Ngành Kinh tế xây dựng

854

Ngành Kinh tế Xây dựng là một ngành học tập trung vào phân tích, quản lý và quản lý các dự án xây dựng để đạt được hiệu quả kinh tế và phát triển bền vững.

Ngành học có thể cho bạn kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng để xây dựng các giải pháp tài chính và kinh tế cho các dự án xây dựng và giúp cho nhà đầu tư và các đối tác của họ đạt được mục tiêu kinh tế.

nganh kinh te xay dung

1. Thông tin chung về ngành

Ngành kinh tế xây dựng là một trong những ngành học của chuyên ngành kinh tế, chủ yếu trải qua các khía cạnh như kinh tế xây dựng, quản lý dự án xây dựng, tài chính dự án, quản lý chi phí và vật liệu.

Sinh viên sẽ được học về các phương pháp quản lý và tính toán chi phí xây dựng, các vấn đề về tài chính dự án và các yếu tố tác động đến kinh tế xây dựng.

Ngành Kinh tế xây dựng có mã ngành là 7580301.

2. Các trường có ngành kinh tế xây dựng

Danh sách các trường tuyển sinh ngành kinh tế xây dựng cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

a) Khu vực Hà Nội và các tỉnh miền Bắc

b) Khu vực miền Trung và Tây Nguyên

c) Khu vực TPHCM và các tỉnh miền Nam

3. Các khối xét tuyển ngành kinh tế xây dựng

Các tổ hợp xét tuyển có thể được nhiều trường sử dụng để xét tuyển ngành kinh tế xây dựng cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

  • Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học
  • Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
  • Tổ hợp D01: Văn, Toán, tiếng Anh
  • Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
  • Tổ hợp C01: Văn, Toán, Vật lí
  • Tổ hợp B00: Toán, Hóa học, Sinh học

4. Chương trình đào tạo ngành kinh tế xây dựng

Dưới đây là chương trình đào tạo ngành kinh tế xây dựng của Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM.

STT Môn học Tín chỉ
I KHỐI KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG
Toán và khoa học tự nhiên 10
1 Đại số 2
2 Giải tích 1 3
3 Xác suất thống kê 3
4 Toán kinh tế 2
Pháp luật và khoa học xã hội 13
5 Pháp luật đại cương 2
6 Triết học Mác – Lênin 3
7 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2
8 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
9 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
10 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
Ngoại ngữ
11 English A1.1 3
12 English A1.2 3
13 English A2.1 4
14 English A2.2 4
15 English B1.1 5
16 English B1.2 5
17 English B1.3 5
18 English B1.4 5
Tin học 2
19 Tin học cơ bản 2
Kỹ năng mềm 2
20 Kỹ năng mềm 1 1
21 Kỹ năng mềm 2 1
II KIẾN THỨC CHUNG CỦA NHÓM NGÀNH 14
Học phần bắt buộc: 14
22 Hình họa – Vẽ kỹ thuật xây dựng 2
23 Cơ học xây dựng 2
24 Địa chất – cơ học đất – nền móng 3
25 Vật liệu xây dựng 2
26 Máy xây dựng 2
27 Trắc địa đại cương 2
28 Thực tập trắc địa 1
Học phần tự chọn (chọn 1 trong 2 nhóm): 8
Nhóm 1: 8
29 Thiết kế đường bộ (BTL) 2
30 Thi công đường bộ 2
31 Thiết kế cầu (BTL) 2
32 Thi công cầu 2
Nhóm 2: 8
33 Kiến trúc 2
34 Kết cấu bê tông cốt thép 1 (BTL) 3
35 Kỹ thuật thi công 1 (BTL) 3
II KIẾN THỨC CHUNG CỦA NHÓM NGÀNH 14
36 Kinh tế vi mô 3
37 Kinh tế vĩ mô 3
38 Nguyên lý thống kê 2
39 Nguyên lý kế toán
III KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 52
  Học phần bắt buộc:
48
Học phần chung cho 2 chuyên ngành: 15
40 Tin học trong quản lý xây dựng 2
41 Đo bóc và quản lý khối lượng công trình xây dựng (BTL) 2
42 Quản lý hợp đồng và thanh quyết toán dự án đầu tư xây dựng 3
43 TKMH Quản lý hợp đồng và thanh quyết toán dự án đầu tư xây dựng 1
44 Quản lý nhà nước trong hoạt động xây dựng 3
45 Lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng 3
46 TKMH Lập và thẩm định dự án đầu tư 1
Chuyên ngành Kinh tế xây dựng 33
47 Nhập môn kinh tế xây dựng 2
48 Kinh tế xây dựng (BTL) 3
49 Quản trị doanh nghiệp 2
50 Tài chính doanh nghiệp xây lắp (BTL) 3
51 Định mức kỹ thuật và định giá sản phẩm xây dựng 3
52 TKMH Định mức kỹ thuật và định giá sản phẩm xây dựng 1
53 Thực tập chuyên đề 2
54 Tổ chức điều hành sản xuất trong xây dựng 3
55 TKMH Tổ chức điều hành sản xuất trong xây dựng 1
56 Kế hoạch và chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp xây dựng 3
57 TKMH  Kế hoạch và chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp xây dựng 1
58 Đấu thầu trong hoạt động xây dựng 3
59 Phân tích hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp xây dựng 3
60 TKMH Phân tích hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp xây dựng 1
61 Quản trị rủi ro doanh nghiệp xây dựng
Chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng 33
62 Nhập môn quản lý dự án xây dựng 2
63 Quản lý xây dựng (BTL) 3
64 Quản lý an toàn lao động 2
65 Quản trị tài chính dự án xây dựng (BTL) 3
66 Định giá và quản lý chi phí dự án xây dựng 3
67 TKMH Định giá và quản lý chi phí dự án xây dựng 1
68 Thực tập chuyên đề 2
69 Tổ chức và quản lý thi công 3
70 TKMH Tổ chức và quản lý thi công 1
71 Quản lý chất lượng và giám sát xây dựng 3
72 Đại cương mô hình thông tin công trình (BTL) 2
73 Quản lý đấu thầu và hợp đồng trong xây dựng (BTL) 3
74 Quản trị chuỗi cung ứng trong dự án xây dựng 3
75 Quản lý rủi ro dự án đầu tư xây dựng 2
Học phần tự chọn 4
Chung cho 2 chuyên ngành: 2
76 Kế toán doanh nghiệp xây dựng 2
77 Marketing xây dựng 2
78 Môi trường trong xây dựng 2
79 Thị trường chứng khoán 2
Chuyên ngành Kinh tế xây dựng 2/4
80 Quản lý an toàn lao động xã hội 2
81 Quản lý dự án xây dựng 2
Chuyên ngành Kinh tế xây dựng 2/4
82 Thị trường bất động sản 2
83 Quản trị doanh nghiệp 2
IV THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VÀ LÀM KHÓA LUẬN 9
84 Thực tập tốt nghiệp 3
Tự chọn: Làm luận văn tốt nghiệp hoặc học nhóm học phần thay thế (được bố trí 1 trong 3 nhóm học phần thay thế là nhóm 3/4/5) 6
85 Luận văn tốt nghiệp, hoặc 6
Nhóm 3: Kiểm toán xây dựng 6
86 Kiểm toán đại cương 2
87 Kiểm toán dự án đầu tư xây dựng 3
88 Đồ án Kiểm toán dự án xây dựng 1
Nhóm 4: Quản lý bất động sản 6
89 Định giá bất động sản 2
90 Kinh doanh bất động sản 3
91 Đồ án quản lý bất động sản 1
Nhóm 5: Mô hình thông tin công trình 6
92 Phần mềm ứng dụng trong hệ thống thông tin công trình 2
93 Mô hình thông tin công trình (BIM) 3
94 Đồ án ứng dụng mô hình thông tin công trình 1
V KIẾN THỨC BỔ TRỢ NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG 45t
95 Giáo dục thể chất 4
96 Giáo dục quốc phòng – an ninh 165t

5. Việc làm ngành Kinh tế xây dựng sau khi ra trường

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế xây dựng có thể làm công việc liên quan đến xây dựng, dự án, quản lý, tài chính, tài nguyên, kinh doanh, và các nghiệp vụ kinh doanh liên quan đến xây dựng.

Các cơ hội việc làm bao gồm các vị trí quản lý dự án, chuyên viên tài chính, chuyên viên kinh doanh, chuyên viên quản lý tài nguyên, chuyên viên kinh doanh xây dựng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây