Ngành Kỹ thuật Y sinh

646

Ngành Kỹ thuật y sinh đem đến cho chúng ta một cơ hội để tìm hiểu về cách sử dụng công nghệ để tạo ra sự sống và giải quyết những vấn đề xã hội quan trọng như đảm bảo sức khỏe, thực phẩm và tài nguyên.

Nếu bạn muốn trở thành một nhà khoa học đứng đầu trong việc sử dụng công nghệ để giải quyết những vấn đề xã hội, hãy trở thành một chuyên gia trong ngành Kỹ thuật y sinh.

nganh ky thuat y sinh

1. Thông tin chung về ngành Kỹ thuật Y sinh

Ngành Kỹ thuật Y sinh là một ngành học chuyên sâu trong lĩnh vực khoa học y sinh và công nghệ, nó quản lý việc phát triển, sản xuất và sử dụng các sản phẩm dựa trên các nguyên liệu từ thiên nhiên.

Sinh viên học ngành này sẽ tìm hiểu về các kỹ thuật và công nghệ liên quan đến việc tạo ra các sản phẩm từ nguyên liệu tự nhiên như thực phẩm chức năng, thuốc, v.v. Họ cũng sẽ tìm hiểu về việc quản lý và giám sát quy trình sản xuất để đảm bảo chất lượng và an toàn của các sản phẩm.

Ngành Kỹ thuật Y sinh có mã ngành là 7520212.

2. Các trường có ngành Kỹ thuật Y sinh

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Kỹ thuật Y sinh cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

3. Các khối xét tuyển ngành Kỹ thuật Y sinh

Các tổ hợp xét tuyển có thể được nhiều trường sử dụng để xét tuyển ngành Kỹ thuật Y sinh cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

  • Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học
  • Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
  • Tổ hợp B00: Toán, Hóa học, Sinh học
  • Tổ hợp D01: Văn, Toán, tiếng Anh
  • Tổ hợp A02: Toán, Vật lí , Sinh học
  • Tổ hợp C01: Văn, Toán, Vật lí
  • Tổ hợp B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh

4. Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Y sinh

Dưới đây là chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Y sinh của Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TPHCM.

STT Môn học Tín chỉ
I KHỐI KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG
1 Triết học Mác-Lênin 3
2 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 2
3 Chủ nghĩa Xã hội khoa học 2
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
6 Critical Thinking 3
7 Writing AE1 2
8 Listening AE1 2
9 Writing AE2 2
10 Speaking AE2 2
11 Calculus 1 4
12 Calculus 2 4
13 Calculus 3 4
14 Differential Equations 4
15 Physics 1 2
16 Physics 2 2
17 Chemistry for Engineers 3
18 Chemistry Laboratory 1
19 Giáo dục thể chất 1 3
20 Giáo dục thể chất 2 3
21 Giáo dục quốc phòng
II KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH 36
22 Giới thiệu về Kỹ thuật Y sinh 4
23 Hóa học cho BME 3
24 Hóa học trong phòng thí nghiệm 1
25 Sinh học cho BME 4
26 Nguyên tắc EE1 3
27 Nguyên tắc EE1 trong phòng thí nghiệm 1
28 Chế tạo máy 3
29 Tin học ứng dụng 4
30 Trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe 3
31 Quy trình thiết kế và sản xuất cơ khí trong kỹ thuật y sinh 2
32 Quy trình thiết kế và chế tạo cơ khí trong phòng thí nghiệm 2
33 Thống kê về Khoa học sức khỏe 3
34 Giải phẫu người và sinh lý học 3
III KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 50
Các học phần bắt buộc
35 Đạo đức trong y sinh 3
36 Vật liệu sinh học 4
37 Capstone Design 4
38 Những thách thức kỹ thuật trong y học I 3
39 Khởi nghiệp trong Kỹ thuật y sinh 3
40 Dụng cụ y sinh 1
41 Lab 1B – Nghiên cứu trong ống nghiệm 1
42 Thiết kế 2A- Thiết bị điện tử 1
43 Thiết kế 2B- Dụng cụ Y tế 1
44 Tiền luận án 1
Các học phần tự chọn
45 Môn tự chọn kỹ thuật 1 4
46 Môn tự chọn kỹ thuật 2 4
47 Môn tự chọn kỹ thuật 3 4
48 Môn tự chọn kỹ thuật 4 4
49 Môn tự chọn kỹ thuật 5 4
50 TMôn tự chọn kỹ thuật 6 3
51 Môn tự chọn kỹ thuật 7 3
IV KIẾN THỨC BỔ TRỢ 6
52 Học phần tự chọn bất kì 3
53 Học phần tự chọn bất kì 3
V THỰC TẬP, KHÓA LUẬN/ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
54 Thực tập tốt nghiệp 3
55 Luận văn tốt nghiệp 10

5. Việc làm ngành Kỹ thuật Y sinh sau khi ra trường

Ngành kỹ thuật y sinh cung cấp nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Y sinh có thể đảm nhận các vị trí công việc phù hợp với ngành học như sau: nghiên cứu về sinh học, sản xuất và phân phối sản phẩm dựa trên sinh học, thực hiện kiểm tra chất lượng và đảm bảo an toàn sản phẩm, quản lý các dự án về sinh học…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây