Ngành Lâm sinh

364

Lâm sinh là ngành khoa học nghiên cứu về việc quản lý và bảo vệ các nguồn tài nguyên rừng, bao gồm cả các loài cây rừng, động vật, và các yếu tố sinh thái khác, với mục đích tối đa hóa giá trị kinh tế và bảo vệ môi trường.

nganh lam sinh

1. Thông tin chung về ngành

Ngành Lâm sinh là một lĩnh vực nghiên cứu về lịch sử và phương tiện của sinh vật. Nó bao gồm nghiên cứu về di truyền, biến đổi của các loài, cấu trúc và hành vi của các sinh vật, và sự tương tác giữa các loài với môi trường xung quanh.

Ngành Lâm sinh có mã ngành là 7620205.

2. Các trường có ngành Lâm sinh

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Lâm sinh cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

3. Các khối xét tuyển ngành Lâm sinh

Các tổ hợp xét tuyển có thể được nhiều trường sử dụng để xét tuyển ngành Lâm sinh cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

 • Tổ hợp B00: Toán, Hóa học, Sinh học
 • Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học
 • Tổ hợp A02: Toán, Vật lí , Sinh học
 • Tổ hợp B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh
 • Tổ hợp D01: Văn, Toán, tiếng Anh
 • Tổ hợp D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh

4. Chương trình đào tạo ngành Lâm sinh

Dưới đây là chương trình đào tạo ngành Lâm sinh của Trường Đại học Tây Bắc.

STT Môn học Tín chỉ
I KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 40
Các học phần bắt buộc 38
1 Triết học Mác – Lênin 3
2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
4 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3
5 Pháp luật đại cương 2
6 Tiếng Anh 1 5
7 Tiếng Anh 2 5
8 Tin học cơ sở 3
9 Toán cao cấp 2
10 Hóa đại cương 2
11 Sinh học đại cương 3
12 Xác suất thống kê 2
13 Vật lý 2
14 Hóa phân tích 2
15 Giáo dục quốc phòng
16 Giáo dục thể chất 1 1
17 Giáo dục thể chất 2 2
Các học phần tự chọn 1 2
18 Tin học nâng cao 2
19 Soạn thảo văn bản 2
20 Văn hóa địa phương 2
21 Xã hội học nông thôn 2
II KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 95
a Kiến thức cơ sở ngành 29
Các học phần bắt buộc 24
22 Sinh thái môi trường 2
23 Sinh lý thực vật 3
24 Hình thái và phân loại thực vật rừng 2
25 Sinh thái rừng 3
26 Trắc địa bản đồ 3
27 Khí tượng thủy văn 2
28 Thống kê toán học trong lâm nghiệp 2
29 Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành 2
30 Rèn nghề 2
31 Đất lâm nghiệp 3
Các học phần tự chọn 2 5
32 Tiếng Anh 3 5
33 Khoa học gỗ 3
34 Sử dụng phần mềm thống kê lâm nghiệp 2
35 Thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu 3
36 Quản lý dự án 2
37 Công nghệ sinh học nông nghiệp 2
38 Môi trường và phát triển lâm nghiệp 2
b Kiến thức chuyên ngành 56
b1 Kiến thức chung của ngành 29
Các học phần bắt buộc 25
39 Điều tra rừng 3
40 Sản lượng rừng 2
41 Khai thác lâm sản 2
42 Lâm nghiệp xã hội đại cương 2
43 Thực vật rừng 3
44 Sâu, bệnh hại cây rừng 3
45 Động vật rừng 3
46 Đa dạng sinh học 2
47 Thực tập nghề nghiệp 1 5
Các học phần tự chọn 3 4
48 Pháp luật về lâm nghiệp 2
49 Kinh tế lâm nghiệp 2
50 Quản lý doanh nghiệp lâm nghiệp 2
51 Lâm sản ngoài gỗ 2
52 Lửa rừng 2
53 Quản lý lưu vực 2
b2 Kiến thức sâu của ngành 27
54 Quy hoạch lâm nghiệp 2
55 Giống cây rừng 3
56 Quản lý sử dụng đất lâm nghiệp 2
57 GIS và viễn thám 2
58 Kỹ thuật lâm sinh 3
59 Trồng rừng 4
60 Thực tập nghề nghiệp 2 5
Các học phần tự chọn 4 6
61 Khuyến lâm 2
62 Trồng rừng chuyên đề 2
63 Nông lâm kết hợp 2
64 Trồng rừng phòng hộ 2
65 Nuôi ong mật 2
66 Quản lý rừng bền vững 2
c Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 10
67 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 10

5. Việc làm ngành Lâm sinh sau khi ra trường

Ngành Lâm sinh cung cấp nhiều cơ hội việc làm cho những người quan tâm đến lĩnh vực này. Một số cơ hội việc làm tiêu biểu trong ngành Lâm sinh bao gồm:

 • Nghiên cứu về sinh vật: Nghiên cứu viên Lâm sinh có thể làm việc trong các trung tâm nghiên cứu hoặc trong các trường đại học.
 • Quản lý và bảo tồn: Các chuyên gia Lâm sinh có thể làm việc cho các tổ chức bảo tồn hoặc cho các khu vực bảo tồn quốc gia.
 • Giáo dục và giảng dạy: Giáo viên Lâm sinh có thể giảng dạy trong các trường đại học hoặc trung học, hoặc có thể làm việc cho các trung tâm giảng dạy tự nhiên.
 • Dịch vụ công cộng: Các chuyên gia Lâm sinh có thể làm việc cho các tổ chức công cộng, như các trung tâm thú y hoặc các trung tâm dịch vụ tự nhiên.
 • Thực nghiệm và phân tích: Các chuyên gia Lâm sinh có thể làm việc cho các công ty hoặc trung tâm nghiên cứu, để thực hiện các thử nghiệm và phân tích sâu sắc về sinh vật.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây