Tìm hiểu ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học

893

Tổng hợp các thông tin quan trọng về ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học bao gồm giới thiệu chung, các trường tuyển sinh, các khối thi, chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học và cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

ngành kỹ thuật xét nghiệm y học
Tìm hiểu ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học

1. Thông tin chung ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học

Ngành Kỹ thuật Xét nghiệm y học (Mã ngành: 7720601) là một ngành học thuộc lĩnh vực y khoa cụ thể hơn, đề cập đến việc sử dụng các kỹ thuật xét nghiệm để phân tích và xác định nội dung chất, hoạt động hoặc tình trạng của các chất, hệ thống hoặc tế bào trong cơ thể

Sinh viên đại học chuyên ngành kỹ thuật xét nghiệm y học sẽ học các kỹ thuật xét nghiệm, các thiết bị và phương pháp phân tích, và các chủ đề liên quan đến sinh học, hóa học và vi sinh học.

2. Các trường tuyển sinh ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học

Các trường tuyển sinh ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học năm 2022 như sau:

3. Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học

Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật Xét nghiệm y học năm 2021 của các trường đại học trên dao động trong khoảng 19.0 – 26.2 điểm tùy thuộc vào tổ hợp xét tuyển và phương thức tuyển sinh từng trường.

4. Các khối thi ngành Kỹ thuật Xét nghiệm y học

Ngành Kỹ thuật Xét nghiệm y học có thể xét tuyển theo các tổ hợp môn sau:

 • Tổ hợp xét tuyển B00: Toán, Hóa học, Sinh học
 • Tổ hợp xét tuyển B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh
 • Tổ hợp xét tuyển A00: Toán, Vật lý, Hóa học
 • Tổ hợp xét tuyển A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 • Tổ hợp xét tuyển D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
 • Tổ hợp xét tuyển D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh
 • Tổ hợp xét tuyển A02: Toán, Vật lí , Sinh học
 • Tổ hợp xét tuyển A06: Toán, Hóa học, Địa lí
 • Tổ hợp xét tuyển B03: Toán, Sinh học, Văn
 • Tổ hợp xét tuyển B04: Toán, Sinh học, GDCD
 • Tổ hợp xét tuyển C02: Văn, Toán, Hóa học
 • Tổ hợp xét tuyển C08: Văn, Hóa học, Sinh
 • Tổ hợp xét tuyển D90: Toán, KHTN, Tiếng Anh

5. Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học

Tham khảo chương trình học ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học của trường Đại học Nguyễn Tất Thành như sau:

Phần Nội dung học
I KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
1 Triết học Mác – Lênin
2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh
6 Giáo dục quốc phòng
7 Giáo dục thể chất
8 Xác suất thống kê y học
9 Tin học MOS (Windows, Word)
10 Tiếng Anh tổng quát 1
11 Tiếng Anh tổng quát 2
12 Tiếng Anh giao tiếp quốc tế 1
13 Tiếng Anh giao tiếp quốc tế 2
14 Tiếng Anh giao tiếp quốc tế 3
15 Kỹ năng giao tiếp HP1
16 Kỹ năng giao tiếp HP2
II KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
a) Kiến thức cơ sở ngành
17 Sinh học và di truyền
18 Hóa hữu cơ – phân tích
19 Tâm lý y học – Đạo đức y học
20 Vật lý y sinh
21 Tin học chuyên ngành xét nghiệm
22 Nghiên cứu khoa học y học
23 Giải phẫu – Sinh lý – Mô – Lý thuyết
24 Giải phẫu – Sinh lý – Mô – Thực hành
25 Sinh lý bệnh – miễn dịch
26 Dược lý chuyên ngành
27 Bệnh học
28 Dịch tễ học và các bệnh truyền nhiễm
29 Truyền thông và giáo dục sức khỏe
b) Kiến thức chuyên ngành
Học phần bắt buộc:
30 Huyết học tế bào 1 – Lý thuyết
31 Huyết học tế bào 1 – Thực hành
32 Huyết học tế bào 2 – Lý thuyết
33 Huyết học tế bào 2 – Thực hành
34 Huyết học miễn dịch và truyền máu
35 Huyết học đông máu
36 Xét nghiệm cơ bản – Lý thuyết
37 Xét nghiệm cơ bản – Thực hành
38 Xét nghiệm huyết học nâng cao – Lý thuyết
39 Xét nghiệm huyết học nâng cao – Thực hành
40 Hóa sinh 1: Cấu tạo và chuyển hóa các chất – Lý thuyết
41 Hóa sinh 1: Cấu tạo và chuyển hóa các chất – Thực hành
42 Hóa sinh 2: hóa sinh mô và cơ quan
43 Hóa sinh 3: Hóa sinh lâm sàng – Lý thuyết
44 Hóa sinh 3: Hóa sinh lâm sàng – Thực hành
45 Vi sinh 1 – Lý thuyết
46 Vi sinh 1 – Thực hành
47 Vi sinh 2 – Lý thuyết
48 Vi sinh 2 – Thực hành
49 Ký sinh trùng 1 – Lý thuyết
50 Ký sinh trùng 1 – Thực hành
51 Ký sinh trùng 2 – Lý thuyết
52 Ký sinh trùng 2 – Thực hành
53 Xét nghiệm tế bào – Lý thuyết
54 Xét nghiệm tế bào – Thực hành
55 Anh văn chuyên ngành – Lý thuyết
56 Anh văn chuyên ngành – Thực hành
57 Y sinh học phân tử – Lý thuyết
58 Y sinh học phân tử – Thực hành
59 Kiểm tra chất lượng xét nghiệm
60 Chống nhiễm khuẩn bệnh viện
61 Thực tập kỹ thuật xét nghiệm 1: Vi sinh – ký sinh trùng
62 Thực tập kỹ thuật xét nghiệm 2: Hóa sinh – Miễn dịch
63 Thực tập kỹ thuật xét nghiệm 3: Huyết học
64 Thực tập kỹ thuật xét nghiệm 3: Giải phẫu bệnh
Học phần tự chọn:
65 Xét nghiệm vi sinh trong vệ sinh an toàn thực phẩm
66 Tổ chức, quản lý phòng xét nghiệm – Lý thuyết
67 Tổ chức, quản lý phòng xét nghiệm – Thực hành
68 Phương pháp nghiên cứu khoa học trong y khoa
69 Các kỹ thuật huyết học truyền máu chuyên sâu – Lý thuyết
70 Các kỹ thuật huyết học truyền máu chuyên sâu – Thực hành
71 Các phương pháp điều chế, bảo quản các phế phẩm máu và tế bào gốc – Lý thuyết
72 Các phương pháp điều chế, bảo quản các phế phẩm máu và tế bào gốc – Thực hành
73 Một số kỹ thuật xét nghiệm vi sinh chuyên sâu – Lý thuyết
74 Một số kỹ thuật xét nghiệm vi sinh chuyên sâu – Thực hành
75 Xác định tác nhân gây bệnh bằng PCR/ real-time PCR – Lý thuyết
76 Xác định tác nhân gây bệnh bằng PCR/ real-time PCR – Thực hành
77 Độc chất học lâm sàng
78 Một số kỹ thuật xét nghiệm hóa sinh – miễn dịch nâng cao – Lý thuyết
79 Một số kỹ thuật xét nghiệm hóa sinh – miễn dịch nâng cao – Thực hành
80 Ứng dụng nguyên lý miễn dịch huỳnh quang trong xét nghiệm y học – Lý thuyết
81 Ứng dụng nguyên lý miễn dịch huỳnh quang trong xét nghiệm y học – Thực hành
82 Sinh học phân tử nâng cao (nhiễm sắc thể đồ, nhận diện NST bất thường)
83 Một số kỹ thuật xét nghiệm nâng cao ứng dụng nguyên lý tế bào dòng chảy
84 Ứng dụng kỹ thuật HPLC (sắc ký lỏng hiệu năng cao) trong xét nghiệm y khoa – Lý thuyết
85 Ứng dụng kỹ thuật HPLC (sắc ký lỏng hiệu năng cao) trong xét nghiệm y khoa – Thực hành
86 Một số kỹ thuật xét nghiệm ký sinh trùng chuyên sâu – Lý thuyết
87 Một số kỹ thuật xét nghiệm ký sinh trùng chuyên sâu – Thực hành
88 Thực hành thao tác kỹ thuật chuyên ngành giải phẫu bệnh – Lý thuyết
89 Thực hành thao tác kỹ thuật chuyên ngành giải phẫu bệnh – Thực hành
III TỐT NGHIỆP
90 Thực tập tốt nghiệp
91 Khóa luận tốt nghiệp
Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp
92 Thống kê y học nâng cao
93 Đạo đức y khoa
94 Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm
95 An toàn sinh học và chống nhiễm khuẩn bệnh viện
96 Bệnh lý tế bào máu
97 Biện luận kết quả rối loạn đông máu
98 Đề kháng – Kháng sinh
99 Nhiễm trùng huyết

6. Việc làm ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học

Ngành kỹ thuật xét nghiệm y học cung cấp nhiều cơ hội việc làm cho những người có kiến thức về các phương pháp xét nghiệm và chuyên môn y học.

Các cơ hội việc làm bao gồm: nhân viên xét nghiệm, quản lý lab, giám đốc khoa xét nghiệm, giám đốc dự án xét nghiệm, kỹ sư kỹ thuật xét nghiệm, và các vị trí liên quan đến quản lý và phân tích dữ liệu.

Những người đã tốt nghiệp hoặc đang học ngành kỹ thuật xét nghiệm y học có thể tìm kiếm việc làm trong các trung tâm xét nghiệm, bệnh viện, trung tâm y tế, công ty dịch vụ y tế, các cơ sở nghiên cứu khoa học hoặc các công ty sản xuất và phân phối thiết bị y tế.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây