Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

717

Với sự tập trung vào bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên thiên nhiên bền vững, ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên đã trở thành một lĩnh vực quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề kinh tế và môi trường hiện nay.

nganh kinh te tai nguyen thien nhien

1. Thông tin chung về ngành

Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên là một ngành kinh tế liên quan đến sản xuất, kinh doanh, quản lý, sử dụng và bảo vệ các tài nguyên thiên nhiên. Ngành học này bao gồm các hoạt động liên quan đến khai thác, sản xuất và kinh doanh các tài nguyên như dầu, khí đốt, than, sắt, đồng, nước, đất, rừng và tài nguyên sinh học khác. Ngành này cũng bao gồm các hoạt động liên quan đến quản lý và bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, bao gồm cả các hoạt động liên quan đến quản lý và bảo vệ các tài nguyên sinh học.

Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên có mã ngành là 7850102.

2. Các trường có ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

3. Các khối xét tuyển ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Các tổ hợp xét tuyển có thể được nhiều trường sử dụng để xét tuyển ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

  • Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học
  • Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
  • Tổ hợp D01: Văn, Toán, tiếng Anh
  • Tổ hợp B00: Toán, Hóa học, Sinh học
  • Tổ hợp A07: Toán, Lịch sử, Địa lí
  • Tổ hợp C01: Văn, Toán, Vật lí
  • Tổ hợp C02: Văn, Toán, Hóa học
  • Tổ hợp D96: Toán, Khoa học xã hội, Anh

4. Chương trình đào tạo ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Dưới đây là chương trình đào tạo ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên của Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

STT Môn học Tín chỉ
I KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 44
a Các học phần chung 20
1 Triết học Mác – Lê Nin 3
2 Kinh tế chính trị Mác Lê Nin 2
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
6 Ngoại ngữ 9
7 Giáo dục Thể chất 4
8 Giáo dục Quốc phòng 8-11
b Các học phần của trường 12
9 Kinh tế vi mô 1 3
10 Kinh tế vĩ mô 1 3
11 Pháp luật đại cương 3
12 Toán cho các nhà kinh tế 3
c Các học phần của ngành 12
13 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3
14 Phương pháp nghiên cứu kinh tế – xã hội 3
15 Quản lý học 1 3
16 Quản trị kinh doanh 1 3
II KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 84
a Kiến thức cơ sở ngành 15
17 Kinh tế lượng 1 3
18 Kinh tế tài nguyên 1 3
19 Hệ thống thông tin địa lý 3
20 Quản lý tài nguyên và môi trường 3
21 Quản lý nhà nước về đất đai 1 3
b Kiến thức ngành 44
Các học phần bắt buộc 29
22 Pháp luật về tài nguyên 3
23 Quản lý tài nguyên 1 3
24 Quản lý tài nguyên 2 3
25 Kinh tế tài nguyên 2 3
26 Thị trường tài nguyên và sản phẩm tài nguyên 3
27 Thuế và phí tài nguyên 3
28 Chính sách tài nguyên 3
29 Tiếng Anh ngành Kinh tế tài nguyên 3
30 Định giá tài nguyên 3
31 Đề án ngành Kinh tế tài nguyên 2
Các học phần tự chọn 15
32 Kinh tế học biến đổi khí hậu 3
33 Kinh tế quốc tế 3
34 Lý thuyết tài chính tiền tệ 3
35 Phân tích chi phí – lợi ích 3
36 Thống kê trong kinh tế và kinh 3
37 Thị trường bất động sản 3
38 Đánh giá tác động môi trường của dự án tài nguyên 3
39 Quy hoạch sử dụng và bảo tồn tài nguyên 3
40 Bản đồ học 3
41 Địa lý thủy văn 3
c Kiến thức chuyên sâu 15
42 Lập và quản lý dự án đầu tư 3
43 Kế toán tài chính 3
44 Kinh tế tài nguyên rừng 3
45 Kinh tế tài nguyên đất 1 3
46 Kinh tế tài nguyên Nước 3
47 Kinh tế tài nguyên Khoáng sản 3
48 Kinh tế năng lượng 3
49 Kinh tế nông nghiệp 3
50 Marketing công nghệ số 3
51 Khởi sự kinh doanh 3
d Khóa luận tốt nghiệp 10
52 Khóa luận tốt nghiệp 10

5. Việc làm ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên sau khi tốt nghiệp

Ngành quản lý tài nguyên thiên nhiên tập trung vào việc quản lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bao gồm các nguồn tài nguyên đất đai, nước, rừng và động vật. Ngành này cũng có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự bền vững của các hoạt động kinh tế và phát triển bền vững.

Sau khi tốt nghiệp ngành quản lý tài nguyên thiên nhiên, sinh viên có thể tìm thấy các công việc như quản lý các khu vực đất đai và rừng, phát triển khu vực nông thôn và đô thị, nghiên cứu về tài nguyên thiên nhiên và đánh giá tác động môi trường.

Các vị trí công việc có thể bao gồm cả chính phủ và các tổ chức phi chính phủ, như các tổ chức bảo tồn môi trường, các công ty thăm dò tài nguyên, hay các công ty năng lượng tái tạo. Ngoài ra, ngành này cũng cần những chuyên gia phân tích và tư vấn về vấn đề môi trường và tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển kinh tế và xã hội.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây