Ngành Kiểm toán

755

Ngành Kiểm toán là một lĩnh vực quan trọng để giúp các doanh nghiệp và tổ chức tự kiểm tra tài chính và tính toàn vẹn của hoạt động kinh doanh của họ. Với sự giúp đỡ của các kiểm toán viên chuyên nghiệp, các tổ chức có thể xác định mục tiêu kinh doanh và tạo ra một kế hoạch chiến lược tốt hơn để đạt được sự thành công trong tương lai.

Nếu bạn muốn trở thành một kiểm toán viên, hãy sẵn sàng để phát triển kỹ năng số học và trình độ tổ chức tốt để giúp bạn đạt được thành công trong lĩnh vực này.

nganh kiem toan

1. Thông tin chung về ngành

Ngành Kiểm toán là một ngành nghề chuyên về việc đánh giá, kiểm tra và xác thực tính chính xác của các tài sản, thu nhập và chi phí của một công ty hoặc tổ chức. Kiểm toán viên phải có kiến thức sâu sắc về luật tài chính, tài chính và kế toán. Họ cũng cần có khả năng phân tích, đánh giá và giải quyết vấn đề một cách chính xác.

Ngành Kiểm toán có mã ngành là 7340302.

2. Các trường có ngành Kiểm toán

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Kiểm toán cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

a) Khu vực Hà Nội và các tỉnh miền Bắc

b) Khu vực miền Trung và Tây Nguyên

c) Khu vực TPHCM và các tỉnh miền Nam

3. Các khối xét tuyển ngành Kiểm toán

Các tổ hợp xét tuyển có thể được nhiều trường sử dụng để xét tuyển ngành Kiểm toán cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

  • Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học
  • Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
  • Tổ hợp D01: Văn, Toán, tiếng Anh
  • Tổ hợp C01: Văn, Toán, Vật lí
  • Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
  • Tổ hợp A16: Toán, Khoa học tự nhiên, Văn
  • Tổ hợp D90: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh

4. Chương trình đào tạo ngành Kiểm toán

Dưới đây là chương trình đào tạo ngành Kiểm toán của Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng.

STT Môn học Tín chỉ
I KHỐI KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG
1 Kinh tế vĩ mô 3
2 English Communication 1 3
3 English Communication 2 3
4 English Composition B1 2
5 English Elementary 1 3
6 English Elementary 2 4
7 Pháp luật đại cương 2
8 Toán ứng dụng trong kinh tế 6
9 Kinh tế vi mô 3
10 Quản trị học 3
11 Tin học ứng dụng trong quản lý 3
12 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
13 Triết học Mác – Lênin 3
14 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 2
15 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
16 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2
17 Giao tiếp trong kinh doanh 3
Giáo dục thể chất
Giáo dục quốc phòng
II KHỐI KIẾN THỨC KHỐI NGÀNH
18 Nhập môn kế toán 3
19 Tiếng Anh kinh doanh 3
20 Thị trường và các định chế tài chính 3
21 Hành vi tổ chức 3
22 Kinh doanh quốc tế 3
23 Luật kinh doanh 3
24 Nhập môn kinh doanh 3
25 Hệ thống thông tin quản lý 3
26 Marketing căn bản 3
27 Thống kê kinh doanh và kinh tế 3
III KHỐI KIẾN THỨC NGÀNH VÀ CHUYÊN SÂU CỦA NGÀNH
a Học phần chung của ngành 20
Các học phần bắt buộc
28 Kế toán tài chính 1 3
29 Kế toán tài chính 2 3
30 Hệ thống thông tin kế toán 3
31 Kiểm toán căn bản 3
32 Kiểm soát nội bộ 3
Các học phần tự chọn (tối thiểu 5 TC) 5
33 Quản trị công ty và nghề nghiệp kế toán 2
 34 Thanh toán quốc tế 3
 35 Đầu tư tài chính 3
 36 Tài chính công ty 3
 37 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2
b Học phần chuyên sâu của ngành 27
Các học phần bắt buộc
38 Kế toán công ty 3
39 Phân tích báo cáo tài chính và thẩm định giá doanh nghiệp 3
40 Kế toán thuế 3
41 Kiểm toán tài chính 1 3
42 Kiểm toán tài chính 2 3
43 Kiểm toán hoạt động 3
44 Thực hành kiểm toán 3
Các học phần tự chọn (tối thiểu 6 TC) 6
45 Kế toán quản trị 3
46 Kế toán hành chính sự nghiệp 3
47 Thực hành kế toán 3
48 Kế toán chi phí 3
49 Phân tích dữ liệu trong kế toán 3
50 Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế 3
51 Kiểm toán hệ thống thông tin 3
IV THỰC TẬP VÀ VIẾT BÁO CÁO/ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Hình thức 1
52 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 4
Học bổ sung tối thiểu 6 TC được chọn từ các học phần tự chọn chuyên sâu của ngành 6
Hình thức 2
53 Khóa luận tốt nghiệp 10

5. Việc làm ngành kiểm toán sau khi ra trường

Ngành kiểm toán có rất nhiều cơ hội việc làm. Việc làm cho người chuyên ngành kiểm toán bao gồm các vị trí như: kiểm toán viên, tư vấn kiểm toán, trưởng phòng kiểm toán, giám đốc kiểm toán, giám đốc tài chính và kế toán trưởng.

Các công ty lớn, tổ chức tài chính, doanh nghiệp và chính phủ cũng cần những chuyên gia kiểm toán.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây