Ngành (Công nghệ) Kỹ thuật Môi trường

759

Tổng hợp các thông tin quan trọng về ngành Kỹ thuật Môi trường bao gồm giới thiệu chung, các trường tuyển sinh, các khối thi, chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Môi trường và cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

nganh ky thuat moi truong

1. Thông tin chung về ngành

Ngành Kỹ thuật Môi trường hay ngành Công nghệ Kỹ thuật môi trường là một ngành học trực quan và đa dạng, nghiên cứu về cách tìm ra các cách để giải quyết các vấn đề môi trường và bảo vệ môi trường cho tương lai. Ngành học này bao gồm các chuyên ngành như hệ thống rừng, địa chất hóa, sinh học môi trường, an toàn môi trường, và quản lý nước.

Sinh viên kỹ thuật môi trường sẽ được học về các quy trình tự nhiên và cách môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường. Họ cũng sẽ được học cách phát triển và áp dụng các giải pháp bảo vệ môi trường.

Ngành Kỹ thuật Môi trường có mã ngành là 7520320 trong khi ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường có mã ngành là 7510406.

2. Các trường có ngành Kỹ thuật Môi trường

Các trường tuyển sinh ngành Kỹ thuật Môi trường cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

a) Khu vực Hà Nội và các tỉnh miền Bắc

b) Khu vực miền Trung và Tây Nguyên

c) Khu vực TPHCM và các tỉnh miền Nam

3. Các khối thi ngành Kỹ thuật Môi trường

Các tổ hợp xét tuyển có thể được nhiều trường sử dụng để xét tuyển ngành quản trị kinh doanh cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

 • Tổ hợp B00: Toán, Hóa học, Sinh học
 • Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học
 • Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 • Tổ hợp D01: Văn, Toán, tiếng Anh
 • Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
 • Tổ hợp B04: Toán, Sinh học, Giáo dục công dân
 • Tổ hợp B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh
 • Tổ hợp A02: Toán, Vật lí , Sinh học
 • Tổ hợp A09: Toán, Địa lí, Giáo dục công dân
 • Tổ hợp A07: Toán, Lịch sử, Địa lí
 • Tổ hợp D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh
 • Tổ hợp D90: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
 • Tổ hợp C02: Văn, Toán, Hóa học

4. Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Môi trường

Dưới đây là chương trình đào tạo ngành quản trị nhân lực của Trường Đại học Nông lâm TPHCM.

STT Môn học Tín chỉ
I KHỐI KIẾN THỨC CƠ BẢN
1 Các học phần bắt buộc
2 Triết học Mác Lênin 3
3 Hóa học đại cương 3
4 Thí nghiệm hóa học đại cương 1
5 Giáo dục thể chất 1 1
6 Pháp luật đại cương 2
7 Anh văn 1 4
8 Tin học đại cương 3
9 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2
10 Quân sự 1 (lý thuyết) 3
11 Quân sự (thực hành) 3
12 Giáo dục thể chất 2 1
13 Hình học họa hình 2
14 Anh văn 2 3
15 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
16 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
17 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
Các học phần tự chọn
18 Toán cao cấp B1 2
19 Sinh học đại cương 2
20 Thực hành Sinh học đại cương 1
21 Sinh học thực vật 2
22 Toán cao cấp B2 2
23 Sinh học động vật 2
24 Xác suất thống kê 3
25 Sinh thái học môi trường 2
26 Kỹ năng đàm phán 2
II KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH
Các học phần bắt buộc
27 Vi sinh vật môi trường 2
28 Quá trình thủy lực trong CNMT 2
29 Bơm và trạm bơm 3
30 Vẽ kỹ thuật 3
31 Hóa lý môi trường 3
32 Hóa học kỹ thuật môi trường 3
33 Quá trình thiết bị trong CNMT 2
34 Kỹ thuật công trình 3
35 Luật & Chính sách môi trường 2
36 Quan trắc môi trường 2
37 Năng lượng tái tạo 2
38 Quá trình sinh học môi trường 2
39 Ô nhiễm không khí và tiếng ồn 3
40 Kỹ thuật điện ứng dụng trong công nghệ môi trường 2
41 Kỹ thuật thông gió 3
42 Anh văn chuyên ngành KTMT 3
Các học phần tự chọn 6
43 Khoa học môi trường 2
44 Phân tích định lượng 2
45 Độc chất học môi trường 2
46 Thống kê ứng dụng trong CNMT 2
47 PPNC Khoa học môi trường 2
48 Công nghệ vật liệu môi trường 2
49 Phân tích môi trường 3
III KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 3
Các học phần bắt buộc
50 Quản lý và xử lý chất thải rắn đô thị 3
51 Công nghệ xử lý nước cấp 3
52 Đồ án Mạng lưới cấp và thoát nước 1
53 Đồ án công nghệ xử lý nước cấp 1
54 Mạng lưới cấp và thoát nước đô thị 3
55 Thực tập Giáo trình 1-MT 1
56 Đồ án xử lý khí thải 1
57 Công nghệ xử lý khí thải 3
58 Xử lý nước thải đô thị 3
59 Đồ án xử lý nước thải đô thị 1
60 Kỹ thuật xử lý chất thải rắn công nghiệp và nguy hại 2
61 Đồ án xử lý nước cấp công nghiệp 1
62 Cấp thoát nước trong nhà 3
63 Đồ án xử lý nước thải công nghiệp 1
64 Xử lý nước thải công nghiệp 3
65 Đồ án Cấp thoát nước trong nhà 1
66 Thực tập công nhân 1
67 Sản xuất sạch hơn KTMT 3
68 Đồ án Sản xuất sạch hơn KTMT 1
69 Thực hành công nghệ xử lý môi tường 2
70 Thực tập giáo trình 2-MT 1
71 Thực tập nghề nghiệp 2
Các học phần tự chọn
72 Kiểm toán môi trường 2
73 Mô hình hóa môi trường 2
74 Suy thoái và bảo vệ đất 2
75 Kinh tế môi trường 2
76 Hệ thống thông tin địa lý ĐC 3
77 Quản lý tài nguyên thiên nhiên 2
78 Đánh giác tác động môi trường 2
79 Quản lý chất lượng môi trường 3
80 ISO 14000 2
81 Quy hoạch mô trường 2
82 An toàn sức khỏe môi trường 3
83 Quản lý dự án môi trường 2
84 QLMT và phát triển bền vững 3
85 Kỹ thuật môi trường 3
86 Kỹ năng tìm việc làm 1
Các học phần bắt buộc tự chọn
87 Khóa luận tốt nghiệp 12
88 Tiểu luận tốt nghiệp 6

5. Việc làm ngành Kỹ thuật Môi trường sau khi ra trường

nganh ky thuat moi truong

Cơ hội việc làm cho ngành Kỹ thuật Môi trường rất tốt, sinh viên tốt nghiệp ngành kỹ thuật môi trường có thể làm việc tại:

 • Các tổ chức quản lý môi trường: Bộ phận Quản lý Môi trường, Tổ chức Bảo vệ Môi trường quốc tế…
 • Công ty Dịch vụ Môi trường: Công ty sản xuất và cung cấp dịch vụ về môi trường, nước sạch, rác thải…
 • Công ty Dầu khí và Năng lượng: Công ty sản xuất và cung cấp dầu khí, điện, gas… Tổ chức
 • Quản lý nguồn nước: Cục Quản lý Nguồn Nước, Cục Quản lý Nước Thải…
 • Các tổ chức Nghiên cứu Môi trường: Viện Nghiên cứu Môi trường, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường…

Sinh viên Kỹ thuật Môi trường cũng có thể tìm kiếm việc làm trong lĩnh vực giáo dục, chính phủ, tư vấn và dịch vụ môi trường.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây