạo ngành luật kinh tế

Dưới đây là chương trình đào tạo ngành luật kinh tế của Trường Đại học Luật Hà Nội.

STT Môn học Tín chỉ
I KHỐI KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG 25
Học phần bắt buộc chung: 19
1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 2
2 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 3
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
4 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3
5 Ngoại ngữ học phần 1 (chọn 1 trong các tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật) 3
6 Ngoại ngữ học phần 2 (trên cơ sở ngoại ngữ đã chọn ở HP1) 4
7 Tin học 2
Học phần tự chọn: 6
8 Khoa học quản lý kinh tế 3
9 Quản trị doanh nghiệp 3
10 Tài chính học 3
11 Nguyên lý kế toán 2
12 Xã hội học pháp luật 2
13 Văn hóa kinh doanh 2
14 Tâm lý học đại cương 3
15 Logic học 2
II KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 91
Học phần bắt buộc: 60
16 Kinh tế vĩ mô 3
17 Kinh tế vi mô 3
18 Lý luận nhà nước và pháp luật 5
19 Luật hiến pháp Việt Nam 4
20 Luật hành chính Việt Nam 4
21 Luật dân sự Việt Nam 1 3
22 Luật dân sự Việt Nam 2 3
23 Luật tố tụng dân sự Việt Nam 3
24 Luật thương mại Việt Nam 1 3
25 Luật thương mại Việt Nam 2 2
26 Luật tài chính Việt Nam 3
27 Luật ngân hàng Việt Nam 3
28 Luật đất đai Việt Nam 3
29 Luật môi trường 3
30 Luật cạnh tranh 3
31 Luật an sinh xã hội 3
32 Luật sở hữu trí tuệ 3
Học phần tự chọn: 31
Kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành 6
33 Kinh tế học pháp luật 3
34 Luật học so sánh 3
35 Xây dựng văn bản pháp luật 2
36 Công pháp quốc tế 4
37 Tư pháp quốc tế 4
38 Luật hình sự Việt Nam 1 3
39 Luật hình sự Việt Nam 2 3
40 Luật hôn nhân và gia đình 2
41 Pháp luật cộng đồng ASEAN 3
42 Luật thi hành án dân sự 3
Kiến thức chuyên ngành và các môn kỹ năng 25
Kiến thức chuyên ngành
43 Pháp luật về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thương mại 2
44 Hợp đồng trong hoạt động thương mại 2
45 Luật đầu tư 2
46 Quản lý tài sản trí tuệ trong các doanh nghiệp 3
47 Pháp luật bảo vệ người tiêu dùng 2
48 Pháp luật về tài chính doanh nghiệp 2
49 Pháp luật về quản trị nhân sự 3
50 Pháp luật kinh doanh bảo hiểm 2
51 Luật chứng khoán 3
52 Luật môi trường trong kinh doanh 2
53 Pháp luật về thu hồi đất 2
54 Pháp luật kinh doanh bất động sản 3
55 Luật thương mại quốc tế 4
56 Pháp luật hải quan trong kinh doanh xuất nhập khẩu 2
Các môn kỹ năng
57 Kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng trong hoạt động thương mại 2
58 Kỹ năng giải quyết các tranh chấp thương mại 2
59 Kỹ năng tư vấn pháp luật thuế 2
60 Kỹ năng tư vấn hợp đồng trong lao động 2
61 Kỹ năng xử lý các vụ việc cạnh tranh 2
62 Kỹ năng giải quyết xung đột trong lĩnh vực môi trường 2
63 Kỹ năng tư vấn trong lĩnh vực đất đai 3
64 Kỹ năng giải quyết các tranh chấp lao động 2

5. Việc làm ngành luật kinh tế sau khi ra trường

Các cơ hội công việc cho người học ngành Luật kinh tế bao gồm:

 • Luật sư tài chính: Tư vấn cho các công ty và cá nhân về các vấn đề pháp lý và tài chính.
 • Nhân viên tài chính và đầu tư: Phân tích và đánh giá các dự án đầu tư, quản lý tài sản của các công ty.
 • Chuyên gia tài chính: Tư vấn về tài chính và quản lý rủi ro cho các công ty.
 • Nhân viên chứng khoán: Phân tích thị trường và đầu tư cho các công ty.
 • Giám đốc tài chính: Quản lý và điều hành tài chính của công ty.

Các cơ hội việc làm và mức lương có thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm kinh nghiệm, chứng chỉ và thành tích công việc.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây