Ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

503

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng đóng một vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng và duy trì cơ sở hạ tầng cho các thành phố và khu vực đô thị.

nganh ky thuat co so ha tang

1. Thông tin chung về ngành

Ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng là một lĩnh vực chuyên sâu của kỹ thuật, chuyên về xây dựng và quản lý các cơ sở hạ tầng như đường, cầu, hầm, điện, nước, giải trừ và địa chất. Ngành bao gồm nhiều công việc như thiết kế, xây dựng, quản lý và bảo trì các cơ sở hạ tầng, giúp đảm bảo chất lượng và sự an toàn của các công trình.

Ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng có mã ngành là 7580210.

2. Các trường có ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

3. Các khối xét tuyển ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Các tổ hợp xét tuyển có thể được nhiều trường sử dụng để xét tuyển ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

  • Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học
  • Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
  • Tổ hợp D01: Văn, Toán, tiếng Anh
  • Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
  • Tổ hợp B00: Toán, Hóa học, Sinh học

4. Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Dưới đây là chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng của Trường Đại học Thủy Lợi.

STT Môn học Tín chỉ
I KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 45
1 Pháp luật đại cương 2
2 Triết học Mác – Lênin 3
3 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2
4 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
6 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
7 Kỹ năng mềm và tinh thần khởi nghiệp 3
8 Giải tích hàm một biến 3
9 Hóa học đại cương 3
10 Tin học cơ bản 2
11 Giải tích hàm nhiều biến 3
12 Nhập môn đại số tuyến tính 2
13 Thống kê trong kỹ thuật 2
14 Vật lý I 3
15 Vật lý II 3
16 Phương trình vi phân 2
17 Tiếng Anh 1 3
18 Tiếng Anh 2 3
19 Giáo dục quốc phòng 165t
20 Giáo dục thể chất 5
II KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 110
a Kiến thức cơ sở khối ngành 27
21 Đồ họa kỹ thuật 3
22 Cơ học cơ sở 4
23 Cơ học chất lỏng 3
24 Trắc địa 2
25 Thực tập trắc địa 1
26 Cơ học công trình 4
27 Thủy văn công trình 3
28 Địa kỹ thuật 4
29 Thủy lực công trình 3
b Kiến thức cơ sở ngành 13
30 Vật liệu xây dựng 3
31 Nền móng 2
32 Kết cấu thép 2
33 Kỹ thuật điện 3
34 Kết cấu bê tông cốt thép 3
c Kiến thức ngành 44
35 Nhập môn Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 2
36 Nguyên lý quy hoạch 2
37 Quy hoạch đô thị 2
38 Đồ án Quy hoạch đô thị 1
39 Chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng 2
40 Đồ án chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng 1
41 Kỹ thuật hạ tầng giao thông 2
42 Cấp thoát nước 3
43 Quản lý hạ tầng đô thị 2
44 Cây xanh và chiếu sáng đô thị 2
45 Giới thiệu thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp 3
46 Thiết kế công trình giao thông I 2
47 Kinh tế xây dựng I 2
48 Công nghệ xây dựng công trình bê tông 2
49 Thiết kế công trình giao thông II 2
50 Đồ án thiết kế công trình giao thông 1
51 Thiết kế công trình công cộng 3
52 Đồ án thiết kế công trình công cộng 1
53 Máy bơm và trạm bơm 3
54 Ứng dụng hệ thông tin địa lý và viễn thám 2
55 Tin học ứng dụng trong kỹ thuật hạ tầng 2
56 Quản lý dự án hạ tầng 2
d Học phần tốt nghiệp 15
57 Thực tập tốt nghiệp 8
58 Đồ án tốt nghiệp 7
e Kiến thức tự chọn 11
1 Quy hoạch giao thông đô thị 2
2 Hệ thống giao thông thông minh trong đô thị
3 Quản lý nhà ở đô thị
4 Xử lý nước thải 3
7 Thủy văn đô thị 2
8 Xử lý nước cấp 3
9 Xử lý nước thải chi phí thấp 2
10 Cấp thoát nước bên trong công trình 3
11 Quản lý và khai thác công trình cấp thoát nước 3

5. Việc làm ngành kỹ thuật cơ sở hạ tầng sau khi ra trường

Ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng là một trong những lĩnh vực chủ chốt trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế – xã hội. Các cơ sở hạ tầng như đường bộ, đường sắt, cầu đường, cống hộp, hệ thống cấp nước và thoát nước, hệ thống điện, viễn thông, các công trình dân dụng và công nghiệp đều là những sản phẩm của ngành này.

Sau khi tốt nghiệp ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, các bạn có thể đảm nhiệm các công việc như thiết kế, giám sát, quản lý dự án và quản lý chất lượng trong các công trình xây dựng và cơ sở hạ tầng.

Ngoài ra, bạn cũng có thể làm việc tại các công ty xây dựng, các cơ quan chuyên môn của chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, các trung tâm nghiên cứu và đào tạo. Các chuyên gia trong lĩnh vực này cũng có thể đóng vai trò tư vấn cho các chính phủ và các tổ chức trong việc quy hoạch và phát triển cơ sở hạ tầng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây