Tìm hiểu ngành Kinh tế nông nghiệp

0
258

Tổng hợp các thông tin quan trọng về ngành Kinh tế nông nghiệp bao gồm giới thiệu chung, các trường tuyển sinh, các khối thi, chương trình đào tạo ngành Kinh tế nông nghiệp và cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

ngành kinh tế nông nghiệp

1. Thông tin chung ngành Kinh tế nông nghiệp

Ngành Kinh tế nông nghiệp (Mã ngành: 7620115) là ngành học trang bị kiến thức kinh tế và các kiến thức chuyên sâu về nông nghiệp, nông thôn, kiến thức về nghiên cứu thị trường, các phương thức sản xuất nông nghiệp, chiến lược kinh doanh và làm việc với nông dân, nông thôn, khả năng phân tích, hoạch định chính sách quản lý, giài quyết các vấn đề có thể xảy ra với nền kinh tế nông nghiệp Việt Nam nói riêng, nền kinh tế nông nghiệp toàn cầu nói chung, mang lại sự phát triển bền vững và hiệu quả.

2. Các trường tuyển sinh ngành Kinh tế nông nghiệp

Các trường tuyển sinh ngành Kinh tế nông nghiệp năm 2022 như sau:

3. Điểm chuẩn ngành Kinh tế nông nghiệp

Điểm chuẩn ngành Kinh tế nông nghiệp năm 2021 của các trường đại học trên dao động trong khoảng 15.0 – 26.95 điểm tùy thuộc vào tổ hợp xét tuyển và phương thức tuyển sinh từng trường.

4. Các khối thi ngành Kinh tế nông nghiệp

Ngành Kinh tế nông nghiệp có thể xét tuyển theo các tổ hợp môn sau:

 • Tổ hợp xét tuyển A00: Toán, Vật lý, Hóa học
 • Tổ hợp xét tuyển B00: Toán, Hóa học, Sinh học
 • Tổ hợp xét tuyển D01: Văn, Toán, tiếng Anh
 • Tổ hợp xét tuyển A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 • Tổ hợp xét tuyển C02: Văn, Toán, Hóa học
 • Tổ hợp xét tuyển A09: Toán, Địa lí, GDCD
 • Tổ hợp xét tuyển B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh
 • Tổ hợp xét tuyển C08: Văn, Hóa học, Sinh
 • Tổ hợp xét tuyển C14: Văn, Toán, GDCD
 • Tổ hợp xét tuyển C15: Văn, Toán, KHXH
 • Tổ hợp xét tuyển C20: Văn, Địa lí, GDCD
 • Tổ hợp xét tuyển D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
 • Tổ hợp xét tuyển D10: Toán, Địa lí, Tiếng Anh

5. Chương trình đào tạo ngành Kinh tế nông nghiệp

Tham khảo chương trình đào tạo ngành Kinh tế nông nghiệp của trường Đại học Nông lâm Huế chi tiết như sau:

Phần Nội dung học phần
I KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
1 Triết học Mác – Lênin
2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh
5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
6 Pháp luật đại cương
7 Địa lý kinh tế
8 Khoa học môi trường
9 Quản lý nhà nước về kinh tế
10 Tâm lý học đại cương
11 Xã hội học đại cương
12 Kỹ năng học tập và làm việc
13 Tiếng Anh cơ bản 1
14 Tiếng Anh cơ bản 2
15 Tiếng Anh cơ bản 3
16 Tin học ứng dụng
17 Toán ứng dụng trong kinh tế
18 Lý thuyết xác suất và thống kê toán
19 Giáo dục thể chất
20 Giáo dục quốc phòng – an ninh
II KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
A) Kiến thức của khối ngành
21 Kinh tế vi mô 1
22 Kinh tế vĩ mô 1
23 Nguyên lý kế toán
24 Quản trị học
25 Tài chính – tiền tệ 1
B) Kiến thức ngành, chuyên ngành
Kiến thức chung của ngành
26 Kinh tế vi mô 2
27 Kinh tế vĩ mô 2
28 Kinh tế môi trường
29 Phương pháp nghiên cứu
30 Kinh tế phát triển
31 Marketing căn bản
32 Luật kinh tế
Kiến thức chuyên sâu của ngành
33 Kinh tế nông nghiệp
34 Kinh tế lâm nghiệp
35 Kinh tế nuôi trồng thủy sản
36 Marketing nông nghiệp
37 Phân tích chuỗi giá trị
38 Phân tích chính sách nông nghiệp
39 Quản trị kinh doanh nông nghiệp
40 Thương mại nông sản quốc tế
41 Phân tích lợi ích – chi phí
42 Quản trị chất lượng trong nông nghiệp
43 Quản lý môi trường nông nghiệp
44 Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm
45 Kế hoạch kinh doanh nông nghiệp
46 Kinh tế nông hộ và trang trại
47 Hệ thống nông nghiệp và tài nguyên
48 Thị trường và giá cả
49 Thương mại và môi trường
50 Thống kê nông nghiệp
51 Quản trị thương hiệu
52 Lập và phân tích dự án
53 Khởi nhiệp kinh doanh
54 Quản lý chuỗi cung ứng và logistics
Kiến thức bổ trợ
55 Tiếng Anh chuyên ngành
56 Thống kê trong kinh tế và kinh doanh
57 Đánh giá tác động môi trường
58 Logistics quốc tế
59 Quản lý tài nguyên dựa vào cộng đồng
60 Kinh tế lượng
Thực tập nghề nghiệp
61 Thực tập nghề nghiệp
Thực tập cuối khóa
62 Khóa luận cuối khóa

6. Việc làm ngành Kinh tế nông nghiệp

Cử nhân Kinh tế nông nghiệp sau khi ra trường sẽ có đủ kiến thức để đảm nhận các vị trí công việc phù hợp với chuyên ngành như sau:

 • Nhân viên, chuyên viên quản lý kinh tế, chuyên viên nghiên cứu về các chương trình, dự án kinh tế, xã hội liên quan tới lĩnh vực nông nghiệp tại các cơ quan, tổ chức, ban ngành.
 • Chuyên viên marketing tại các doanh nghiệp, trang trại, cơ sở chế biến, trang trại nông lâm thủy sản, các hợp tác xã
 • Nhân viên tổ chức nông nghiệp phi chính phủ, các công ty tư vấn tổ chức nông nghiệp, các chương trình, dự án phát triển kinh tế nông thôn và bảo vệ môi trường
 • Học tập, giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, trung tâm phân tích định lượng kinh tế học.
 • Tự tổ chức các hoạt động sản xuất, kinh doanh nông nghiệp.
 • Chuyên viên, cán bộ quản lý lĩnh vực kinh tế, kinh tế nông nghiệp tại các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế
 • Chuyên viên nghiên cứu, phát triển thị trường, phòng kế toán, phòng kinh doanh, phòng xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông nghiệp
 • Chuyên viên giám sát, quản lý chất lượng sản phẩm nông nghiệp, quản lý chuỗi cung ứng nông sản, chất lượng nông sản nhập khẩu.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây