Ngành Khoa học môi trường

773

Khoa học môi trường là một lĩnh vực quan trọng và thú vị, nghiên cứu về các yếu tố tự nhiên và con người để hiểu rõ hơn về tác động của chúng ta đến môi trường và cách bảo vệ nó cho tương lai, mở ra cơ hội để giải quyết các vấn đề môi trường và tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn.

Dưới đây là những thông tin quan trọng về ngành Khoa học môi trường bạn cần biết.

nganh khoa hoc moi truong

1. Thông tin chung về ngành

Ngành Khoa học Môi trường là một ngành học đại học liên quan đến môi trường, bao gồm các lĩnh vực như địa chất, hệ sinh thái, địa hình, tài nguyên môi trường, sản xuất và tài nguyên, ô nhiễm và sửa chữa môi trường. Sinh viên sẽ được học các kiến thức cơ bản về môi trường, các vấn đề môi trường hiện nay và cách giải quyết các vấn đề đó.

Ngành Khoa học môi trường có mã ngành là 7440301.

2. Các trường có ngành Khoa học môi trường

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Khoa học môi trường cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

a) Khu vực Hà Nội và các tỉnh miền Bắc

b) Khu vực miền Trung và Tây Nguyên

c) Khu vực TPHCM và các tỉnh miền Nam

3. Các khối xét tuyển ngành Khoa học môi trường

Các tổ hợp xét tuyển có thể được nhiều trường sử dụng để xét tuyển ngành Khoa học môi trường cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

  • Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học
  • Tổ hợp B00: Toán, Hóa học, Sinh học
  • Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
  • Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
  • Tổ hợp A02: Toán, Vật lí , Sinh học
  • Tổ hợp D01: Văn, Toán, tiếng Anh
  • Tổ hợp D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh

4. Chương trình đào tạo ngành Khoa học môi trường

Dưới đây là chương trình đào tạo ngành Khoa học môi trường của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

STT Môn học Tín chỉ
I KHỐI KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG 41
1 Triết học Mác – Lênin 3
2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
6 Tiếng Anh 1 3
7 Tiếng Anh 2 3
8 Tin học đại cương 2
9 Sinh thái đại cương 2
10 Pháp luật đại cương 2
11 Hóa học đại cương 2
12 Hóa hữu cơ 2
13 Hóa phân tích 2
14 Xác suất – Thống kê 3
15 Khí tượng đại cương 2
16 Kinh tế vĩ mô 1 3
17 Vi sinh vật đại cương 2
18 Sinh học đại cương 2
19 Hóa keo 2
20 Vật lý 2
II HỌC PHẦN CƠ SỞ NGÀNH 19
21 Quản lý nguồn nước 2
22 Ô nhiễm môi trường 2
23 Hóa môi trường 2
24 Tài nguyên rừng 2
25 Thổ nhưỡng 2
26 Luật môi trường 2
27 Hệ thống thông tin địa lý trong nghiên cứu môi trường 2
28 Thực hành vi sinh vật chuyên ngành 1
29 Địa lý cảnh quan 2
30 Các quá trình sản xuất cơ bản 2
31 Vẽ kỹ thuật trên máy tính 2
32 Địa chất môi trường 2
33 Đa dạng sinh học 2
34 Sinh thái nông nghiệp 2
35 Sinh thái nhân văn 2
36 Sinh học đất 2
III HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH 70
37 Kinh tế môi trường 2
38 Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ môi trường 2
39 Hệ thống thông tin môi trường 2
40 Quản lý chất thải nguy hại 2
41 Quản lý môi trường 2
42 Thực hành quản lý môi trường 1
43 Công nghệ môi trường 2
44 Thực tập công nghệ môi trường 1
45 Kỹ thuật xử lý nước thải 2
46 Đánh giá tác động môi trường 2
47 Thực hành Kỹ thuật xử lý chất thải 2
48 Phương pháp nghiên cứu môi trường 2
49 Quan trắc môi trường 2
50 Thực tập quan trắc môi trường 2
51 Kỹ thuật xử lý chất thải rắn và khí thải 3
52 Công nghệ sinh học xử lý môi trường 2
53 Thực hành công nghệ sinh học xử lý môi trường 2
54 Mô hình hóa trong quản lý môi trường 2
55 Kiểm toán môi trường 2
56 Quản lý hành chính về môi trường 2
57 Sản xuất sạch hơn 2
58 Thực hành đánh giá tác động môi trường 1
59 Thực tập quản lý hành chính về môi trường 1
60 Thực tập kiểm toán chất thải 1
61 Quy hoạch bảo vệ môi trường 2
62 Thực tập nghề nghiệp 1 (Thực tập nhận thức) 4
63 Thực tập nghề nghiệp 2 (Theo định hướng Quản lý, Công nghệ, Sinh thái) 4
64 Khóa luận tốt nghiệp 10
65 Phân tích bằng công cụ 2
66 Chỉ thị sinh học môi trường 2
67 Thủy lực môi trường 2
68 Giáo dục và truyền thông môi trường 2
69 Phân tích không gian trong nghiên cứu môi trường 2
70 Công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp 2
71 Biến đổi khí hậu 2
72 Quản lý tài nguyên trên cơ sở cộng đồng 2
73 Đồ án xử lý chất thải 2
74 Độc học môi trường 2

5. Việc làm ngành khoa học môi trường sau khi ra trường

Sinh viên tốt nghiệp ngành Khoa học môi trường có thể làm việc tại các cơ quan quản lý môi trường, tổ chức bảo vệ môi trường, các cơ sở sản xuất hoặc doanh nghiệp liên quan đến môi trường.

Các công việc có thể bao gồm: kiểm soát chất lượng môi trường, giám sát sản lượng tài nguyên, nghiên cứu và đánh giá tác động của hoạt động con người đến môi trường, v.v.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây